Copy
Dit is de nieuwsbrief van het A&O-fonds Provincies met actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen provincies. De nieuwsbrief komt eens per maand uit. Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws: www.aenoprovincies.nl.
Indien u de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, bekijk dan hier de webversie.
 
Inhoud nieuwsbrief:
 

Nieuwe huisstijl, nieuwe nieuwsbrief!

Met de komst van onze nieuwe website en vernieuwde huisstijl, was het ook tijd voor een frisse start met de nieuwsbrief. Vanaf deze maand heeft ook deze een nieuw jasje. Zoals u van ons gewend bent, verschijnt de nieuwsbrief maandelijks en bevat hij actuele informatie over de activiteiten van het A&O-fonds Provincies op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen provincies. Bekijk ook onze website voor actuele ontwikkelingen en projecten die eerder hebben plaatsgevonden.

2000ste deelnemer A&O ProvinciE-learning


Het is geweldig! In de zomermaanden hebben we  de grens van 2000 deelnemers ruim overschreden! Wij gaan de gelukkige achterhalen en natuurlijk in het zonnetje zetten. 
 

A&O ProvinciE-learning stand per 27 augustus 2015

Aantal inlogs: 2.276
Aantal geopende cursussen: 3.912

Aantal deelnemers per provincie A&O ProvinciE-learning 
 

(stand 27 augustus 2015)

A&O ProvinciE-learning Summer School tot 1 oktober

Tot 1 oktober kunnen alle provinciemedewerkers nog gratis gebruik maken van de A&O ProvinciE-learning Summer School. 5 extra cursussen worden hierin aangeboden: Duits, Frans, Italiaans, Fit zijn & fit blijven en Mindfulness. Kijk op www.aenoprovincies.nl voor meer informatie en aanmelden.

In de zomermaanden zijn 877 cursussen van de Summer School gevolgd (stand 27 augustus).

We ontvingen enthousiaste reacties vanuit de provincies op de Summer School:
“Wat een leuk pakket aan opleidingen!!”
“Er zijn zoveel leuke cursussen die ik zou willen volgen. Kan de Summer School niet langer beschikbaar blijven?”
 

Eén website voor loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap!

De datum staat vast: op 1 oktober gaat officieel de website Meesterinjewerk.nl de lucht in. Op de site kunnen medewerkers van provincies en gemeenten zelf hun ontwikkelkansen onderzoeken en vergroten. Wil je niets missen? Meld je dan nu al aan via www.meesterinjewerk.nl.

 
Lees hier de zomercolumn van Peter Smits voor de IPO-site: 'Lering en vermaak: strand en zon' over Shakespeare en de provinciemedewerker van de toekomst.


Arbeidsmobiliteit: de laatste inzichten - bijeenkomst 29 september

Hoe houd je het openbaar bestuur in de toekomst succesvol? Het creëren van arbeidsmobiliteit is hierbij één van de belangrijkste uitdagingen. Hoe staat het hiermee en wat kunnen managers, bestuurders en medewerkers zelf doen om de mobiliteit te stimuleren?  Het ministerie van BZK, de A&O-fondsen van Provincies, Gemeenten en Waterschappen en ICTU /InternetSpiegel hebben dit onderzocht, met als resultaat een publicatie over arbeidsmobiliteit.
Op dinsdag 29 september worden uit dit rapport de belangrijkste inzichten en stand van zaken op het gebied van arbeidsmobiliteit gepresenteerd. U kunt hierbij zijn! Bekijk de uitnodiging!

 

Vacature Projectleider quickscan duurzame inzetbaarheid

Ben je werkzaam bij een provincie en ben je toe aan een opdracht die buiten je eigen provincie plaatsvindt en voor alle provincies van belang is? En ben jij degene die de hoofdlijnen uit de uitgevoerde ‘quickscan duurzame inzetbaarheid’ samen met de leden van de begeleidingscommissie kan vertalen naar concrete activiteiten als input voor de nieuwe cao? Bekijk dan de vacature Projectleider quickscan duurzame inzetbaarheid en stuur ons je motivatiebrief en werkervaring. De sluitingsdatum is 14 september.

Arbo Masterclass - 2 november

Op maandag 2 november wordt in Utrecht van 10.30 tot 16.30 uur de eerste Arbo Masterclass georganiseerd. Met de voorbereidingscommissie bestaande uit Rosalie van Loon, Maarten van der Molen, Helga Braamskamp en Henny van den Born o.l.v. Jannet Bergman, wordt gewerkt aan een inhoudelijk boeiend en actueel programma. Hierbij valt o.a. te denken aan ontwikkelingen op het gebied van lang(er) gezond werken en chronische ziek(t)en op de werkvloer. De masterclass is interessant voor HR, OR en Arbo-deskundigen van de provincies. Houd de nieuwsbrief en onze website in de gaten, want binnenkort wordt het programma bekendgemaakt. Aanmelden kan alvast via info@aenoprovincies.nl.
 

Gebruikersbijeenkomst Digi RI&E - 13 oktober

Op 13 oktober organiseert het A&O-fonds voor de gebruikers van de Digi RI&E Provincies een gebruikersbijeenkomst. Deze vindt plaats in Utrecht van 13.00 tot 16.00 uur. De laatste en nieuwste ontwikkelingen van de Digi RI&E worden besproken en gebruikerservaringen en –wensen worden uitgewisseld. Aanmelden kan via info@aenoprovincies.nl.
 

Personeelsmonitor 2014 bijna gereed

De Personeels- en Beloningsmonitor 2014 nadert zijn oplevering. Het conceptrapport ligt momenteel ter controle bij de provincies en de planning is dat de monitor halverwege september wordt gepubliceerd. Voor vragen kunt u terecht bij Jannet Bergman.
 

Scan Agressiebeleid Provincies

Voor de zomer hebben verschillende medewerkers van alle provincies een scan agressiebeleid ontvangen om te meten hoe de aanpak van Agressie en Geweld binnen de provincies geregeld is, als we dit leggen langs een meetlat van 7 beleidsonderdelen. In de zomerperiode is gewerkt aan de rapportage. Deze wordt begin oktober in het bestuur besproken en zal daarna in de sector gecommuniceerd worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

 
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u zich wilt afmelden, mail dan naar info@aenoprovincies.nl.