Copy
Nieuwsbrief PvdA Den Bosch voor leden en belangstellenden
View this email in your browser
Geachte leden en belangstellenden,

Onze vorige nieuwsbrief dateert alweer van 4 mei. Inmiddels ligt er een nieuw bestuursakkoord in onze gemeente en is ons oud-raadslid Osman Çifçi gekozen in het landelijk bestuur van de PvdA. Op 29 juni kiezen we als afdeling een nieuw bestuur.

Gisteren deed onze partijleider Lodewijk Asscher drie concrete voorstellen aan het kabinet.

1. Arbeidsgehandicapten verdienen minimumloon
2. Schrap bezuinigingen op de huurtoeslag
3. Eigen risico in de zorg moet omlaag.

Uit de gemeenteraad

In de gemeenteraad werden Gert-Jan van Rooij en Desiree Coense benoemd tot commissielid niet raadslid. Fouad Kabbouti werd gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Onze fractievoorzitter Pieter Paul Slikker had een ijzersterke bijdrage bij de presentatie van het bestuursakkoord op 6 juli:

Nieuw college is #sociaal vergeten

De bijdrage werd ondersteund door twee moties. Deze werden allebei aangenomen!

Concretisering bestuursakkoord wenselijk

Verplichte tegenprestatie onwenselijk

Een dag eerder was de laatste raadsvergadering met het oude college. Er werden vragen gesteld aan vertrekkend wethouder Paul Kagie. Ook werd een motie van onze eigen Jolanda van Gool samen met D66, De Bossche Groenen en Groen Links aangenomen.

Noodklok over zorgtaken

Kansen voor VOLOP Den Bosch

Nu onze fractie weer compleet is met 3 raadsleden, twee commissieleden en een fractieondersteuner was het tijd voor een mooie nieuwe fractiefoto. Michel van de Langenberg maakte deze

Nieuwe fractiefoto

Van het bestuur

Op 29 juni kiezen we een nieuw afdelingsbestuur. Er is de nodige belangstelling en de procedure loopt nog t/m 19 juni.

Meer informatie kunt u hier lezen

En verder

Een diepe buiging voor de jonge mantelzorgers van generatie Z door Pieter Paul Slikker

De afgebroken sleutel door Reinoud van Uffelen

Over deze nieuwsbrief

Mijn laatste nieuwsbrief? door Reinoud van Uffelen

Facebook, Twitter, Instagram

Als je geen Facebook hebt of wilt, check dan regelmatig denbosch.pvda.nl. Want.... er is regelmatig nieuws.

Als je meer wilt weten over de nieuwsvoorziening via Facebook en lid wilt worden van de besloten groep voor leden lees dan dit bericht

PvdA Den Bosch zit ook op Twitter en Instagram 

Met vriendelijke groet, 

Reinoud van Uffelen
 
Copyright © 2018 PvdA Den Bosch, All rights reserved.

Contactgegevens PvdA Den Bosch

Onze fractie

Ons bestuur

Agenda PvdA Den Bosch


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp