Copy
Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je eerder interesse had in mijn activiteiten met poëzie.

Trees en Gedichten Advies en Ontwerp:
Ontwerpen en realiseren van culturele projecten op maat;
Nauwkeurig koppelen van project en uitvoerder;
Culturele activiteiten aanbieden in ongewone situaties, en in ongelijksoortige groepen.
Open de nieuwsbrief in je bladerprogramma

Trees en gedichten is acceptant van de cultuurkaart.     
bij Interakt - filmproductiebedrijf aan de Singel in Amsterdam,  haalden we vier zware rollen 35mm-film op om aan de leerlingen de vertonen in Filmhuis Lumen
 
Bijna 70 leerlingen uit 5 VWO van het Lyceum Ypenburg werkten 2 volle dagen aan poëzie.  Op 28 januari ’s avonds presenteert een aantal van hen het eigen gedicht in Bibliotheek Ypenburg. Dit doen ze in twee programma’s, om 19.00 uur en om 20.15 uur, voor een publiek van klasgenoten, alle leerlingen van 4 VWO, vrienden, ouders, buren en andere geïnteresseerden.
 
Op donderdag 7 januari om 9.00 uur ’s ochtends zagen de film 'Ik wil het niet zien maar het moet' over de schilder Co Westerik. Dit is een trage film, met beelden uit het werk van Westerik, en muziek & poëzie die geïnspireerd is op dit werk. 'Ik heb nog nooit zo lang naar een schilderij gekeken', zei een leerling later. En een ander zei: 'We lachten onder de film, dat mag eigenlijk niet hè'.
 
De rest van deze eerste dag én een volle tweede dag stonden in het teken van oefenen in kijken, en schrijven op basis van die waarnemingen. En ook al vonden de leerlingen de film taai en saai – de beelden die ze meenamen naar hun eigen teksten waren prachtig. Denk aan regels als: Ooit heeft iemand geschreeuwd omdat hij een lelijke pen kreeg, of Ik kreeg een uitnodiging, dat ontroerde mij / eindelijk hoorde ik ergens bij. Of denk aan een fragment als:
 
        Dream is een woord dat we aan de muur zien hangen
        De dream van velen is anders dan het heden
        We zien een oude fiets met een motor staan
        Maar de dream van de motor om aan te gaan is allang vergaan              (Simone)
 
Het programma wordt gepresenteerd door Jeany van S.W.O.O.N. – Spoken Word Afternoon. De lessen zijn ontwikkeld door Trees Steeghs samen met Lyceum Ypenburg, en worden uitgevoerd door een docententeam van Trees en Gedichten. Het programma kwam tot stand in een samenwerking tussen Bibliotheek Ypenburg, en Trees en Gedichten.

 
Vanuit Trees en Gedichten ontwikkelde ik het programma Kunst om het leven mee te redden. In dit programma kijken de deelnemers naar theoretische, vakmatige, praktische en financiële aspecten van hun kunstenaars- en docentenpraktijk. Dit is een programma-op-maat voor de VAK, centrum voor de kunsten in Delft, ik voer het uit samen met enkele gastdocenten. 
 
Ook in Delft zullen alle docenten die aan het centrum voor de kunsten werken hun vaste aanstelling verliezen, waarna ze verder kunnen gaan in een nieuw op te richten corporatie.  Hoe moet dat dan, en Wil ik dat wel, zijn bijvoorbeeld actuele vragen. In deze training keken we naar de wereld met en zonder kunst.

Lucy de Haas schrijft over deze training:
De training is, volgens mij, een zelfonderzoek naar de betekenis van het kunstenaarschap voor de maatschappij en het verkennen van cultureel ondernemerschap in deze maatschappij. In deze inspirerende training is er ruimte om 'tot de kern te komen', te voelen 'waar je staat', te onderzoeken naar 'wat is jouw waarde', 'jezelf te beschouwen' en om inzicht, overzicht en verdieping te verkrijgen. Zo krijg je antwoorden op o.a. de vragen: 'Als je voor jezelf wilt beginnen, wat stel je je dan voor, wat wil je en hoe wil je dat?' Het is ook een bijzondere/verbindende ervaring om samen met collega’s dit onderzoek te beleven.

En Pnina Schupper Levy schrijft:
In deze cursus heb ik een interessante weg gemaakt, een ontdekkingsreis. Via onderzoekende opdrachten heb ik gekristalliseerd gekregen waar mijn motivatie ligt. Het hielp mij focussen op wat ik wil. Het heeft mijn angsten opzij geschoven en heeft een weg gemaakt via onderneming naar een mogelijke toekomst. Het heeft mij overtuigd dat mijn passie, kennen en kunnen zo groot zijn, dat mijn vak blijven beoefenen mij gelukkig kan blijven maken, dat het realiseerbaar is.

