Copy
Dit is de nieuwsbrief van het A&O-fonds Provincies met actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen provincies. De nieuwsbrief komt eens per maand uit. Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws: www.aenoprovincies.nl.
Indien u de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, bekijk dan hier de webversie.
 
Nieuwsbrief 75, februari 2016
Inhoud nieuwsbrief:
 

Website live HR-festival 2016

De website voor het HR-festival 2016 staat live: www.hrfestival.nl. De website zal de komende maanden gevuld worden met informatie over sprekers en workshops, maar u kunt nu al het globale programma bekijken en op de site aangeven als u op de hoogte wilt worden gehouden van nieuwe activiteiten, sprekers en wanneer de inschrijving is geopend. Het HR-festival vindt plaats op 13 oktober 2016 en is hét HR-event voor P&O, arbo- en OR-professionals, managers en geïnteresseerden in HR- en organisatievraagstukken uit de sectoren Provincies, Gemeenten en Waterschappen. We nemen de actuele en toekomstige ontwikkelingen op HR-gebied onder de loep, gaan in op trends en we zoomen in op wat er gebeurt op de werkvloer en hoe het staat met onze persoonlijke ontwikkeling.
 

Inschrijving stoomcursus ‘journalistiek talent’ geopend

Word jij de Frits Wester of Kysia Hekster van de provincies? Oftewel: wil jij goed leren interviewen en daar een bericht of film van maken? Meld je dan nu aan voor de stoomcursus ‘journalistiek talent’, op  26 en 27 mei, van het A&O-fonds Provincies!

In deze tweedaagse training stomen we je klaar om met ‘pen’ en camera op pad te gaan in je organisatie. Met een neus voor HR-nieuws dat interessant is voor je collega’s. Je leert kort en bondig formuleren en een verhaal aantrekkelijk te brengen. Zowel in woord als in beeld. Dat is overal nuttig. En dan word jij straks ‘onze correspondent ter plaatse’ voor onder andere de website Meesterinjewerk.nl. 

Lijkt het je leuk collega’s te interviewen over een verrassende loopbaanstap? Wil je als OR-lid een filmpje leren maken om medewerkers over onderwerpen te informeren? Vind je schrijven en filmen leuk en wil je nog beter worden? Stuur dan een e-mail met je naam en contactgegevens naar info@aenoprovincies.nl onder vermelding van ‘stoomcursus journalistiek’.

Wil je eerst inhoudelijk van gedachten wisselen, neem dan contact op met Peter Smits.

Wanneer:     donderdag 26 en vrijdag 27 mei 2016
Waar:           Hilversum, Museum voor Beeld en Geluid  
Wat:             interviewtechnieken, artikelen schrijven, filmen met de iPad en editen.
Voor wie:     alle provinciemedewerkers die goed willen leren interviewen en hiervan een bericht of film willen maken

Meedenken cursusaanbod A&O ProvinciE-learning in 2016

In 2016 biedt A&O ProvinciE-learning een nieuw cursusaanbod. Wij willen de provinciemedewerkers de gelegenheid geven om hierover mee te beslissen. Daarom sturen we de deelnemers aan A&O ProvinciE-learning een vragenlijst toe om op basis van hun behoefte en ontwikkelingswensen, aan te geven waar hun interesse ligt. Wij bekijken op basis van alle reacties, welke 14 cursussen we in 2016 gaan opnemen in het basisaanbod. Als u ook mee wilt denken, ga dan hier naar de vragenlijst, deze kunt u tot 15 maart invullen. Wij vertrouwen erop hiermee een relevant en leerzaam  cursusaanbod te kunnen samenstellen. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits. Het huidige aanbod kunt u nog steeds op onze site bekijken.

Nieuwe werkwijze samenwerking sector

Met ingang van 2016 werkt het A&O-fonds Provincies met expertgroepen (werkgroepen van de voormalige brede begeleidingscommissie (BBC). Heeft u kennis op uw vakgebied die u met andere provincies wilt delen in een expertgroep van het A&O-fonds Provincies? Geeft u zich dan nu op voor een van de expertgroepen waarvoor we in deze nieuwsbrief leden vragen. Deelname aan de expertgroep betekent dat u met collega’s van andere provincies spart, nadenkt en meewerkt aan een inhoudelijk onderwerp met een concreet eindresultaat. Afhankelijk van de aard en de omvang, komt u één of meerdere keren (digitaal of fysiek) bij elkaar. Eén van de leuke en unieke aspecten aan het werken in de expertgroepen is paritair werken: er zijn zowel leden vanuit de werkgevers- als de werknemerskant vertegenwoordigd. Klik hier om meer over deze nieuwe werkwijze te lezen en om te lezen welke expertgroepen er allemaal zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Peter Smits.

