Copy
Nieuwsbrief  - Klachtenprocedure - Nieuws van het bestuur - Dank je wel avond
Bekijk deze mail in je browser

Het nieuws van januari 2016

Nieuwsbrief
Beste <<Voornaam>>,

Alsjeblieft! De nieuwe nieuwsbrief is uit. Wil je er weer uit? Onderaan dit bericht kun je je afmelden.
Klachtenprocedure
Op de website van SHM wordt binnenkort een klachtenprocedure opgenomen. In december heeft het bestuur een klachtencommissie geïnstalleerd. Het hebben van een klachtenprocedure is een van de eisen voor subsidieverkrijging bij de gemeente. Tot op heden hebben we vanaf de oprichting van SHM Apeldoorn nog geen enkele klacht gehad die naar een dergelijke commissie had gemoeten. 
Nieuws van het bestuur
De gemeente heeft SHM Apeldoorn de subsidie toegekend die ook was aangevraagd. De subsidie wordt pas in 2017 definitief vastgesteld en tussentijds moeten we tweemaal verslag uitbrengen over onze activiteiten en de voortgang daarin. 

Dan is er samen met de coördinatoren gesproken over de privacy waarmee maatjes en coördinatoren mee te maken hebben. In de vrijwilligersovereenkomst staat duidelijk beschreven waaraan ieder zich moet houden. Het bestuur vraagt de maatjes dringend om zorgvuldig met de gegevens van onze cliënten om te gaan.
Agenda Maatjesavonden 2016
Maandagavond 25 januari: Presentatie Belastingdienst. 
Dinsdagavond 22 maart: Intervisie.
Woensdagavond 18 mei: Presentatie Sociaal Raadslieden.
Donderdagavond 7 juli: Intervisie.
Maandagavond: 29 augustus: Uitstapje naar de Voedselbank
Dinsdagavond 25 oktober: Intervisie.
Woensdagavond: 14 december: Dank je wel avond.
Voor (ex-)clienten: evaluatie
Ben je ex-client en wil je ons laten weten hoe je onze dienstverlening hebt beleefd? Dat kan door hier te klikken. Wij waarderen je inbreng!
Dank je wel avond
De dank je wel avond werd door de aanwezige bestuursleden als heel positief ervaren. Door de kerstdrukte en allelei andere verplichtingen die maatjes hadden, konden er velen niet aanwezig zijn. Het bestuur vraagt zich af of een ander tijdstip (bijvoorbeeld begin januari) verstandiger is. Graag jullie suggesties hierover. Dit kan via mail naar info@schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl 
Maatjesavond
Speciaal voor onze maatjes is er op maandag 25 januari weer een maatjesavond! Op deze maatjesavond zal de heer Klosse een presentatie geven over alle nieuwe wijzigingen inzake belastingen. Tevens komt hierbij een voorlichting over het elektronisch berichtenverkeer aan de orde. De avond wordt gehouden om 20:00 uur in De Herberg aan de Deventerstraat 40. Vanaf 19:30 uur gaan de deuren open en staat de koffie en thee klaar. Iedereen is van harte welkom! Lukt het niet om aanwezig te zijn dan graag afmelden via de mail: info@schuldhulpmaatjeapeldoorn.nl
Lief en Leed
Een paar jarigen deze periode. Te weten: Piet B, Piet L en Rene H. Van harte gefeliciteerd allemaal! 
Online donaties mogelijk
Voor nagenoeg alles wat wij doen zijn wij afhankelijk van giften. Om het zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij online donaties mogelijk gemaakt (o.a. via iDeal). Alle beetjes helpen. Uw giften zijn belastingaftrekbaar.
Steun Schuldhulpmaatje met een donatie
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2016 Schuldhulpmaatje Apeldoorn, Alle rechten voorbehouden.


afmelden    voorkeuren wijzigen 

Email Marketing Powered by Mailchimp