Copy
Nieuwsbrief PvdA Den Bosch voor leden en belangstellenden
View this email in your browser
Geachte leden en belangstellenden,

Het is alweer enige tijd geleden dat ik een nieuwsbrief heb verstuurd namens PvdA Den Bosch. Om precies te zijn was dat op 16 maart, een dag na de verkiezingen. Ik moet het al enige tijd wat rustiger aan doen. Vandaar.

Maar vandaag toch maar weer eens een "old-school"-nieuwsbrief.

Veel van ons nieuws vindt tegenwoordig zijn weg via Facebook. Daarmee krijg je soms het gevoel dat zo'n digitale nieuwsbrief een beetje mosterd na de maaltijd is. Alle artikelen zijn immers al eens eerder op de website verschenen en via Facebook gedeeld. Wilt u meer weten over de nieuwsvoorziening via Facebook en lid worden van onze besloten Facebook-groep, dan staat hier hoe u dat moet doen.

Allereerst wil ik alle vrijwilligers bedanken die op of rond 1 mei, de dag van de Arbeid een bezoek hebben gebracht aan onze leden op leeftijd. Dank ook aan Harm Rijks voor de logistiek, die als altijd prima was verzorgd. Inke Katoen bracht een bezoek aan mevrouw Anderson-Kolumbis.

U leest hier een interview met haar. 

Er waren dit jaar ook een aantal jubilarissen in onze afdeling:

Rodney Weterings blij verrast met jubileumspeld. 

Maud Olthof 25 jaar lid.

Hartelijk gefeliciteerd!

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Onze leden kregen vorige maand al een korte toelichting op het datumschema. Geert Snijders is voorzitter van de kandidaatsstellingscommissie. De commissie bestaat verder uit Margo Mulder, Remmert van Haaften, Margreet van Dijl en Peter de Leeuw. 

Ook de programmacommissie is volop bezig. Jeroen Weyers is voorzitter.

ROSMALEN DAT ZIJN WIJ SAMEN

Met het oog op het verkiezingsprogramma organiseren wij op 7 jun een avond voor onze leden uit Rosmalen in Perron 3. Een aparte uitnodiging volgt, maar noteert u de de datum alvast.

ACTIVITEITEN IN MEI

Op 20 mei gaan we weer de wijk in, op 26 mei is er een #BIEBdebat Wonen en op 31 mei een kennismakingsavond voor nieuwe leden. Onze vereniging kent weer een groeiend aantal leden. Bent u het laatste jaar lid geworden of naar onze afdeling verhuist, dan bent u al per mail uitgenodigd door Hans Hermans. Vragen? jh.hermans@kpnmail.nl 

De agenda staat hier. 

VAN DE FRACTIE

Op 9 mei is er weer een gemeenteraadsvergadering. Op de agenda staan ondermeer de windmolens in Engelen, de lokale omroep en in het vragenhalfuurtje kritische vragen over de aanbesteding van het Theater aan de Parade. De vergadering is openbaar.

Agenda 9 mei

Lees ook:

Waarom werd de raad niet eerder geïnformeerd door Lisette van der Swaluw.

Bossche bauwfraude? door Pieter Paul Slikker.

Zorg voor een veilige verkeerssituatie in de binnenstad door Gert-Jan van Rooij.

Kroniek van een aangekondigde dood door Pieter Paul Slikker.

Over onnodig graaien in het verkeerde potje en wannabe-links door Lisette van der Swaluw.

U kunt de gemeentepolitiek ook volgen via iBabs. Hier leest u hoe dat werkt.

VIJF VRAGEN AAN....

Gert-Jan van Rooij-van der Sijde

Mevrouw Anderson-Kolumbis

Een overzicht van deze rubriek vindt u hier.

EN VERDER

Mijn herinnering aan Coen Free door Osman Cifci.

Tot zover deze nieuwsbrief. Tot ziens bij één van onze activiteiten.

 

Met vriendelijke groet, 

Reinoud van Uffelen
voorzitter PvdA Den Bosch

De volgende nieuwsbrief van PvdA Den Bosch verschijnt waarschijnlijk eind mei. Tot die tijd kunt u bijblijven via denbosch.pvda.nl of via Facebook 
Copyright © 2017 PvdA Den Bosch, All rights reserved.

Contactgegevens PvdA Den Bosch

Onze fractie

Ons bestuur

Ons ombudsteam

Agenda PvdA Den Bosch


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp