Copy
Nieuwsbrief PvdA Den Bosch voor leden en belangstellenden
View this email in your browser
Alle nieuwe leden van harte welkom!

Geachte leden en belangstellenden,

De afdeling 's-Hertogenbosch van de PvdA telt weer ruim 300 leden. Op 31 mei werden een aantal nieuwe leden verwelkomd door vice-voorzitter Hans Hermans en fractievoorzitter Lisette van der Swaluw.

Van 27 mensen hebben we geen mailadres. Daarom zoeken we een aantal vrijwilligers om deze mensen te bezoeken. Lees er hier meer over.


Het is belangrijk om iedereen te blijven informeren over wat er speelt. Tegenwoordig gaat dat vaak via Facebook.

Wilt u meer weten over de nieuwsvoorziening via Facebook en lid worden van onze besloten Facebook-groep, dan staat hier hoe u dat moet doen.

Dan  wil ik ook uw aandacht vragen voor onze website en voor een keer vermeld ik de directe link:
 
https://denbosch.pvda.nl/ 

(Deze kunt u ook opslaan in uw Internetbrowser onder favorieten of bladwijzers).

Met het oog op de verkiezingen wordt er gewerkt aan een nieuwe website. We zullen u hier in september nader over informeren.

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in volle gang. De programmacommissie wordt voorgezeten door niemand minder dan oud-wethouder Jeroen Weyers.

De kandidaatstellingscommissie bestaat uit oud-wethouder Geert Snijders, wethouder van de gemeente Heusden Margo Mulder, Peter de Leeuw, Remmert van Haaften en Margreet van Dijl. Op 28 mei hebben alle leden een mail gehad over de kandidaatstelling.

Solliciteren doe je door je CV en motivatie vóór 4 september 2017 te mailen naar de secretaris (Nanne Scholtens) van de PvdA-afdeling ’s-Hertogenbosch: secretariaatpvdadenbosch@gmail.com
Voor vragen kun je contact opnemen met Reinoud van Uffelen, e-mail reinoudvanuffelen@hotmal.com , telefoon thuis 073-6444366, werk 06-45596458.

Is de mail aan je aandacht ontsnapt neem dan even contact op. 
 
VAN DE FRACTIE

Op (maandag) 12 juni is er weer een gemeenteraadsvergadering. De agenda van die vergadering kunt u hier lezen. Op de agenda staat ondermeer de voorjaarsnota. Onze fractievoorzitter Lisette van der Swaluw deed op 23 mei al haar verhaal tijdens de algemene beschouwingen. Als u het nog niet gelezen heeft kunt u dat hier doen:

Onze stad heeft ook een achterkant.

EN VERDER

WIJ EN ZIJ denkers door Osman Cifci.

Kom in actie tegen onredelijke risico's voor maaltijdbezorgers door Pieter Paul Slikker.

Over windmolens en windbuilen door Lisette van der Swaluw.

U kunt de gemeentepolitiek ook volgen via iBabs. Hier leest u hoe dat werkt.

VIJF VRAGEN AAN....

Sabita Mahabali

Een overzicht van deze rubriek vindt u hier.

Tot zover deze nieuwsbrief. Tot ziens bij één van onze activiteiten.

 

Met vriendelijke groet, 

Reinoud van Uffelen
voorzitter PvdA Den Bosch

De volgende nieuwsbrief van PvdA Den Bosch verschijnt begin juli. Tot die tijd kunt u bijblijven via denbosch.pvda.nl of via Facebook 
Copyright © 2017 PvdA Den Bosch, All rights reserved.

Contactgegevens PvdA Den Bosch

Onze fractie

Ons bestuur

Ons ombudsteam

Agenda PvdA Den Bosch


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp