Copy

מסלול ירוק להעברת כספים להשקעות בחו"ל

מסלול ירוק להעברות כספים לצורך השקעות בחו"ל


 

בשורה טובה לשנה החדשה, מאמצינו נשאו פרי ולאחר דין ודברים בין נציגי המייצגים ורשות המסים, הודיעה לאחרונה רשות המיסים כי היא משיקה "מסלול ירוק" חדש המאפשר ביצוע העברות של תשלומים לחו"ל, לצורך ביצוע השקעות בחו"ל או מתן הלוואות בחו"ל, באמצעות הצהרה בבנק בלבד.


עד עתה העברות של תשלומים לתושבי חוץ בחו"ל באמצעות תאגידים בנקאיים חייבו במקרים רבים אישור ניכוי מס במקור של פקיד שומה למעט במקרים בהם נקבע כי תשלומים אלו פטורים מניכוי במקור.
 
לאור ריבוי הבקשות שהוגשו לרשות המסים בשנים האחרונות ובמטרה להקל על תושבי ישראל המשקיעים בנכסים והלוואות בחו"ל, רשות המיסים תאפשר את העברת התשלומים בפטור מניכוי מס במקור באמצעות טופס הצהרה אשר ימולא בסניף הבנק (או באופן מקוון במערכת הבנקאית) וזאת ללא צורך להגעה למשרדי רשות המיסים על מנת לקבל את האישור כפי שהיה עד כה.

 
תשומת ליבכם כי המסלול הירוק מיועד להעברות המבוצעות למדינות עימם לישראל אמנה למניעת כפל מס ובלבד שהמדובר באחד מסוגי התשלומים הבאים:

  1. השקעה במניות חבר בני אדם

  2. השקעה בנדל"ן בחו"ל,

  3. השקעה בנכסים אחרים בחו"ל (נכסים מוחשיים בלבד),

  4. מתן הלוואות לתושב חוץ,

  5. מתן הלוואות בעלים לחבר בני אדם.

     

אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מתאים בכל מקרה לגופו.

להודעת רשות המסים ולדוגמת הטופס החדש - לחצו כאן.

לידיעתכם והיערכותכם בהתאם,

ז'יטניצקי וינשטין ושות', רו"ח

למבזקים נוספים של משרדנו
לחצו כאן.

להרשמה למבזקים
Share
Share
Tweet
+1
Forward
**מבזק זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו מתן ייעוץ או מתן חוות דעת**
 
Copyright © 2015 Zitnitski Weinstein & Co., All rights reserved.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list


This email was sent to <<כתובת דואר אלקטרוני>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zitnitski Weinstein & Co. · Yigal Alon 65 · Tel Aviv 6744316 · Israel

Email Marketing Powered by Mailchimp