Copy
Ideewinkel Leiden, stichting voor duurzame initiatieven.
Lees hier ons laatste nieuws.

Nieuwsbrief 29 februari 2016

Inhoud

 

Het Groene Ideecafé - 29 februari
* Groen Dichterbij Inspiratieavond Gave Geveltuinen

Vooraankondiging Groene Ideecafé - 11 maart
* "Normal is over" Nieuwe film Renée Scheltema

Vrij Groen
* Bloembollenasiel
* 7 maart: Kennismaking Nieuwe tuiniers
* 12 maart: NL Doet bij Vrij Groen  


Lekker Groen rond Leiden
* 24 maart: Bijen in de buurt

Diversen
* 8 maart: IVN Scharrelkids
* 24 februari: "De Koning (van het Weiland)" komt naar Leiderdorp

Het Groene Ideecafé - 29 februari, 20.00 u. 
Scheltema, Marktsteeg 1, Leiden https://www.scheltemaleiden.nl/

Groen Dichterbij Inspiratieavond Gave Geveltuinen
Geveltuinen hebben veel voordelen: een open stukje grond voor waterberging,  ruimte voor biodiversiteit, koelte in een stadse omgeving en de straat fleurt er van op. In deze workshop leer je nog meer over geveltuinen in Leiden, en over de mogelijkheden om er zelf mee aan de slag te gaan. Maak je eigen ontwerp, met hulp van deskundigen.
Om 19.30 gaat de zaal open, het programma begint om 20.00 uur.  De workshop wordt georganiseerd door Groen Dichterbij, Duurzaam Leiden en de Ideewinkel. De toegang is gratis. Lees meer>>
Meer informatie:  Anne Marie van Dam (annemarievandam(a)bodemdienst.nl; www.bodemdienst.nl 06-30769243)

Vooraankondiging Groene Ideecafé - 11 maart, 20.15 u.
Vrijplaats, Middelstegracht 36, Leiden http://vrijplaatsleiden.nl/vrijplaats/

"Normal is over" | Nieuwe film Renée Scheltema
Een week voor de Klimaattop lanceert Renée Scheltema haar scherpzinnige documentaire Normal Is Over. Hierin onderzoekt ze waarom groei nog steeds onze heilige graal is, terwijl de Aarde oneindige groei duidelijk niet verdraagt. Oplossingen biedt ze ook: “We moeten naar een systeem dat is geënt op het verbeteren van de planeet.” Toegang gratis. Om 20.00 uur is de zaal open. Lees meer>>
Voor meer informatie over dit Groene Ideecafé kunt u contact opnemen met Ckees van Oijen (ckees.van.oijen(a)planet.nl; 06-27263520).

Vooruitblik programmering van het Groene Ideecafé in 2016
Volgende bijeenkomsten van het Groene Ideecafé zullen afwisselend plaatsvinden in (S)cheltema en in de (V)rijplaats Leiden. Meer daarover in de volgende nieuwsbrief.
- Maandagavond 21 maart: 20.00 uur Verpakkingsvrije winkels in Leiden (Scheltema)
- Donderdagavond 14 april: 20.00 uur De Grote Transitie (Vrijplaats)
- Maandagavond 18 april: Duurzame Horeca (Scheltema)


Vrij Groen 


Bloembollenasiel
Uitgebloeide narcissen, hyacinten en andere bloembollen op pot gaan vaak in de afvalbak. Dat is niet nodig! Als je de bollen in de grond zet en het blad rustig laat afsterven, kunnen ze het volgende jaar weer gewoon groeien en bloeien. Vrij Groen opent, in samenwerking met de Groencommissie van de buurt Oegstgeest aan de Rijn, een bloembollenasiel, waar bollen op pot gebracht kunnen worden. Vrij Groen zorgt dan, samen met de buurt, dat de bollen op een fijne plek geplant worden. Zo kunnen we er volgende jaren weer van genieten. Adres: Rhijnhofweg 13, Oegstgeest.

Kennismaking Nieuwe tuiniers – zaterdag 7 maart
Op zaterdag 7 maart om 14 uur kunnen nieuwe tuiniers, die komend jaar lekker willen tuinieren en oogsten, komen kennismaken met Vrij Groen. Je werkt als vrijwilliger mee op de tuin, deelt mee in de oogst. Met basiscursus moestuinieren! Meer info, mail: vrijgroen(a)ideewinkel.nl.

NL doet bij Vrij Groen – zaterdag 12 maart
Op 12 maart van 10 tot 16 uur kun je weer de handen uit de mouwen steken om Vrij Groen een goede start in de lente te geven. We werken aan een waterdicht dak op de container en we zaaien en planten in de moestuin. Je bent van harte welkom! Aanmelden kan via de NLdoet-site.

Lekker Groen Rond Leiden
 

 www.LekkerGroenRondLeiden.nl wil burgers  betrekken bij verbetering van de eigen leefomgeving. Iedereen kan op deze site een groen idee plaatsen of met ‘like’ ondersteunen. Groene ideeën worden besproken in het Groene Ideecafé.

Bijen in de buurt
Naturalis is een bijenonderzoek gestart, waarbij burgers worden uitgenodigd mee te doen aan een monitoringonderzoek. Op 24 maart gaat vervolgens een campagne Bijenlandschap van start. Dan laat Naturalis zien wat we met z'n allen bereikt hebben om het bijenlandschap vorm te geven. Het is een paraplucampagne om aan te geven dat het gaat om verschillende activiteiten van diverse organisaties om hetzelfde doel te bereiken. Van geveltuinen en bijenlinten van buurtinitiatieven tot lespakketten op scholen.
Lees verder de Nieuwsbrief.


Diversen


IVN Scharrelkids
Workshop Kinderen in de groene stad - 8 maart 2016

Milieu Educatief Centrum, Van Diepeningenlaan 110(e), Leiderdorp

Wil jij ook graag natuuractiviteiten voor kinderen organiseren, op jouw buurtinitiatief of doe je dit al, maar zou je hier graag meer over willen weten? Groen Dichterbij organiseert een workshop ‘Kinderen in de groene stad’. Tijdens de workshop vertelt buitencoach Jennifer Smit hoe kinderen natuur beleven en hoe je een spelactiviteit voor kinderen kan ontwikkelen op jouw buurtinitiatief. Groene buurtinitiatieven bieden ruimte voor iedereen om met elkaar bezig te zijn in de natuur, dit is gezond en leuk! Ook voor kinderen kunnen buurtinitiatieven iets betekenen.
Praktische gegevens: Tijd: 19.30 – 22.15 uur.
Aanmelden via www.bit.ly/kinderenindegroenestad
Deelname: gratis

De Koning (van het Weiland) komt naar Leiderdorp
Op 24 februari komt de voorstelling ‘Koning van het Weiland’ naar Leiderdorp. Deze ruim een uur durende performance bestaat uit om-en-om-optredens: muziek door Sytze Pruiksma en korte lezingen van hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma over de grutto en “rijke weilanden”. Lees meer>> 
Waar:  Atrium van het gemeentehuis Leiderdorp, 20.00 uur.  Zaal open 19:30 uur.
Toegang gratis, kaarten aan de zaal, max. 225 personen, vol is vol. 

Info Het Groene Ideecafé  


Het Groene Ideecafé is een ontmoetingsplek en een inspirerend platform voor mensen met duurzame ideeën en groene plannen. Elke maand is er een presentatie of een documentaire of film, met discussie, waarbij de inbreng van bezoekers wordt aangemoedigd. 
Ieder die het Groene Ideecafé daarbij wil ondersteunen of onderwerpen wil aandragen of uitvoeren is welkom. De werkgroep Groene Ideecafé zoekt versterking voor de programmering, coördinatie, publiciteit, bardiensten, techniek en verslaglegging van bijeenkomsten.
Contact:
De Ideewinkel: info@ideewinkel.nlwww.ideewinkel.nl
Het Groene Ideecafé: groenideecafe@ideewinkel.nl , www.hetgroeneideecafe.nl
 

Info Vrij Groen  


Vrij Groen is een buurttuin voor Oegstgeest en omstreken. Na drie jaar aan de Mendelweg in Leiden, is de tuin nu aangelegd aan de Rhijnhofweg, tussen nr 12 en 14, in Oegstgeest. 
Tuinwerkdagen: woensdag en zaterdag van 13 tot 17 u, bij redelijk weer. U bent van harte welkom om mee te doen! 
Meer info:  vrijgroen@ideewinkel.nl of ga naar www.vrijgroen.info