Copy
Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.

Uitgelicht

In deze nieuwsbrief uitgebreid aandacht voor het volgende:

** ALV BOKD * Vrijwilligersopvang * Sociale Hygiëne * Dorpsvernieuwingsprijs * Vrijwilligersvergoeding uitkeringsgerechtigden * Duurzaam Rottevalle **

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 19 april vindt de ALV plaats in het dorpshuis in Wijster. Voor de pauze het formele gedeelte en na de pauze wordt er ruimschoots aandacht besteed aan kunst en cultuur in dorpen en dorpshuizen met aanwezigheid van de Rijdende Popschool en Kunst & Cultuur Drenthe.

Lees verder

Dorpsvernieuwingsprijs

De jury van de Dorpsvernieuwingsprijs kan aan de slag. 28 dorpen hebben zich dit jaar aangemeld voor de prijsvraag van de LVKK, waarvan maar liefst vier uit Drenthe. Meer aanmeldingen dan ooit van dorpen die werken aan het realiseren van eigen voorzieningen. Voorzieningen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid van het dorp omdat ze bijdragen aan duurzaamheid, getuigen van visie op langere termijn, innovatief zijn, of bijdragen aan een groter netwerk met bovendorpse belangen.

Lees verder

Rottevalle opent duurzaam MFC

Duurzaamheid stond voorop bij de bouw en inrichting van MFC It Werflân in Rottevalle. Het is voor zover bekend het eerste openbaar nutsgebouw dat is gebouwd en ingericht volgens de principes van cradle to cradle (C2C).

Lees verder

Brochure vluchtelingenopvang

Vluchtelingenopvang. Eén van de thema’s van deze tijd. Een thema dat om verschillende redenen nogal eens stof doet opwaaien. Goede communicatie blijkt essentieel voor het goede verloop van het proces. Ook kleine dorpen hebben of krijgen te maken met de opvang van vluchtelingen. Luit Hummel van het Projectbureau heeft onderzoek gedaan naar naar de communicatie rondom de komst van vluchtelingencentra in kleine dorpen.

Lees brochure

Dezelfde vrijwilligersvergoeding voor alle uitkeringsgerechtigden

Vrijwilligers met een bijstandsuitkering mogen voor maximaal € 150 per maand met een maximum tot € 1.500 per jaar een (onkosten)vergoeding ontvangen zonder dat het verrekend wordt met hun uitkering. Staatssecretaris Klijnsma streeft naar aanpassing 1 april.

Lees verder

Cursus Sociale Hygiëne

De BOKD biedt in 2017 -voor de vijfde keer op rij- de cursus Sociale Hygiëne voor dorpshuizen aan. Cursus start 18 april in Beilen om 19.30 uur, tweede cursusdag is op 1 mei. De BOKD biedt de cursus aan haar leden aan voor het scherpe tarief van € 200. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Lees verder
Schrijf u in
Dorpshuis De Klink in Hemmeltied

Hemmeltied was 18 maart op bezoek in dorpshuis De Klink in Nieuw Dordrecht. Net als negen andere dorpshuizen is ook De Klink genomineerd voor de titel Dorpshuis van het Jaar. Diverse betrokkenen komen aan het woord. Ook andere onderwerpen uit het dorp krijgen aandacht Beluister de uitzending.
BOKD gaat verhuizen

20 april verhuist de BOKD naar Assen. Wilt u deze adreswijziging doorvoeren in uw administratie. U bent van harte welkom in ons nieuwe kantoor aan de Dr. Nassaulaan 3a in Assen. 
Bestuurswisseling

Maart en april zijn vaak de maanden waarin ledenvergaderingen plaatsvinden. Mocht er binnen het bestuur van uw dorpshuis of dorpsbelangen wijzigingen hebben plaatsgevonden, laat het ons weten zodat we het adresbestand zo actueel mogelijk kunnen houden.
Uitnodiging Beheer de dorpshuis

Overal in het land nemen bewoners de verantwoordelijkheid voor hun eigen ontmoetingsplek. Zij openen een dorpshuis in zelfbeheer in hun wijk of dorp. Een mooi ideaal, maar ook een enorme uitdaging! Want hoe doe je dat eigenlijk: een dorpshuis opzetten, overnemen, exploiteren en programmeren? Kom op 8 april naar Beheer je buurthuis.