Copy
Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.

Uitgelicht

Deze editie aandacht voor Yde-De Punt, Energieke Dorpshuizen, Oranje Fonds, subsidie gemeente Coevorden en meer.

Wij wensen u veel leesplezier met de laatste BOKD Nieuws van 2015

Dorpshuis De Kiep in de race voor nominatie Appeltjes van Oranje 2016

De Kiep strijdt met negen andere ontmoetingsruimtes uit de regio om een plek bij de genomineerden voor de Appeltjes van Oranje 2016. Het Nederlandse publiek kan ieder jaar meestemmen op zijn of haar favoriet in de regio. De BOKD roept daarom al haar leden op om op het dorpshuis te stemmen.
Lees verder

Dorp- en wijkorganisaties verdelen subsidie

De gemeente Coevorden heeft het dit jaar anders aangepakt met de verdeling van € 100.000 uit het Stimuleringsfonds. De nieuwe regeling is tot stand gekomen in een aantal bijeenkomsten van de gemeente met dorp- en wijkverenigingen. Leefbaarheid en draagvlak zijn de voornaamste criteria voor een bijdrage uit het fonds.
Lees verder

Jongeren willen graag in Yde-De Punt wonen

Bijna een derde van de 66 jongeren uit Yde-De Punt wil graag in hun eigen dorp blijven wonen. Dit is een van de resultaten van het woononderzoek dat Dorpsbelangen Yde-De Punt en de BOKD afgelopen zomer uitvoerden.
Lees verder

Succesvolle bijeenkomst PR, website en media

30 november luisterden 22 leden met veel belangstelling naar Dagblad journalist Jan Willem Horstman en Géke Mennink van Wieswies. Zij vertelden hoe je in de krant komt, zorgt voor PR voor je organisatie of activiteiten én hoe een goede website er uit ziet en hoe je deze actueel houdt.
Lees verder

Het belang van een website voor dorpshuizen en dorpen

Onze leden vragen regelmatig te faciliteren in het maken van een website. Niet altijd hebben stichting of vereniging de kennis of middelen in huis om een website te (laten) maken. De BOKD wil haar leden graag tegemoetkomen door het aanbieden van een ’Dorpssite’, waarbij het per site / lid mogelijk is om de eigen identiteit zichtbaar te maken. Het basispakket kan aan de eigen situatie worden aangepast.
Lees verder

Geslaagde inspiratiebijeenkomst

Woensdag ontving de BOKD bijna 20 Energieke Dorpshuizen in het Provinciehuis in Assen.
Topics waren: * energie adviezen dorpshuizen door Invent afgerond * rentepercentages Energielening verlaagd * Oranje Fonds verruimt mogelijkheden voor dorpshuizen om te investeren in duurzame maatregelen.
Lees verder

Fotowedstrijd Drentsche Aa

In opdracht van overlegorgaan NP Drentsche Aa wordt gewerkt aan de evaluatie en herijking van de landschapsvisie. Naast de werkgroepen bewoners, deskundigen en studenten krijgen we ook graag ‘in beeld’ hoe er tegen het landschap in de Drentsche Aa wordt aangekeken. Daarom organiseren we een fotowedstrijd.
Lees verder
Jofien Brink, een korte introductie

Sinds 1 november heeft de BOKD een nieuwe voorzitter, zij stelt zich kort aan u voor.
Lees verder
2016

Het jaar is bijna ten einde, wij willen iedereen fijne feestdagen toewensen en een goed en succesvol nieuw jaar. Tot slot danken wij onze leden voor het vertrouwen dat zij de BOKD in 2015 gegeven hebben.
Kantoor gesloten

De BOKD is van maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari niet bereikbaar. U kunt uw vragen per mail aan ons stellen, maandag 4 januari wordt daarover contact met u opgenomen. Voor actueel nieuws kunt u onze site raadplegen.
Dorpskrant

Publiceert u ook regelmatig het dorpsnieuws? Van een aantal dorpen ontvangen we deze al, als u ook een papieren of digitale versie uitbrengt, ontvangt de BOKD graag een exemplaar.