Copy
Dit is de nieuwsbrief van het A&O-fonds Provincies met actuele ontwikkelingen van onze projecten op het gebied van arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden, HRM en medezeggenschap binnen provincies. De nieuwsbrief komt eens per maand uit. Bezoek ook onze website voor het laatste nieuws: www.aenoprovincies.nl.
Indien u de nieuwsbrief niet goed kunt lezen, bekijk dan hier de webversie.
 
Nieuwsbrief 77, april 2016
Inhoud nieuwsbrief:

Nieuw instrument: Talentkompas 

Het A&O-fonds Provincies heeft een nieuw instrument: het Talentkompas! De afgelopen maanden hebben we samen met een expertgroep, bestaande uit Ingrid Soeren (Limburg) Ynette Caupain (Zuid-Holland), Dietie Aukema (Groningen), Josette Jansen (Utrecht), Minka Kuijken en Karin van de Wetering (Noord-Brabant) het instrument verder ontwikkeld en aangepast voor de provinciemedewerkers. Momenteel worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet en vanaf 1 juni is het beschikbaar via de site Meesterinjewerk.nl.


Het Talentkompas is een gratis online instrument, bestaande uit een aantal vragenlijsten, dat een automatisch gegenereerde rapportage oplevert met de kwaliteiten van de medewerker en tips voor ontwikkeling en loopbaanadvies. Het doel is om groei en mobiliteit bij zowel de medewerker als de organisatie te realiseren. Het instrument stimuleert de medewerkers om actief met hun ontwikkeling aan de slag te gaan en helpt P&O-ers, loopbaanprofessionals en managers in de ondersteuning bij het ontwikkelen van hun mensen. Voor professionals die daar interesse in hebben, zal een aantal workshops worden georganiseerd om opgeleid te worden tot gecertificeerd Talentkompasadviseur. Heeft u vragen, neem dan contact op met Peter Smits.

Stoomcursus ‘journalistiek talent’

Onze oproep om deel te nemen aan de stoomcursus ‘journalistiek talent’ heeft tot enthousiaste reacties geleid. Inmiddels is de workshop volgeboekt (er is een wachtlijst aangemaakt)  en gaan we op 26 en 27 mei aan de slag om de deelnemers klaar te stomen om met pen en camera op pad te gaan binnen de eigen provincie. Naast dat dit artikelen en filmpjes oplevert voor provinciaal gebruik, worden de deelnemers ook ‘correspondent’ voor o.a. de website Meesterinjewerk.nl. Inmiddels is besloten een tweede training aan te bieden: aanmelden kan dus nog steeds. Wij zoeken nog ‘correspondenten’ voor een aantal provincies. Mocht u interesse hebben in deze training, laat dit dan weten via info@aenoprovincies.nl onder vermelding van ‘tweede stoomcursus journalistiek’. Bij voldoende animo starten we dan een tweede cursus in juni of oktober. Lees hier meer informatie.

A&O ProvinciE-learning nieuw cursusaanbod 2016


Sinds 1 april staat het nieuwe cursusaanbod van A&O ProvinciE-learning online. Het aanbod is onder de aandacht gebracht bij de provinciemedewerkers via een communicatietoolkit met als thema ‘Leerlente in je bol’. Hiervoor hebben we weer dankbaar gebruik gemaakt van de hulp van onze contactpersonen bij de provincies. Het nieuwe aanbod en de aandacht die eraan besteed is, heeft een impuls gegeven aan het aantal deelnemers: we naderen het aantal van 3000 deelnemers. Het nieuwe aanbod bestaat uit de volgende cursussen:
• Positieve psychologie
• Prezi
• Samenwerken & overleggen
• Presenteren
• Plannen en organiseren
• Haal meer uit uw iPad
• Lean voor iedereen
• Vitaliteit: omgaan met stress
• Taal op het werk: stijl- en schrijfhulp
• Aandacht en begrip tonen
• Webinar Beïnvloeden kun je leren, breinvoorkeuren
• Webinar Geweldig communiceren op het werk en thuis
• Excel 2007-2010, gevorderden
• Engels basis
• Snellezen
Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

Een robot als collega

‘Een robot als collega: hoe communiceer je met de robot en wat voor HR-tools zijn bruikbaar bij een robot?’ Vragen waar veel deelnemers van A&O ProvinciE-learning antwoord op hoopten te krijgen in een speciaal voor provincies op maat gemaakt webinar ‘Robots als collega’. Echter, op 1 april bleek dat dit toch echt nog toekomstmuziek is. Als troost verlootten we een prijs, in de vorm van een chocoladerobot, onder de ‘deelnemers’ van het webinar. Deze prijs werd gewonnen door een medewerker bij de provincie Utrecht. 

Pilot Arbo Innovatie Campus
Doel: op innovatieve wijze de (arbo)wettelijk verplichte voorlichting en instructie koppelen aan functie-risico’s en de Arbocatalogus 
Doorlooptijd: 2016
Inzet: n.n.t.b., circa 1 dagdeel per 2 maanden
Klik hier voor meer info
---------------------------------------------------------------------------------------------------

A&O ProvinciE-learning
Doel: ontwikkelen instrument evaluatie e-learning
Doorlooptijd: periode maart t/m oktober
Inzet: 1 bijeenkomst per kwartaal
Klik hier voor meer info
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Digi RI&E
Doel: aanvullen en aanpassen Digi RI&E
Doorlooptijd: 2016
Inzet: 3 dagdelen, tijdspad n.n.t.b.
Klik hier voor meer info
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Meesterinjewerk.nl
Doel: uitbouwen modules, verdere implementatie en communicatiestrategie
Doorlooptijd: 2016
Inzet: 1 bijeenkomst per kwartaal

Klik hier voor meer info

Pilot Arbo Innovatie Campus / Update Arbocatalogus

Na de kickoff-bijeenkomst waar o.a. de randvoorwaarden van de pilot Arbo Innovatie Campus met de werkgroepleden zijn besproken, is het A&O-fonds aan de slag gegaan met het vormgeven en plannen van een eerste sessie voor het Functioneel Ontwerp (FO). In twee sessies wordt het FO ontworpen, waarbij de pilotdeelnemers input leveren en er onder begeleiding van een ict-deskundige toegewerkt wordt naar een FO. Het resultaat is een nieuw innovatief platform dat een actuele Arbocatalogus bevat en waarmee de medewerker en/of manager via moderne leermiddelen de veiligheid en gezondheid op de werkvloer kan vergroten. De eerste sessie vond plaats op 19 april jl. en tijdens die bijeenkomst is input die vooraf door de werkgroep is ingebracht, uitgebreid besproken. Het ging hierbij bijvoorbeeld om onderscheid tussen zaken die als 'Must Have' en als 'Nice to Have' in het ontwerp meegenomen moeten worden. Uitgangspunt van de ochtend was: wat is een MUST om een goedwerkend innovatiecampus te ontwikkelen. Zie ook onze website en voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman

Roadshow Meesterinjewerk.nl 

De Roadshow Meesterinjewerk.nl trekt door het land. Inmiddels is de interactieve theatervoorstelling met tentoonstelling op bezoek geweest in Zeeland, Noord-Holland en Overijssel. De provincie Zeeland had de primeur en daarvan hebben we een filmverslag en een geschreven verslag gemaakt. De eerstvolgende roadshow vindt plaats bij de provincie Utrecht op 9 juni en in Groningen op 23 juni. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Peter Smits.

HR-festival 2016

De voorbereidingen voor het HR-festival op 13 oktober 2016, samen georganiseerd met de fondsen van gemeenten en waterschappen, zijn in volle gang. Vanuit provincies hebben we diverse aanmeldingen voor interessante workshops ontvangen. De workshops worden de komende maand opgenomen op de site www.hrfestival.nl. Nu kunt u al het globale programma bekijken en op de site aangeven als u op de hoogte wilt worden gehouden van activiteiten en wanneer de inschrijving wordt geopend. Voor vragen kunt u contact opnemen met Peter Smits.

Quickscan Duurzame Inzetbaarheid

De paritaire werkgroep Duurzame inzetbaarheid heeft eind februari een vragenlijst uitgezet bij de provincies bij de hoofden P&O (werkgeverskant) en bij OR en GO (werknemerskant, uitgezet via hoofden P&O). Hiermee hebben we informatie opgehaald over de ervaringen, ideeën en wensen van de provincies om duurzame inzetbaarheid te versterken. Deze informatie gebruiken we als input om nadere afspraken over duurzame inzetbaarheid te kunnen maken in de CAO Provincies 2017 en verder. De werkgroepvergaderingen worden gebruikt om de informatie in te dikken tot een goed advies. Het blijkt dat we ook informatie hebben opgehaald die relevant is voor andere paritaire werkgroepen. Niet vreemd, want duurzame inzetbaarheid omvat veel. Waar relevant delen we de informatie met de andere werkgroepen. Oplevering van het advies van de paritaire werkgroep is voorzien voor 1 juli 2016, bespreking in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden (SPA) in september

Voor meer informatie zie onze website. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jolande Zijlstra.

Stand van zaken Personeelsmonitor

Op 14 april jl. is de expertgroep van de personeelsmonitor bij elkaar geweest, onder leiding van de nieuwe voorzitter Yoram Bovenkerk, AB-lid namens FNV Overheid. Op de agenda stond o.a. het aanleveren van de data door de provincies voor de personeelsmonitor en de aanstaande deadline (2 mei) voor het aanleveren van de data van de belonings- en beoordelingsgegevens. Ook is op basis van de data een eerste indruk besproken en bekeken wat hieruit de highlights gaan vormen voor de infographic ‘De monitor in één oogopslag’. Daarnaast is gesproken over de indeling van het Dashboard Personeelsmonitor en de manier waarop deze gevuld wordt met de data en de benodigde toelichting. De personeelsmonitor komt via het Dashboard Personeelsmonitor naar verwachting medio juni beschikbaar. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.

Evaluatie IKB (Individueel Keuze Budget) 

Het A&O-fonds Provincies heeft voor de IKB-evaluatie die IPO uitvoert voor het SPA, tegelijkertijd met het uitzetten van de vragen van de personeelsmonitor, de provincies ook de vragenlijst voor de IKB-evaluatie toegestuurd. De zeven deelnemende provincies hebben de data bij het A&O-fonds aangeleverd en de antwoorden zijn verzameld en verwerkt en aangeboden aan IPO. IPO gaat de resultaten verwerken en deze kwantitatieve analyse combineren met een kwalitatieve analyse in een evaluatierapport. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jannet Bergman.
U ontvangt deze nieuwsbrief, omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Als u zich wilt afmelden, mail dan naar info@aenoprovincies.nl.


This email was sent to hedwig.oppenheim@aenoprovincies.nl
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
A&O-fonds Provincies · Fluwelen Burgwal 44 · Den Haag, Zuid Holland 2511 CJ · Netherlands

Email Marketing Powered by MailChimp