Copy
Deze nieuwsbrief verschijnt 10 keer per jaar.

Een nieuw jaar

Ons nieuwe jaar begint al meteen met een druk programma

Op 26 januari werken we mee aan het eerste Noordelijk Congres Democratic Challenge. Overheden én burgers zijn op zoek naar nieuwe vormen van samenwerking, van inspraak naar eigen regie, naar nieuwe vormen van democratie. Op deze dag willen we laten zien waar er al geëxperimenteerd wordt met nieuwe democratie. Het congres is geïnitieerd door CMO Stamm en in samenwerking met verschillende organisaties waaronder BOKD.

Lees verder

Welk dorpshuis wint de titel

2017 staat in het teken van de Rabobank verkiezing Dorpshuis van het jaar. De jury maakt een keuze welke dorpshuizen gaan deelnemen aan de verkiezing. Vanaf maart krijgen deze dorpshuizen bezoek van Hemmeltied en Strunen. De Rabobank stelt het prijzengeld ter beschikking en de verkiezing wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Drentse gemeenten.

Toekomst van het dorp

Net als andere jaren begeleiden we ook dit jaar weer een aantal dorpen bij het opstellen van een dorpsvisie. In vier dorpen in Borger-Odoorn lopen momenteel dorpsbelevingsonderzoeken. Deze onderzoeken, uitgevoerd door studenten van Van Hall Larenstein, vormen de basis voor dorpsvisies. Wilt u als dorp aan de slag met het opstellen of actualiseren van een dorpsvisie, bijvoorbeeld aan de hand van de Vijfsterrenmethode, dan adviseren we u graag.

Cursusaanbod

De bedrijfsvoering van een dorpshuis is een serieuze zaak. Het cursusaanbod van de BOKD helpt u om de zaken beter te organiseren en te laten voldoen aan wettelijke eisen. De cursussen zijn op maat gemaakt voor dorpshuizen. Naast kennisoverdracht door een vakkundige docent is er voldoende tijd voor kennisuitwisseling en vragen. In 2017 staan de volgende cursussen gepland:
- 30 januari 'Geldzorgen, zorgen voor geld'
- 18 april, 1,18 mei Sociale Hygiëne, afsluitend examen
- 7 juni BHV
- Boekhouden in najaar
Kijk op onze website voor meer informatie.

Vraagbaak

Heeft u vragen over wet- en regelgeving of bedrijfsvoering van het dorpshuis? Of heeft u plannen voor fondsenwerving, bijvoorbeeld voor verbouw of om het dorpshuis te verduurzamen? Neem dan contact op met Paul van Schie, consulent dorpshuizen.  

Inspirende regiovoorbeelden

We willen dit jaar twee regiobijeenkomsten organiseren waarin we aan de hand van inspirerende voorbeelden laten zien waar dorpen en dorpshuizen zoal toe in staat zijn.
Tevens willen we samenwerking tussen Dorpsbelangen op gemeentelijk of regionaal niveau stimuleren. In Midden-Drenthe en enkele andere gemeenten komen Dorpsbelangen al op regelmatige basis bijeen voor overleg en uitwisseling. We zien de grote meerwaarde van een dergelijke samenwerking en willen initiatieven daarom van harte ondersteunen.

Ook regionaal, maar dan wat specifieker is dat we met bewoners in de Veenkoloniën aan de slag gaan op de thema’s Zorg en Groen & Bewegen. In het Drentse Aa gebied denken we na over streekbeheer.

Thema's

Evenals afgelopen jaren besteden we weer aandacht aan de thema’s informele zorg en duurzaamheid. Komend jaar gaat onze aandacht ook uit naar supermarkten, armoede in dorpen en bereikbaarheid, zowel op de weg als via internet en telefoon.

Functieverbreding van dorpshuis

Veel dorpshuizen hebben de afgelopen jaren te maken gehad met het vertrek van (vaste) huurders als peuterspeelzaal, kinderopvang of bibliotheek. Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen te melden zoals de verhuur van ruimten aan kleine zelfstandigen/ zzp'ers en informele zorg. De BOKD gaat in 2017 samen met provincie en K&C Drenthe bekijken hoe we meer culturele activiteiten in de dorpshuizen kunnen krijgen.
Contact
  Meer infomatie over dorpshuizen en alles wat daarmee te maken heeft, neem contact op met Paul
Alle is consulent dorpen, 3 dagen per week bij de BOKD bereikbaar en bekend met de problematiek en vragen die spelen bij Dorpsbelangenverenigingen.
 Sonja doet administratie en secretariaat, beantwoord eigenlijk alle niet-
 specifieke vragen. Bereikbaar via 0592-315121.
 
Luit voert de projecten uit binnen de BOKD zowel voor dorpshuizen als Dorpsbelangen, hij is telefonisch bereikbaar via 06-37271453.