Copy
MEDD nieuws | Q1: Risk Management
View this email in your browser
Geachte *|MMerge3|* <<First Name>> <<Last Name>>,
Stel u zichzelf wel eens de volgende vragen?
Wat zijn mijn grootste patiënt- en medewerkersrisico's? Hoe beheers ik deze risico's? Hoe zorg ik dat mijn tools begrijpbaar en uitnodigend in gebruik zijn?

Ons antwoord:
Met Elkaar, Door inzet van Design.

In deze eerste MEDD nieuwsbrief staat het thema 'Risk Management' centraal. Veel leesplezier en namens ons team een gelukkig, gezond en gebruiksvriendelijk 2016!

MEDD | Kitty ter Borg


  Recente projecten

In 2016 gaan AAS Veiligheid en MEDD de BHV- trainingen anders inrichten. Met én door uw personeel. Door inzet van Design en moderne leervormen. We zijn gestart met een Risk Based BHV-training voor GGZ-instelling Yulius waarbij het thema 'protocollen en taakkaarten' centraal staat.

 
In opdracht van QRS Critical Care willen wij een medisch hulpmiddel op de Intensive Care (IC) gebruiksvriendelijker maken. Het ontwerpteam gaat  volop aan de slag wanneer ons onderzoeksteam heeft meegelopen op diverse IC's. Samen met eindgebruikers worden de gebruikscontext en veiligheidsgerelateerde eigenschappen in kaart gebracht. FMEA, PvE en CE dossier worden gestart.
Wordt vervolgd in onze Q3 nieuwsbrief met als onderwerp 'Usability & Medical devices'.


  Risk management: Do it By Design

Wij geloven dat door inzet van Design de zorg leuker en veiliger zal worden. Wij zorgen ervoor dat op een praktische manier gebruikers worden betrokken bij bijvoorbeeld een audit of risico-analyse. Uitnodigende tools worden opgeleverd zodat onze klanten zelfstandig doelgericht verder kunnen met de opvolging.

Hieronder is een selectie van onze activiteiten uitgebeeld:

Onze klanten aan het woord

“Naast de gebruikelijke elementen van een risico analyse hebben wij op voorspraak van en samen met MEDD meerdere workshop sessies met eindgebruikers gehouden, waarbij de voordelen en nadelen van het gebruik van de ExEm Foam Kit en de gehele procedure zorgvuldig in kaart zijn gebracht. Ook hebben wij met MEDD toeleveranciers van onderdelen van het behandelingspakket ge-audit.

Deze uitgebreide risico analyse heeft er ook in geresulteerd dat alle veiligheidsaspecten met betrekking tot de ExEm gel en ExEm foam door één van de uitvinders artsen en een aan MEDD verbonden apotheker nader zijn bestudeerd hetgeen geresulteerd heeft in een wetenschappelijk artikel dat in een gezaghebbend tijdschrift is gepubliceerd.”

Van Idee naar CE

"PvE, FMEA, PMS zijn allemaal begrippen die langskomen op weg naar een CE verklaring.
In samenwerking met MEDD zijn wij een traject gestart om meer duidelijkheid, begrip en inhoudelijke kennis te vergaren over het proces van idee naar CE, wat uiteindelijk moet leiden tot een Conformite Europienne (CE) verklaring
 
Een belangrijk onderdeel van het traject is het Risico Management. In de opzet van MEDD was dit een leuk en interactief onderwerp dat met behulp van een spelelement “gespeeld” werd. Diverse groepjes zetten in op risico en waarschijnlijkheid en moeten uiteindelijk overeenstemming bereiken over de belangrijkheid van deze onderwerpen.
 
Al met al hoeft de weg naar CE niet saai te zijn met de methode van MEDD."

Klik hier voor meer klantreferenties >>

  MEDD toolbox

De basis toolbox is eind 2014 ontwikkeld voor het HagaZiekenhuis. De box is vorig jaar binnen MEDD verder ontwikkeld en getest met praktijkdeskundigen.
Voor wie?
 • Zorgprofessionals, zelfsturende teams, managers, medewerkers kwaliteit & veiligheid, etc.
Wat krijgt u?
 • Gebruikinstructie PRI a.d.h.v. praktijkvoorbeelden
 • Interactieve procesplaat 'reis van de patiënt'
 • Post-its bouwstenen zorgproces, VMS thema's en indicatoren
 • BowTie instructiekaart
 • BowTie-diagram onderlegger (A0)
 • Post-its BowTie bouwstenen
 • Risico-matrix met spelelement
 • PDCA werkvellen (A4/A3)
 • Leuke opbergbox
 • Thema werkboekje (optioneel)
 • Training (optioneel)
Wat vragen wij?
 • Hoogresolutie logo
 • Kopje koffie met Kitty voor introductie toolbox
Info / bestellen MEDD toolbox


  Partner nieuws

HagaZiekenhuis gebruikt nu ook BowTieXP. Deze Visual Risk Assesment software van onze partner CGE Risk Management Solutions sluit mooi aan op hun beleidsplannen en PRI toolbox. 


  Team nieuws

Ir. Bianca Oei versterkt ons team als Design Researcher! Ze krijgt energie van projecten die werkelijk het dagelijks leven van patiënten en zorgverleners kunnen verbeteren en gelooft in de praktische aanpak binnen MEDD. Met enthousiasme neemt zij hierbinnen de pijler "onderzoek” op zich.
Meer over 'Design Research' in onze volgende nieuwsbrief.

MEDD zoekt enthousiaste stagiair(e) >>
Copyright © 2016 MEDD, All rights reserved. Fotografie: Cor Ritmeester.

MEDD is een ontwerp- en adviesbureau voor de gezondheidszorg dat ontwerpen en oplossingen levert op basis van de behoeften van de klant, patiënten en overige zorggebruikers. Wij verenigen hierbij kennis van gebruikers, kwaliteit en veiligheid om in co-creatie processen, producten en omgevingen in de zorg te analyseren en ontwerpen.

Deze MEDD nieuwsbrief wordt 4 keer per jaar verstuurd. De volgende thema's komen aan bod:
Q1 | Risk Management
Q2 | Design Research
Q3 | Usability & Medical Devices
Q4 | Terugblik / vooruitblik

U krijgt deze mail omdat u een klant-, netwerk- ,TPSC gebruikersgroep- of LinkedIN-relatie bent van MEDD. Mocht u geen berichten meer willen ontvangen dan heeft u de mogelijkheid om uzelf van de mailinglist te verwijderen middels onderstaande 'afmelden' optie.

Afmelden | Wijzig profiel

Email Marketing Powered by Mailchimp
Forward
Website MEDD
MEDD email
LinkedIn