Copy
Dit is de nieuwsbrief van het A&O-fonds Provincies met actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen provincies. De nieuwsbrief komt eens per maand uit. Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws: www.aenoprovincies.nl.
Indien u de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, bekijk dan hier de webversie.
 
Nieuwsbrief 78, mei 2016
Inhoud nieuwsbrief:

Talentkompas gereed 

Het Talentkompas is gereed! Vanaf 1 juni kunnen alle provinciemedewerkers gebruik maken van dit gratis online instrument. Het Talentkompas bestaat uit een aantal vragenlijsten, dat een automatisch gegenereerde rapportage oplevert met de kwaliteiten van de medewerker en tips voor ontwikkeling en loopbaanadvies, met als doel om groei en mobiliteit bij zowel de medewerker als de organisatie te realiseren. Ook is er een werkboek gekoppeld aan het rapport met oefeningen en tips die de medewerker kunnen helpen om nog meer uit het Talentkompas te halen. Op die manier kan de provinciemedewerker zelf aan de slag gaan met zijn of haar loopbaan. Het Talentkompas is te vinden op Meesterinjewerk.nl. Zie voor meer info de informatieflyer.

Via onze contactpersonen en een toolkit worden de provinciemedewerkers van het Talentkompas op de hoogte gesteld. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.

Training Talentkompas voor loopbaanadviseurs - 29 september 


Om het Talentkompas optimaal te benutten in uw organisatie verzorgt het A&O-fonds Provincies samen met bureau LTP – die het Talentkompas ontwikkelde – een gecertificeerde training van één dag. Deze vindt plaats op donderdag 29 september in Utrecht. De training is bedoeld voor degenen binnen de provincies die de loopbaangesprekken met medewerkers (gaan) voeren. Dat is meestal een loopbaanadviseur. 
Tijdens de training wordt o.a. het volgende behandeld:
  • Wat is de waarde van het Talentkompas en wat wordt er gemeten?
  • Hoe kan het Talentkompas in gesprekken tussen medewerker en loopbaanadviseur optimaal worden gebruikt?
  • Hoe kan je het Talentkompas inzetten in je organisatie?

Lees meer informatie over de training op onze site. U kunt zich aanmelden via info@aenoprovincies.nl

Stoomcursus Journalistiek talent

Op donderdag 26 en vrijdag 27 mei jl. vond de stoomcursus Journalistiek talent plaats bij Beeld & Geluid in het mediapark in Hilversum. Tien provinciemedewerkers hebben zich twee dagen lang laten trainen in het afnemen van interviews, schrijven van een artikel en het maken van een filmpje. Met als doel om artikelen en filmpjes te kunnen maken voor provinciaal gebruik, maar ook voor o.a. de website Meesterinjewerk.nl. Het waren twee inspirerende en intensieve dagen. Met veel nieuw verworven kennis en boordevol ideeën voor een leuk filmpje of artikel, vertrokken de deelnemers vrijdagmiddag weer naar huis. Lees hier het verslag van de twee dagen.


Inmiddels is er alweer een wachtlijst aangelegd voor een tweede training, u kunt zich dus nog steeds aanmelden! Bij voldoende animo vindt deze training plaats in oktober. We willen de groep klein houden, om zoveel mogelijk persoonlijke aandacht te kunnen geven. Dus wees er snel bij: vol = vol! Zie voor meer informatie en aanmelden onze website. 

Pilot Arbo Innovatie Campus / Update Arbocatalogus

De pilot Arbo Innovatie Campus is op volle stoom. Na de kick-off in maart en een tweetal sessies op 19 april en 19 mei met de werkgroep onder begeleiding van een ict-deskundige, is de eerste opzet van het Functioneel Ontwerp (FO) bijna gereed. De werkgroep is op 31 mei weer bijeen gekomen voor de laatste puntjes op de i met betrekking tot de benodigde en gewenste functionaliteiten. Daarnaast werd in deze sessie ook de inhoud van de huidige Arbocatalogus onder de loep genomen. Hierbij bekijkt de werkgroep wat vervangen moet worden, wat nieuwe onderwerpen zijn en welke onderwerpen achterhaald zijn. Het resultaat waar naartoe gewerkt wordt, is een nieuw innovatief platform waarmee medewerkers via hun functierisicoprofiel en via de risico’s naar leeroplossingen kunnen linken. Op deze manier kan de medewerker werken aan veilig en gezond werken.

Zie ook onze website en voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman

Binnenkort: A&O ProvinciE-learning Summerschool

Het nieuwe e-learningaanbod van A&O ProvinciE-learning staat alweer twee maanden online en er wordt volop gebruik gemaakt van de cursussen. Wegens het succes van vorig jaar, willen we ook deze zomer weer een Summerschool starten, waarmee van 21 juni tot en met 21 september een speciaal aanbod van cursussen gevolgd kan worden. De inhoud zijn we op dit moment aan het ontwikkelen en vaststellen. Houd onze website en nieuwsbrief in de gaten!

Bekijk hier ons huidige e-learningaanbod.

Afscheid voorzitter Gea van Craaikamp 

In verband met haar benoeming tot plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van VWS, legt de voorzitter van het A&O-fonds Provincies Gea van Craaikamp, per 1 juni 2016 de voorzittershamer neer en neemt afscheid van het A&O-fonds. Bestuur en medewerkers van het A&O-fonds danken Gea hartelijk voor haar scherpe inzichten, no-nonsense aanpak en actieve inzet voor het fonds en de sector. Wij wensen haar veel succes en plezier in haar nieuwe functie! Aan de werkgeverspartij is gevraagd een nieuwe kandidaat voor te dragen voor het AB-lidmaatschap.

HR-festival 2016

Tijdens het HR-festival, dat op 13 oktober plaatsvindt in Den Bosch, verzorgen de provincies 6 workshops. De overige workshops worden ingevuld door de sectoren van gemeenten en waterschappen. Het HR-festival is dan ook bij uitstek geschikt om een kijkje te nemen in elkaars keuken. Op de site www.hrfestival.nl staan alle workshops vermeld die tot nu toe bekend zijn, dit wordt nog steeds aangevuld. Daarnaast vindt u hier informatie over het programma, de sprekers en de locatie. Als u op de hoogte gehouden wilt worden over de start van de inschrijving binnenkort, dan kunt u dat ook via de site aangeven.Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Smits.
 

Stand van zaken Personeelsmonitor

De Personeels- en Beloningsmonitor Provincies 2015 verloopt volgens planning en alle benodigde data hebben we ontvangen van de provincies. De komende weken wordt het Dashboard gevuld met de data en worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. Na de laatste check van de bewerkte data door de provincies komt de Personeelsmonitor 2015 via Dashboard Personeelsmonitor eind juni beschikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

De paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid heeft bij de provincies informatie opgehaald over de ervaringen, ideeën en wensen van de provincies om duurzame inzetbaarheid te versterken. Deze informatie wordt gebruikt als input om nadere afspraken over duurzame inzetbaarheid te kunnen maken in de CAO Provincies 2017 en verder. Inmiddels is het eerste conceptadvies binnen de werkgroep besproken. Oplevering van het advies van de paritaire werkgroep is voorzien voor 1 juli 2016, bespreking in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) in september.

Voor meer informatie zie onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jolande Zijlstra.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u zich wilt afmelden, mail dan naar info@aenoprovincies.nl.


This email was sent to hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
A&O-fonds Provincies · Fluwelen Burgwal 44 · Den Haag, Zuid Holland 2511 CJ · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp