Copy
Nieuwsbrief PvdA Den Bosch voor leden en belangstellenden.
View this email in your browser

VOORUITGANG, BESTAANSZEKERHEID, SOLIDARITEIT

Beste lezer,

 

PvdA Den Bosch bedrijft politiek vanuit drie centrale waarden.

De eerste is vooruitgang want we werken aan de stad van morgen, de tweede bestaanszekerheid, want we staan voor kansen voor iedereen, de derde solidariteit, want we komen op voor elkaar. 


In 2015 brak een nieuwe periode aan voor de partij. Voor het eerst sinds lange tijd maakt de PvdA geen onderdeel uit van de coalitie. Met vier zetels zijn we wel de vaandeldragers van de oppositie. In die rol hebben we een aantal successen kunnen boeken. Recent nog hebben we ervoor kunnen zorgen dat de starterslening opnieuw wordt ingevoerd, zodat ook voor mensen met een lager inkomen een eigen woning bereikbaar wordt en de doorstroming op de woningmarkt verder op gang komt. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota was er alom lof voor onze tegenbegroting en werd de PvdA-motie ‘’aanvalsplan banen’’ aangenomen. Hierin krijgt het college de opdracht om met een plan te komen om meer mensen aan het werk te helpen. En voor al die Bosschenaren die vakantie vieren in eigen land: recreanten aan de Zuiderplas hebben deze zomer eindelijk fatsoenlijk sanitair. Ook hiervoor heeft de PvdA zich ingezet. Verder hebben we met succes aan de kaak gesteld dat de raad rond het dossier Binnendieze onvoldoende is geïnformeerd. Wethouder Huib van Olden (CDA) heeft zijn excuses aangeboden en beterschap beloofd. Natuurlijk houden we de vinger aan de pols.

Het was een roerig maar ook boeiend eerste halfjaar in de oppositie. Wij hebben onze stem volop laten horen. Ook in het nieuwe politieke jaar blijft de fractie zich inzetten voor bestaanszekerheid, solidariteit en vooruitgang. Er is nog genoeg te winnen! 

In januari 2015 is PvdA Den Bosch ook van start gegaan met een nieuw bestuur. Onder het motto Den Bosch dat zijn wij samen organiseerden wij tal van activiteiten. Ook na de zomervakantie gaan we hier mee door. 

We starten het politieke seizoen op 28 augustus met een interessante en gezellige bijeenkomst in Het Warm Onthaal. Frans Koeman, toekomstig voorzitter van de Voedselbank Den Bosch zal een inleiding verzorgen rond het thema Armoedebestrijding. Alle leden, maar ook belangstellenden zijn van harte welkom!  Meer info hier. 

Ik wens u, mede namens mijn collega's van bestuur en fractie, een hele fijne zomervakantie en zie u graag weer in het nieuwe seizoen. En onthoud.... Den Bosch dat zijn wij samen.

Met vriendelijke groet,

Reinoud van Uffelen,
afdelingsvoorzitter

Share
Tweet
Forward
Copyright © 2015 PvdA Den Bosch, All rights reserved.

Contactgegevens PvdA Den Bosch

Onze fractie

Ons bestuur

Ons ombudsteam

Agenda PvdA Den Bosch

unsubscribe from this list    update subscription preferences