Copy
Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.

In deze nieuwsbrief o.a.

De BOKD heeft een nieuwe voorzitter, presentaties Fondsenavond, verslag ALV en stappenplan Fondsenwerving in een nieuw jasje.

Wij wensen u veel leesplezier.

Jofien Brink, voorzitter BOKD

In de bestuursvergadering van 2 november ben ik officieel verkozen tot voorzitter van de BOKD.
Mijn naam is Jofien Brink-Rozema, woonachtig in de gemeente Noordenveld. Werkzaam in de kinderopvang en daarnaast bestuurlijk actief. Samen met bestuur, team en u als lid van onze vereniging ga ik me inzetten voor een vitaal en toekomst bestendig platteland.

Met behoud van uitkering

Wanneer iemand met behoud van een uitkering vrijwilligerswerk in uw dorpshuis wilt doen, stelt het UWV als voorwaarde dat uw organisatie een ANBI of een SBBI instelling moet zijn. De belastingdienst beoordeelt deze status.

Lees verder

Presentaties Fondsenavond

Op de Fondsenavond kwamen meer dan 100 vrijwilligers van dorpshuizen en dorpsbelangenorganisaties luisteren naar en spreken met het Oranje Fonds, VSBFonds, Skanfonds en de Rabobank.

Lees verder

Energiepartner voor dorpshuizen

Energie is een van de grootste kostenposten op de begroting van dorpshuizen. Hierop besparen is noodzakelijk om een gezonde exploitatie te behouden. Sinds 2011 zijn 23 dorpshuizen in Drenthe via DorpStroom overgestapt naar een nieuwe energieleverancier.
 
Lees verder

Toast, afscheid en uitreiking

Een vol programma tijdens de recente ALV. Afscheid van Klaas Meppelink, overhandiging van het officiële bordje ‘Dorpshuis van het Jaar 2015’, overhandiging van een kunstwerk en toasten op het 40-jarig bestaan van de BOKD.

Lees verder

Magnuslezing & ruzie in de kerk
Woensdag 18 november organiseert de Historische Vereniging Anloo de Magnuslezing 2015 met twéé bekende sprekers die garant staan voor een boeiende avond in de Magnuskerk in Anloo.


Lees verder
Activiteiten BOKD november

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor de cursus Boekhouden en u bent welkom tijdens de inspiratiebijeenkomst op 17 november over Zorg.
Ook voor de workshop Website, PR & Media op maandag 30 november kunt u zich nog aanmelden. Meer informatie op onze website, aanmelden via Sonja Corsmit.
Landelijke Bewonersdag 28 november
Namens LSA berichten wij u over dit gratis evenement

Op 28 november wordt De Landelijke Bewonersdag gehouden. Dit jaarlijkse evenement wordt dit jaar in Almere gehouden en draagt de titel: Onze agenda, Onze toekomst. Honderden actieve bewoners komen samen om te leren, te feesten, maar bovenal om hun stem te laten horen. Onder meer minister Plasterk zal aanwezig zijn om te horen wat mensen nodig hebben om hun vrijwilligerswerk beter uit te voeren. Lees verder
Effectieve integratie van vluchtelingen 10 december
Namens CMOStamm berichten wij u over deze themabijeenkomst

Een bijeenkomst die inspirerende initiatieven en methoden biedt die de weg wijzen naar effectieve integratie van vluchtelingen. Succesvol geïntegreerde vluchtelingen vertellen wat voor hen het verschil heeft gemaakt. Betrokken organisaties lichten toe wat nodig is om deze initiatieven te laten slagen. Lees verder
Stappenplan Fondsenwerving in een nieuw jasje

Je werkt aan de leefbaarheid van je dorp of dorpshuis. Je hebt ideeën hoe je het beter, leuker of mooier kunt maken. Maar hoe pak je dat aan? Hoe ga je dat doen? We bieden een stappenplan dat in de nieuwe huisstijl van de BOKD weer helemaal bijtijds is.
U kunt het plan downloaden door hier te klikken
Presentatie Schrijven van een projectplan

De workshop Schrijven van een projectplan is onlangs gegeven, u kunt het plan downloaden door hier te klikken