Pilot Arbo Innovatie Campus
Doel: op innovatieve wijze de (arbo)wettelijk verplichte voorlichting en instructie koppelen aan functie-risico’s en de Arbocatalogus 
Doorlooptijd: 2016
Inzet: n.n.t.b., circa 1 dagdeel per 2 maanden
Klik hier voor meer info
---------------------------------------------------------------------------------------------------

A&O ProvinciE-learning
Doel: ontwikkelen instrument evaluatie e-learning
Doorlooptijd: periode maart t/m oktober
Inzet: 1 bijeenkomst van 1 dagdeel per maand, in april twee bijeenkomsten.
Klik hier voor meer info
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Roadshow Meesterinjewerk.nl 

Meesterinjewerk.nl, de landelijke site voor loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap, staat inmiddels alweer vijf maanden online en het aantal unieke gezamenlijke bezoekers ligt op dit moment op ruim 10.000. Provincies kunnen tot 1 juli 2016 de roadshow Meesterinjewerk.nl boeken om de site extra onder de aandacht te brengen bij de medewerkers en om een hulpmiddel te bieden aan werkgevers om de zelfregie bij de ontwikkeling en loopbaan van medewerkers te stimuleren. De roadshow is een levendige theatervoorstelling met een tentoonstelling over Meesterinjewerk.nl. Bekijk hier de flyer van de roadshow. Inmiddels hebben zes provincies aangegeven de roadshow te willen ontvangen en met drie zijn al concrete data gepland. Zij hebben een toolkit ontvangen om de roadshow binnen hun provincie te promoten. Hou uw provincie intranetpagina goed in de gaten! Zie voor meer info en voor aanmelden ook onze website en heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.

Special Roadshow Meesterinjewerk.nl editie HR 

In aanvulling op de roadshow Meesterinjewerk.nl die voor de medewerkers bij de provincies wordt georganiseerd, zijn er ook een aantal ‘specials’. Op 2 februari kwamen 25 HR-medewerkers naar Utrecht om de roadshow met eigen ogen te aanschouwen en vervolgens een discussie te voeren over de rol en inzet van HR bij de loopbaansite. Dit leverde boeiende gesprekken en inzichten op. Lees hier het verslag van de HR-roadshow en bekijk het filmpje met een impressie van de dag.

Special Roadshow Meesterinjewerk.nl editie OR en GO 

Eind januari is er een special van de roadshow Meesterinjewerk.nl geweest voor de GO-leden van de FNV waarin de roadshow en de site Meesterinjewerk.nl zijn gepresenteerd. Ook voor GO-leden van andere vakbonden en voor OR-leden van meerdere provincies kan een speciale roadshow georganiseerd worden; een speciale informatiebijeenkomst over de site, in combinatie met de theatervoorstelling en de tentoonstelling van de roadshow. Als u belangstelling heeft, informeer dan uw vakbond of de voorzitter van uw OR. Inmiddels zijn ook de bonden en voorzitters van de OR geïnformeerd over het aanbod.

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

Op 1 februari heeft de eerste bijeenkomst plaatsgevonden van de paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid. Daarin is de 1-meting besproken: wat is er gedaan met de aanbevelingen van commissie Verdult – Van der Wind. Verder is afgesproken welke aanvullende informatie nodig is als input om nadere afspraken over duurzame inzetbaarheid te kunnen maken in de Cao Provincies 2017 en verder. Om dit te achterhalen is een vragenlijst uitgezet bij de provincies: bij de hoofden P&O (werkgeverskant) en bij OR en GO (werknemerskant, uitgezet via hoofden P&O). Het verzoek is uiterlijk vrijdag 6 maart te reageren. De antwoorden worden vervolgens besproken in de volgende bijeenkomsten van de paritaire werkgroep. Oplevering van het advies van de paritaire werkgroep is voorzien voor 1 juli 2016, zoals ook is afgesproken in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA). 

