Copy
Ideewinkel Leiden, stichting voor duurzame initiatieven.
Lees hier ons laatste nieuws.

Inhoud

 

Het Groene Ideecafé:
* 21 mrt: Plastic verpakkingen en zwerfafval aangepakt in Leiden

Vrij Groen:
*Zaterdag 12 maart, 10-16 uur - Lekker samen uitwaaien: NLdoet klus bij Vrij Groen 
*
Zaterdag 26 maart, 14 uur - Moestuin voor nieuwe tuinvrijwilligers  
*Bloembollenasiel 


Lekker Groen rond Leiden
Donderdag 24 mei, 14.30 uur - start Campagne Bijenlandschap

Diversen
*Vijf nieuwe Singelbruggen
*Hulp gevraagd!

Nieuwsbrief 11 maart 2016

 

Het Groene Ideecafé  


GROENE IDEECAFE – 21 maart 2016, 20.00 uur
Plastic verpakkingen en zwerfafval aangepakt in Leiden
 
Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden https://www.scheltemaleiden.nl/
  Plastic vervangt steeds meer natuurlijke materialen, zoals hout (tuinmeubelen), stenen (tegels), leer (kleding), metaal (verpakkingdozen), glas (flessen). Het gebruik leidt echter ook tot afval en milieuverontreiniging; zoals zwerfvuil in de stad en 'plasticsoep' in oceanen. Duurzame oplossingen hiervoor zijn vermindering van productie en consumptie, gescheiden inzameling en hergebruik van producten en materialen of ontwikkeling van bioplastic. In dit Groene Ideecafé aandacht voor diverse initiatieven van burgers, ondernemers, scholen en de gemeente Leiden.

 
   
   
   
   
   

Lees meer over het programma en de programmering voor 2016


Vrij Groen 


 Zaterdag 12 maart, 10-16 uur - Lekker samen uitwaaien: NLdoet klus bij Vrij Groen
Een gezellige buitenklus: met NLdoet, op zaterdag 12 maart begint de Vrij Groen tuin, Rhijnhofweg 13 in Oegstgeest, aan een mooi seizoen, met schooltuin, kerstbomenasiel en groentetuinen. Tussen 10 en 16 u kan je meehelpen de container voor gereedschap weer waterdicht te maken met een nieuw dak, en te mesten, zaaien en planten in de groentetuinen. Daarmee is ons gereedschap en materiaal weer veilig en droog, en kan de tuin dit jaar weer groeien en bloeien voor schooltuinklassen, bezoekers en vrijwilligers. Wie meedoet, wordt later uitgenodigd voor een gezellige picknick in oogsttijd. Aanmelden, voor een paar uur of de hele dag, kan via de NLdoet-site of via vrijgroen@ideewinkel.nl.


Zaterdag 26 maart, 14 uur - Moestuin voor nieuwe tuinvrijwilligers
Ook dit jaar kunnen tuinvrijwilligers weer gratis deelnemen in de gemeenschappelijke groentetuin van Vrij Groen. Wie meewerkt, deelt mee in de oogst. Elke woensdag- en zaterdagmiddag verzorgen we de groentetuin en andere delen van de tuin, zoals kerstbomenasiel, schooltuinen en avonturen pad. Ook wie minder vaak meedoet, is welkom. Er is een introductiebijeenkomst voor nieuwe tuiniers op zaterdag 26 maart, 14 u, bij Vrij Groen, Rhijnhofweg 13, Oegstgeest. Er is dan een rondleiding, en uitleg over het komende tuinseizoen. Bekijk de vacatures op www.vrijgroen.info/vrijwilligers.  
 

 Bloembollenasiel
Het Vrij Groen bloembollenasiel is geopend onder grote belangstelling van de pers. Twee filmploegen, een radio-interview en een artikel in de Telegraaf. We hebben al hyacinten, narcissen en blauwe druifjes ontvangen. Meer bollen zijn welkom, voor meer bloemen in de wijk!

 


Lekker Groen Rond Leiden 

 

 www.LekkerGroenRondLeiden.nl wil burgers  betrekken bij verbetering van de eigen leefomgeving. Iedereen kan op deze site een groen idee plaatsen of met ‘like’ onder-steunen. Groene ideeën worden besproken in het Groene Ideecafé.

Donderdag 24 mei, 14.30 uur - start Campagne Bijenlandschap
Uit een wereldwijde inventarisatie blijkt dat 40% van de ongewervelde bestuivers met uitsterven wordt bedreigd. En dat is een ramp, want zo komt onze voedselvoorziening in gevaar. Het goede nieuws is dat er wél iets aan te doen is. In de regio Alphen-Zoetermeer-Leiden wordt met heel veel partijen hard gewerkt aan het Bijenlandschap in de regio, en starten nu ook een campagne om zoveel mogelijk mensen te stimuleren om mee te doen. Meer weten? Kom dan op 24 maart vanaf 14.30 uur naar Naturalis. www.bijenindebuurt.nl  www.groenecirkels.nl/nl/groenecirkels/Themas/Leefomgeving/Project-Bijenlandschap.htm  
 


Diversen

Vijf nieuwe Singelbruggen

Singelparkbruggen zijn ontworpen door de Belgische architect Laurent Ney. De familie bestaat uit twee kleine en drie vrij forse bruggen. De meeste aandacht zal uitgaan naar de brug bij de Haven, de enig beweegbare, en die bij het Veerplein, de hoogste. Overigens zal de gemeenteraad nog definitief akkoord moeten gaan. Als alles goed verloopt zal Leiden in 2018 vijf nieuwe bruggen hebben en een nieuwe structuur: het singelpark. Lees meer op: http://www.singelpark.nl/.


Hulp gevraagd!
Wij zoeken iemand die ons kan helpen om teksten en foto’s van de oude websites van Vrij Groen en het Ideecafé over te plaatsen naar de nieuwe Ideewinkel website.
Je hoeft geen specialist te zijn maar het vooral leuk te vinden, we maken je dan graag de weg wijs!
Contact: (….maakt niet uit, kan via jouw gaan of via mij of via bestuur@ideewinkel, wat je handig lijkt).

 

 
 

Info Het Groene Ideecafé  

Het Groene Ideecafé is een ontmoetingsplek en een inspirerend platform voor mensen met duurzame ideeën en groene plannen. Elke maand is er een presentatie of een documentaire of film, met discussie, waarbij de inbreng van bezoekers wordt aangemoedigd.
Contact:
De Ideewinkel: info@ideewinkel.nlwww.ideewinkel.nl
Het Groene Ideecafé: groenideecafe@ideewinkel.nl , www.hetgroeneideecafe.nl
 

Info Vrij Groen  

Vrij Groen is een buurttuin voor Oegstgeest en omstreken. Na drie jaar aan de Mendelweg in Leiden, is de tuin nu aangelegd aan de Rhijnhofweg, tussen nr 12 en 14, in Oegstgeest. 
Tuinwerkdagen: woensdag en zaterdag van 13 tot 17 u, bij redelijk weer. U bent van harte welkom om mee te doen! 
Meer info: 
vrijgroen@ideewinkel.nl of ga naar www.vrijgroen.info