Copy
Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.

In deze nieuwsbrief:

Voorzitterswoord, uitnodiging Algemene Ledenvergadering, nieuw cursusaanbod, Drents Groen, Dorpsbelevingsonderzoek

Wij wensen u veel leesplezier.

 

Woord van de voorzitter

Alweer een ledenvergadering zullen sommigen zeggen. En in het drukke bestaan dat wij als vrijwillige bestuursleden leiden, is dat niet verwonderlijk. Toch moeten zaken zijn beloop hebben. Wij ontmoeten u daarom graag in het dorpshuis van het jaar in Grolloo. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar Sonja Corsmit voor 22 oktober.

Lees verder

Collecte Oranje Fonds

Meer geld voor uw dorpshuis of dorpsbelangenorganisatie? Doe mee aan de Oranje Fonds Collecte van 17 tot en met 21 mei 2016. Beslis dit jaar of u meedoet en meld uw organisatie in januari 2016 aan. Als deelnemer ontvangt u de helft van het geld dat u inzamelt. U heeft er vast een goede bestemming voor. De Oranje Fonds Collecte wordt voor de tweede maal landelijk georganiseerd. De organisatie heeft de collectegebieden aangepast zodat het mogelijk is het eigen dorp te kiezen.

Lees verder

Dorpsbelevingsonderzoeken

Ook in 2015 begeleidt de BOKD in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein een aantal dorpsbelevingsonderzoeken. Dit jaar is bijzonder omdat er in twaalf aangrenzende dorpen gelijktijdig een onderzoek wordt uitgevoerd én dat het plaats vindt in drie gemeenten in twee provincies.

Lees verder

Boekhouden voor dorpshuizen

Het is voor een dorpshuis eenvoudig om de boekhouding zelf bij te houden. U heeft altijd inzicht in hoe het dorpshuis er financieel voor staat en het drukt de kosten van de boekhouder. Bovendien is het voor het aanvragen van fondsen essentieel dat u inzage heeft in uw financiën. Paul Kloek legt op 10 en 17 november uit hoe u praktisch aan de slag gaat.

Lees verder

Zorginitiatieven in dorpen

Steeds meer dorpen ondernemen actie om met vrijwilligers in hun dorp iets te doen aan zorg, zorg voor elkaar en/of “naoberschap”.  In Drenthe kennen we de activiteiten in onder meer Hollandscheveld en de Monden. Elders in het land vinden op zeer uiteenlopend gebied initiatieven plaats.
Vanuit het project In de Kern van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen is Inge Zwerver hier volop mee bezig.

Lees verder

Drents Groen

In 2014-2015 hebben BOKD en Landschapsbeheer Drenthe het project Drents Groen gerealiseerd in drie dorpen, namelijk Valthe, Nieuw-Buinen en Wijster. Het doel van het project was om een methode te ontwikkelen die de betrokkenheid van dorpsbewoners bij het beheer en onderhoud van het landschap zou versterken.

Lees verder

Agenda


Wat staat de komende periode op het programma:
  • 26 oktober Algemene Ledenvergadering, voor de agenda klik hier
  • 10 en 17 november Cursus Boekhouden
  • 17 november Zorginitiatieven in dorpen

BOKD logo


De BOKD heeft diverse zusterorganisaties, partners en relaties die ook het BOKD logo in hun communicatie gebruiken. We hebben een nieuw logo en u kunt het gewenste formaat downloaden via onze website.
Cursus 'Hallo, wij zijn het Plaatselijk Belang'

Deze cursus wordt in verband met ziekte van de cursusleidster geannuleerd op dinsdag 13 oktober. Zo snel een nieuwe datum bekend is, vermelden wij dat op onze website. Leden die zich al aangemeld hebben, worden persoonlijk benaderd.
BOKD Nieuws

Deze nieuwsbrief ontvangt de secretaris van het bestuur met het verzoek deze door te sturen naar de overige bestuursleden. Wenst u ook BOKD Nieuws te ontvangen, meldt dit dan via contact.