Copy
Nieuwsbrief PvdA Den Bosch voor leden en belangstellenden
View this email in your browser
Geachte lezer,

PvdA Den Bosch staat voor vooruitgang, solidariteit en bestaanszekerheid.

Vanuit deze waarden gaf onze fractievoorzitter Lisette van der Swaluw tijdens de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad duidelijk tegengas aan de coalitie. De keuzes die nu gemaakt worden zijn niet de onze. Haar bijdrage kunt u hier lezen.

Op 25 november hebben we 
onze Algemene Leden Vergadering. We combineren dat met een presentatie van Ric Hofmans over Inkomensongelijkheid als gevolg van Technologie. Meer info hier! Alle officiële stukken voor de vergadering vindt u hier. 

Op 27 november is er weer een #BIEBdebat: Tot over de oren in de schulden, met ondermeer Pieter Paul Slikker, Frans Koeman, Bea Klaase en Geert Snijders.

Neem ook eens een kijkje in onze agenda en PvdA Den Bosch is ook te vinden op Twitter en FacebookHier staan onze contactgegevens. Noteer ook alvast 3 januari als datum van onze nieuwjaarsreceptie die we dit jaar samen met PvdA Brabant organiseren. 

En... Last but not least. Deze maand feliciteren wij Osman en Fazilet Cifci met de geboorte van hun dochter Zümra Sultan.

Met vriendelijke groet,

Reinoud van Uffelen
afdelingsvoorzitter

 
Presentatie Ric Hofmans

Op onze ALV op 25 november zal Ric Hofmans een presentatie verzorgen.

Hij zal zich focussen op de rol van technologie binnen de samenleving de komende jaren en de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en inkomensverdeling. 

Factoren die een rol spelen zijn ook en vooral de politieke keuzes die gemaakt worden t.a.v. de inkomensverdeling.

Lees hier meer
#BiEBdebat Tot over de oren in de schulden

Aan één op de tien Bossche keukentafels vraagt men zich af hoe het einde van de maand te halen. Drieduizend kinderen in onze stad groeien op in armoede. Vaak is de oorzaak samen te vatten tot één woord: schulden. 

Met een klein inkomen lopen schulden al snel op. Incassokosten, deurwaarders, een te laat betaalde boete- de rekeningen nemen maandelijks toe en mensen draaien zich hopeloos vast.


Lees hier verder


 

Vooraankondiging: Nieuwjaarsreceptie

Het Warm Onthaal is een plek in de stad waar wij graag komen. Daarom organiseren we onze nieuwjaarsreceptie ook hier en wel op zondag 3 januari van 14.00 tot 17.00 uur.

PvdA Brabant is dit jaar bij ons te gast. 

Meer info hier

 

Copyright © 2015 PvdA Den Bosch, All rights reserved.

Contactgegevens PvdA Den Bosch

Onze fractie

Ons bestuur

Ons ombudsteam

Agenda PvdA Den Bosch


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp