Copy
Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.

Uitgelicht

BOKD Nieuws van mei informatie voor dorpen en dorpshuizen

* bijeenkomst 'Zorgen voor elkaar' * oproep Drentse Uitmaand * meer dorpen willen breedband * verslag ALV * dorpen gezocht met energie * nieuwe website voor uw dorp *

Veel leesplezier gewenst

7 juni Informele Zorg en buurtaccomodaties

In tijden van vergrijzing, bevolkingskrimp en veranderingen in de zorg komt steeds vaker de vraag boven drijven: “Hoe kunnen we onze dorpsbewoners met een zorgvraag zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving houden?” Op 7 juni is daarover een Kenniscafé.

Lees verder
 

Online cursus Fondsenwerving

Hoe vind ik financiering voor mijn project? Hoe moet ik een aanvraag indienen bij een fonds? Welke tips zijn er om succes te hebben bij een aanvraag?

De online cursus fondsenwerving helpt u op weg bij het vinden van financiering van uw project.

Lees verder

Dorpen met energie gezocht

Drentse KEI is op zoek naar dorpen die met het thema energie aan de slag willen. Onder de noemer ‘Gezocht: Dorpen met energie’ willen ze dorpen ondersteunen bij het opzetten van een energiecoöperatie, het zelf energie opwekken of het uitvoeren van energiebesparende activiteiten. Drentse Kei is een burgerinitiatief, koepel van energiecoöperaties in Drenthe.
Door je als dorp aan te sluiten en als wederverkoper van energie op te treden, werk je als dorp niet alleen aan een beter milieu maar ook aan inkomsten voor je eigen ‘leefbaarheidsfonds’.

Lees verder

Gezocht: herbestemde karakteristieke gebouwen

Als vervolg op het artikel Oud Gebouw, Nieuw Gebruik is de BOKD op zoek naar bewonersinitiatieven- en betrokkenheid van geslaagde of bijna geslaagde herbestemming van karakteristieke dorpsgebouwen, denk hierbij aan scholen, kerken en boerderijen.

Lees verder

Organiseer een cultuurdag in uw dorpshuis en ontvang € 500

Kunst en Cultuur Drenthe organiseert in de maand september de Drentse Uitmaand. Dorpshuizen (buurthuizen en MFA’s) in Drenthe kunnen dit jaar deelnemen aan dit programma door zelf een Kunst en Cultuurdag te organiseren in hun eigen dorpshuis.

Lees verder

Pachtovereenkomst 

De BOKD is op zoek naar een pachtovereenkomst die als voorbeeld kan dienen voor andere dorpshuizen in Nederland. Is uw dorpshuis een pachtovereenkomst overeengekomen met een pachter, voert deze ook beheertaken uit en gaat de belastingdienst hiermee akkoord? Graag ontvangt de BOKD dergelijke overeenkomsten.

Lees verder

Een (nieuwe) website voor dorp en/of dorpshuis

BOKD krijgt regelmatig de vraag van onze leden om te faciliteren in het maken van een website voor Dorpsbelangen en dorpshuizen. Vaak heeft de stichting of vereniging niet de kennis of de middelen in huis om een website te (laten) maken. De BOKD biedt 'Dorpssite' aan, een eigen site voor dorp en inwoners.

Lees verder

Leader Zuidoost- West Drenthe

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 (POP 3) wordt het LEADER-programma voor de regio Zuidoost- en Zuidwest Drenthe opengesteld om de sociaaleconomische vitaliteit van Zuidoost- en Zuidwest Drenthe te versterken. Vanaf 17 mei kan subsidie worden aangevraagd.

Lees verder
BOKD verslag ALV & steunpunt NDD

20 April vond de jaarlijkse ledenvergadering van de BOKD plaats in het dorpshuis in Wijster. Voor leden die niet in de gelegenheid waren deze vergadering bij te wonen een korte verslaglegging en verwijzing naar de gehouden presentaties. Lees verder
Knapzakroutes

Al jaren zijn de Knapzakroutes een begrip binnen en buiten Drenthe. De 63 routes gaan niet over bekende paden maar laten je juist de meest bijzondere plekjes in Drenthe zien. Onlangs is de prijs van een Knapzakroute verlaagd naar € 3,95.
Meer dorpen willen breedband

Nog steeds starten er nieuwe breedbandinitiatieven in Drenthe: de afgelopen periode meldden zich bewoners uit Annen, Anderen, Deurze en Schoonloo. Lopende initiatieven ontwikkelen zich verder. Lees verder.
Leestip: de Triomf van het dorp

"Innovatie vindt niet alleen plaats in steden. Mede onder invloed van economische en demografische ontwikkelingen wordt juist in de regio's volop geïnvesteerd in maatschappelijk en economische innovatie." Lees verder