Copy
View this email in your browser

Nieuwsbrief sportverenigingen - februari 2016

In het najaar van 2015 heeft het Beweegteam van Sportbedrijf Raalte een ‘rondje langs de velden’ gemaakt en zijn wij in gesprek gegaan met de Raalter sportverenigingen. Alle informatie hebben we gebundeld en verwerkt in een jaarplan 2016. In deze nieuwsbrief leest u hoe uw sportvereniging in 2016 gebruik maakt van onze service. 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat dit e-mailadres in ons mailingbestand staat. Is deze nieuwsbrief interessant voor meer mensen binnen uw vereniging? Stuur dit bericht aan hen door of schrijf hen in op onze website. 

Verenigingsadvies

Ter ondersteuning van de sportverenigingen biedt Sportbedrijf Raalte Verenigingsadvies op maat aan. Het verenigingsadvies wordt altijd afgestemd op de wensen van en de situatie bij de betreffende vereniging. In een adviestraject ondersteunt het beweegteam de vereniging bijvoorbeeld bij het oplossen van een complex vraagstuk, kennisoverdracht, het meedenken bij de organisatie van een evenement (bijvoorbeeld Special Olympics) of bij het schrijven van een (beleids- of sponsor)plan. Wilt u meer informatie of ondersteuning aanvragen, stuur dan een e-mail naar beweegteam@sportbedrijfraalte.nl of bel (0572) 760 600.

Themabijeenkomsten op locatie

In 2016 bieden we drie themabijeenkomsten aan voor sportverenigingen. De inhoud van deze bijeenkomsten stemmen we samen met u af. Ze vinden plaats op locatie en u bepaalt zelf de thema’s. U kunt hierbij denken aan workshops sponsoring, ledenwerving en –behoud, vrijwilligersbeleid, fair play of social media. Heeft u interesse in deze bijscholingen, neem dan contact met ons op.

Sportsubsidies

De gemeente Raalte kent verschillende soorten sportsubsidies. Deze subsidies voor sportverenigingen leveren een bijdrage aan het bevorderen van de sportdeelname en de deskundigheid van het vrijwillig kader binnen uw vereniging. Wij ondersteunen en adviseren u bij het aanvragen van deze subsidies. Regelmatig attenderen wij u ook op subsidiemogelijkheden zoals de NOC-NSF subsidiewijzer, de landelijke Sportimpuls of subsidies op het gebied van duurzaamheid. Om te bekijken welke subsidiemogelijkheden aansluiten bij de ambities van uw vereniging, kunt u ook altijd een afspraak met één van ons maken

Sportstimulering

Sport en bewegen is belangrijk. Het is gezond, het is leuk en je ontmoet andere mensen! Wij ondersteunen sportverenigingen met het behouden en starten van sportgroepen. Combinatiefunctionarissen helpen u met de promotie en organisatie van kennismakingsactiviteiten op basisscholen. De Fit for Life opleidingen van het Carmel College Salland en ROC Landstede kunt u benutten om middelbare scholieren binnen uw vereniging te behouden door uw sportaanbod aan te laten sluiten bij hun leefwereld. En dankzij de Provinciale subsidie 'Beweegimpuls kwetsbare senioren' kunnen wij u in 2016 extra ondersteunen met het versterken of ontwikkelen van sportgroepen voor senioren en/of mensen met een beperking.

Sportimpuls Raalte
(inhuur combinatiefunctionaris)

Zoals besproken en toegelicht in onze gesprekken, heeft u naast onze gratis ondersteuning 2016 ook de mogelijkheid om tegen betaling van 60% van de kosten een combinatiefunctionaris binnen uw vereniging in huren voor een sportproject naar keuze. Dit kan bijvoorbeeld gaan om de ontwikkeling van nieuw/ander sportaanbod, ondersteuning bij het afstemmen van uw aanbod op de veranderende samenleving of de samenwerking met organisaties uit andere sectoren (bijvoorbeeld op het gebied van wmo of zorg).
Heeft u een concreet idee? Vul dan het aanvraagformulier op onze website in.
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email
Via onze digitale nieuwsbrief brengen wij de Raalter sportverenigingen en andere geïnteresseerden op de hoogte van het laatste nieuws en overige actuele en relevante informatie. 

Zijn er wijzigingen in uw bestuur, of wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Wijzig dan uw e-mailadres of schrijf u uit voor deze nieuwsbrief.