Wil je meer weten over trainingen, lessen of projecten op maat, mail of bel je me dan?

 

In nauwe samenspraak met STROOM schreef ik een kleine Leergang Schrijven voor Haagse Kunstenaars. Het is bijzonder dat poëzie zich zo goed voor didactische doeleinden laat gebruiken, zonder daarbij haar eigen waarde te verliezen. Dat komt onder andere door het afbreken van verwachtingen over wat poëzie is, en vooronderstellingen over hoe je poëzie zou moeten gaan schrijven. Dat werkt verruimend voor de beleving van taal – lezen, luisteren, spreken, schrijven.
 
Er ontstaat vrijheid in het hanteren van taal. Cruciaal is het moment dat het besef zich werkelijk in je plaatst dat ook taal iets is wat niet in één keer goed hoeft te zijn, en waarmee je met veel plezier kunt stoeien en spelen. De gène om voor te lezen wijkt, de machteloosheid in het vormen van zinnen naar eigen inzicht neemt af.
 
Het was fantastisch dat er onmiddellijk voldoende aanmeldingen waren voor twee groepen Vind de woorden. En als docent of trainer is het altijd bijzonder te mogen werken met mensen die zich al jaren in hun professie ontwikkelen, mensen die een groot referentiekader hebben waaraan ze de aangeboden oefeningen, materialen en informatie toetsen.
In de afgelopen maanden waren er veel uitstapjes. Ik gaf onder meer les in Den Haag, Delft, Amsterdam, Rotterdam, Roermond, Zwolle en Eindhoven – in scholen, centra voor de kunsten, theaters, verzorgingshuizen, en culturele centra.
Bijzonder waren bijvoorbeeld de workshops voor de expositie DIS in Roermond, in de ECI-Cultuurfabriek, en in Hét ontmoetingscentrum ’t Paradies voor Roermond en omstreken.
 
De jongste Roermondse deelnemer was 16 jaar, de oudste vermoedelijk de 80 gepasseerd. Samen zaten ze in een zeer gemengde groep aan tafel, en volgden naar eigen kunnen & belangstelling het spoor dat ik had klaargelegd; 'projecteer op de lege wanden van deze expositieruimte je eigen versie van DIS, nadat je de expositie een etage lager aandachtig bekeek'.
 
Twee keer werd er in mooi gezelschap hard gewerkt aan vele vormen van gedichten, en kwamen er indrukwekkende resultaten op papier.  Beeldende kunst en poëzie zijn dan ook uitstekende partners.
Op de Dag van de Cultuureducatie op 2 februari in Gent zal ik onder meer aanschuiven bij de presentatie van Merlin Donald, Bronnen van cultureel zelfbewustzijn. Ook Barend van Heusden staat aangekondigd bij dat programma-onderdeel.
Merlin Donald & Barend gaan met elkaar in gesprek over de evolutionaire benadering van cultuur, over kunst en onderwijs als vormen van cultuur, en over de uitdagingen waarvoor de complexe hedendaagse cultuur het onderwijs stelt.

Barend van Heusden is hoogleraar aan de universiteit van Groningen. Hij is expert in cultuurtheorie, cultuur en cognitie, kunst en cognitie en kunst– en cultuuronderwijs. Als adviseur heeft hij zijn knowhow geleend aan het onderzoek Cultuur in de Spiegel in Nederland.
Merlin Donald is een psycholoog en neuroloog met een achtergrond in de filosofie. Hij heeft verschillende belangrijke papers geschreven waaronder: Origins of te Modern Mind en A Mind So Rare. Op dit moment is hij bezig met de stelling: cultures are made up of minds.

 
Geagendeerd voor de komende maanden:
 
(hoe te) leven en te lezen - poëzie en filosofie in een programma over Levenskunst, Trees en Gedichten met filosoof Esther Didden
 
Gedichtenatelier - Trees en Gedichten met Florence, Gezondheid en Zorg: een nieuw schrijfatelier met de Turkse woongroep in het Coornhertcentrum. Een tipje van de sluier: er is voldoende subsidie om in maart voluit te starten.
 
Gedichten schrijven met statushouders - samen met ROC Mondriaan ontwikkelt Trees en Gedichten een lesprogramma dat uiteindelijk uitmondt in presentaties: statushouders die in de aanloop naar hun inburgeringstraject onder meer gedichten schrijven over het land herkomst, en het leven hier.
 
Wat een onderzoek naar Lucebert zoal kan opleveren - starten met een muurschildering en een tafel vol met boeken leidde de afgelopen tijd tot een prachtige zoektocht naar de wereld van dichter en schilder Lucebert - Loetsjebért.

 
Copyright © 2016 Trees Steeghs, Alle rechten voorbehouden.


Je kunt je voorkeuren veranderen of je uitschrijven uit deze lijst

Email Marketing Powered by Mailchimp