Voor meer informatie zie onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jolande Zijlstra.

Pilot Arbo Innovatie Campus / Update Arbocatalogus

De pilot ‘Arbo Innovatie Campus’ wordt enthousiast ontvangen. Inmiddels hebben zich – naast de deelnemer van het eerste uur de provincie Noord-Holland - de provincies Groningen, Drenthe, Fryslân, Gelderland, Utrecht, Overijssel en Noord-Brabant aangesloten bij het project. In totaal doen dus acht provincies mee aan de pilot, een mooie score! Met de Arbo Innovatie Campus bieden we een digitale oplossing om te voldoen aan artikel 8 van de Arbowet; voorlichting en onderricht. De werkgever (de manager) en de medewerker hebben per functie/werkzaamheid inzichtelijk wat de risico’s zijn via de zogenaamde functierisicoprofielen, en zij kunnen vervolgens per profiel doorklikken naar (wettelijk verplichte) leeroplossingen. Doordat medewerkers de wettelijk verplichte kennis hebben opgedaan, zijn ze beter in staat om veilig en gezond te werken. Omdat het voor de hand ligt de functierisicoprofielen met de leeroplossingen te integreren in de reeds bestaande Arbocatalogus, wordt deze kans benut om de pilot uit te breiden en de (verouderde) Arbocatalogus te vernieuwen en de FRP’s en leeroplossingen integraal onderdeel ervan te maken. Op die manier is er een toegankelijk actueel te raadplegen Arbosysteem. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Gezamelijke HR-monitor

De A&O-fondsen Provincies, Waterschappen en Gemeenten hebben voor de eerste maal een gezamenlijke personeelsmonitor uitgegeven. De gegevens in deze ‘Personeelsmonitor decentrale overheidssectoren 2014’ zijn afkomstig uit de Personeelsmonitor Gemeenten, de Personeelsmonitor Provincies en de HR-monitor Waterschappen en hebben betrekking op het jaar 2014. Om deze gezamenlijke monitor mogelijk te maken, hebben de drie fondsen een standaardset van kernvragen ontwikkeld en deze ieder opgenomen in hun eigen monitor, naast andere sectorspecifieke vragen. De gezamenlijke personeelsmonitor maakt het mogelijk om een vergelijking te maken tussen de sectoren in verschillende personeelskenmerken: werkgelegenheid, aanstellingsvorm, personeelsopbouw, loonsom, loonschaal, opleiding en ontwikkeling, in- en uitstroom en ziekteverzuim. De gezamenlijke personeelsmonitor zal iedere twee jaar verschijnen.

We wensen u veel leesplezier en voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Stand van zaken Personeelsmonitor

Alle provincies hebben via de contactpersonen van de personeelsmonitor inmiddels alle data van 2015 voor het eerste deel van de personeelsmonitor aangeleverd. Deze data zijn de afgelopen week bewerkt en in tabellen en grafieken gezet. In week 8 worden de bewerkte gegevens teruggelegd bij de contactpersonen ter controle. Zodra deze data gecontroleerd zijn, wordt gestart met het vormgeven en een eerste begin gemaakt met het vullen van het Dashboard. De volgende deadline voor de contactpersonen is 2 mei: aanleveren data voor het beloningsgedeelte. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

E-learning integraal opnemen bij provincies 

Mede naar aanleiding van signalen die het bestuur van het A&O-fonds Provincies vanuit de sector hebben bereikt, heeft het bestuur besloten dat provincies vanaf heden het e-learningpakket A&O ProvinciE-learning integraal kunnen opnemen in hun eigen provinciale opleidingsaanbod. Of uw provincie daarvan gebruikt maakt ligt geheel bij uw organisatie. We zijn ervan overtuigd dat we de provincie alsook de medewerker, hierdoor nog beter van dienst kunnen zijn. De hoofden P&O zijn hier recent over geïnformeerd. Uiteraard blijft het e-learningpakket ook via de reguliere weg via de site van het A&O-fonds voor alle medewerkers bereikbaar en beschikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Smits.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u zich wilt afmelden, mail dan naar info@aenoprovincies.nl.