Copy
MEDD nieuws | 2: Design Research
View this email in your browser
Geachte *|HTML:MMERGE3|* <<First Name>> <<Last Name>>,
Er moet iets binnen uw huidige situatie veranderen, maar wat?

Het antwoord schuilt in uzelf. U als praktijkdeskundige. Met elkaar als team.
Ons advies: breng uw gebruikersbehoeften in kaart. Design Research helpt hierbij.

Design Research maakt inzichtelijk wat gebruikers werkelijk nodig hebben om uiteindelijk een betere situatie te kunnen creëren. Hierover en meer in deze nieuwsbrief.
 
Veel leesplezier en een prettige en gezonde nazomer toegewenst!

MEDD | Kitty ter Borg
 

 Verstuurd vanaf ons nieuwe kantoor in het karakteristieke Oudewater. 


  Recente projecten

De samenwerking met Vechtverband startte bij de inspiratie-workshop 'Hoe betrek ik patiënten bij projecten?' tijdens hun GEZ kick-off.

Vervolgens heeft MEDD een gebruikersonderzoek uitgevoerd onder Parkinson patiënten. Hierbij zijn zowel de patiënt, mantelzorger als praktijkdeskundigen van Vechtverband betrokken. De rapportage met bijbehorende follow-up werkdocumenten en inspiratieplaat 'reis van de patiënt' vormen een basis voor het eerstelijns verbeterplan.

Meer over onze aanpak in de muurkrant >>
 
Het HagaZiekenhuis vroeg ons om een overzichtsmodel van het integrale kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem te visualiseren. Belangrijk was dat het uiteindelijke ontwerp nurse proof is en uitnodigt tot gebruik in verschillende (management-) lagen van de organisatie.

Als input op het ontwerp verzorgde MEDD een brainstorm waarin het huidige en gewenste gedrag van de eindgebruikers onder de loep werd genomen. Een mooi voorbeeld van co-creatie van praktijkdeskundigen van het Haga en het onderzoeks- en ontwerpteam van MEDD. Het ontwerp is onlangs gepresenteerd op het NIAZ-congres.


  MEDD Design Research

Aan de basis van een breed gedragen verbeteroplossing ligt begrip van de verschillende perspectieven van mensen en de context waarin zij handelen.

Dit in kaart brengen is niet altijd makkelijk in de zorg waar u te maken heeft met verschillende disciplines en stakeholders. Daarnaast zijn ongemakken, behoeften en wensen niet altijd aan de oppervlakte te zien. Wat we tegen elkaar zeggen is maar een klein deel van wie we zijn. Hierachter zitten vaak een tal van gedachtes en gevoelens.

Daarom is Design Research een essentieel onderdeel van MEDD. Design Research maakt inzichtelijk wat gebruikers werkelijk nodig hebben.

Design Research bestaat vaak uit een kwalitatief georiënteerd onderzoek en bouwt begrip rondom culturen, motivaties en gedrag van mensen.

Anders dan bij bijvoorbeeld ‘Market Research’ zorgt ‘Design Research’ dat we niet alleen peilen wat mensen doen en zeggen, maar ook achterhalen “waarom” men dit doet of zegt. Wat is de achterliggende gedachte dat mensen wel of niet tevreden zijn? Dit geeft inzicht in wat gebruikers werkelijk nodig hebben en wat bij hen past.

Vragen over Design Research? Neem gerust contact op met Bianca Oei, Design Researcher binnen MEDD.
 
Contact MEDD | Bianca Oei

  Onze klanten aan het woord

"MEDD heeft ons uitermate zorgvuldig ondersteunt bij het doen van gebruiksgericht onderzoek op het gebied van eHealth”.

Binnen Vilans voeren we in samenwerking met het ministerie VWS onderzoek uit op het gebied van verschillende eHealth projecten.

Voor enkelen van deze onderzoeken, zowel in de verpleeghuissetting als in de eerste lijn, heeft MEDD ons ondersteunt bij daadwerkelijke afname van interviews, enquêtes en uitzoekwerk. Dit alles gebeurde op een zeer gedegen wijze.

Maar hetgeen ons het meest positief verraste was de daadwerkelijke oplevering van het eindverslag, ontzettend innovatief, bruikbaar en visueel goed opgezet!

We wilden graag af van lange saaie eindverslagen en dat is dankzij MEDD gelukt.”
 
"Uitleggen wat ons kwaliteits- en veiligheids-managementsysteem inhoudt binnen het ziekenhuis was altijd een lastige klus voor ons als stafafdeling. Het was een abstract begrip en sprak de medewerkers op de werkvloer niet aan. Als stafafdeling hebben we pogingen gedaan om dit minder abstract te maken, maar we slaagden er niet goed om er een duidelijk en aansprekend verhaal ervan te maken. Samen met MEDD zijn wij aan de slag gegaan om een visualisatie van het kwaliteits- en veiligheidsmanagementsysteem te maken. En dat is gelukt!

"MEDD gaat op zoek naar de kernvraag en het antwoord op ons probleem. Hierdoor is er een design ontwikkeld dat ons verder helpt dan we hadden durven dromen. Wij hebben een visualisatie gekregen welke uitnodigt tot een gesprek.

Zowel de medisch specialisten als de verpleegkundigen snappen het verhaal en worden er enthousiast van. Ook collega’s uit andere ziekenhuizen hebben interesse in ons model! Voor ons het bewijs dat wij erin zijn geslaagd om een compleet verhaal te maken in één tekening."

Klik hier voor meer klantreferenties >>


  Partner nieuws

Voor onze partner Ziggo heeft MEDD een presentatie verzorgd op hun ziekenhuisdag waarbij het onderwerp 'impactbeheersing bij calamiteiten' centraal stond. Deze gebruikersmiddag is in het leven geroepen n.a.v. een incident in 2015 op hun vaste telefonie netwerk.

Lees hier de Whitepaper - Ziekenhuisdag >>


  Team nieuws

Tineke Van Eesbeek versterkt sinds april ons team als part-time administratie medewerkster! Tineke verzorgt de administratie en ondersteunt ook bij onderzoeksprojecten en marketing aktiviteiten. Daarnaast werkt Tineke als dierenartsassistente paraveterinair, waar zij ook met veel plezier als duizendpoot functioneert.

Wij zoeken een stagiaire (grafisch) ontwerper. Kom jij ons team versterken?
Copyright © 2016 MEDD, All rights reserved. Fotografie: Cor Ritmeester.

MEDD is een ontwerp- en adviesbureau voor de gezondheidszorg dat ontwerpen en oplossingen levert op basis van de behoeften van de klant, patiënten en overige zorggebruikers. Wij verenigen hierbij kennis van gebruikers, kwaliteit en veiligheid om in co-creatie processen, producten en omgevingen in de zorg te analyseren en ontwerpen.
 
Deze MEDD nieuwsbrief wordt 4 keer per jaar verstuurd. De volgende thema's komen aan bod:
1 | Risk Management
2 | Design Research
3 | Usability & Medical Devices
4 | Terugblik / vooruitblik

U krijgt deze mail omdat u een klant-, netwerk-, of LinkedIN-relatie bent van MEDD. Mocht u geen berichten meer willen ontvangen dan heeft u de mogelijkheid om uzelf van de mailinglist te verwijderen middels onderstaande 'afmelden' optie.
Forward
Website MEDD
MEDD email
LinkedIn