Copy

SEFAS nyhetsbrev / newsletter
September 2018

Åpne i nettleser 
View email in browser

Senter for alders- og sykehjemsmedisin / Centre of Eldery and Nursing Home Medicine
Institutt for global helse og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen
Department of Global Public Health and Primary Care at Faculty of Medicine, University of Bergen, Norway
Høsten er her, og SEFAS startet semesteret med innlegg på Arendalsuken. Vi hadde fokus på at komplekse sykdommer krever komplekse løsninger og forskningen må også ta innover seg dette. Spesielt vil komplekse løsninger kreves av hjemmeboende gamle i fremtidens Norge. Tverrfaglig samarbeid vil bli vitalt i så måte og her er vi i Bergen godt på vei med å bygge opp en helseklynge rettet inn mot forskning og undervisning i primærhelsetjenesten.

Fall is here and SEFAS kick-started the semester at Arendalsuken. Our main message was that complex disease needs complex solutions and research needs to have this focus as well. Especially older home dwelling people will challenge the system as it is today. Multidisciplinarity is vital in this regard and in Bergen research, education and primary care services will be co-located in a new health cluster from 2020.  

hilsen/Greetings from Bettina Husebø
Hvordan håndtere demens i familien/How to handle dementia in your family

Senterleder Bettina Husebø, medforsker Rune Samdal og stipendiat Eirin Hillestad stilte til paneldebatt på Litteraturhuset i Bergen i august.
Se debatten her/View debate.
Debate at Litteraturhuset in Bergen with head of SEFAS Bettina Husebø, user Rune Samdal and PhD candidate Eirin Hillestad in the panel.
 
11.september disputerte Christine Gulla med avhandlingen "A Fine Balance: Drug Use in Norwegian Nursing Homes".

Les mer/read more

Gulla with her committee:
prof. Mirko Petrovic, Ghent University, Belgium and prof. Kaisu Pitkälä, University of Helsinki, Finland

Christine Gulla defended her thesis  "A Fine Balance: Drug Use in Norwegian Nursing Homes" September 11.
Du kan bli aktivitetsvenn for en med demens

Bli med på aktivitetsvennkurs:
Dato: Mandag 22. oktober
Tid: 17.00 - 21.00
Sted: Nesttun Eldresenter, Hardangervegen 4.
Påmeldingsfrist: 18. oktober
 
 Du kan melde deg på via e-post eller telefon:
E-post: eva.steigen@bergen.kommune.no Telefon: 408 16 120
ROBOTBRUK PÅ SYKEHJEM I JAPAN
Japanske sykehjem bruker ulike typer roboter. Her fra et sykehjem SEFAS besøkte i juni.

SE VIDEO

A small glimpse into use of various robots in a Japanese nursing home SEFAS visited in June.

Ny stipendiat
Eirin Hillestad skal i samarbeid med Verdighetsenteret jobbe med prosjektet "FRIDE – Frivillighet i demensomsorgen", som er et delprosjekt i studien LIVE@Home.Path. Hun har Oscar Tranvåg som hovedveileder. Eirin er medieviter med en videreutdanning i veiledning, og har ledet avdeling Frivillighet og kultur ved Verdighetsenteret.

FEST-seminar:
Tverrfaglig seminargruppe / Interdisciplinary Seminar Group

16.10.18 Kommunefarmasi, Lars Kjetil Spencer Gloppestad, kommunefarmasøyt

13.11.18 Musikkterapi, Stefan Kölsch, Professor, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, UiB

11.12.18 Helseforskningsloven, Camilla Gjerstad, Rådgiver, Regional komité for forskningsetikk, Vest Norge

Høstens program/Fall programme.

Kurs og konferanser:

Siste publikasjoner:/Our latest publications:

Erdal A.,Flo E, Aarsland D, Selbaek G, Ballard C, Slettebo DD, Husebo BS Tolerability of buprenorphine transdermal system in nursing home patients with advanced dementia: a randomized, placebo-controlled trial (DEP.PAIN.DEM), Clinical Interventions in Aging, Vol. 13, 2018

Erdal A., Flo E., Aarsland D., Ballard C., Slettebo D., Husebo BS. Efficacy and Safety of Analgesic Treatment for Depression in People with Advanced Dementia: Randomised, Multicentre, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial (DEP.PAIN.DEM). Drugs Aging 2018

Kjellstadli C., Husebø BS., Sandvik H., Flo E., Hunskaar S. Comparing unplanned and potentially planned home deaths: a population-based cross-sectional study. BMC Palliative Care (2018) 17:69

Hvidsten L., Engedal K., Selbæk G., Wyller T.B., Bruvik F., Kersten H.  Quality of Life in People with Young-Onset Alzheimer’s Dementia and Frontotemporal Dementia. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 2018;45:91–104 


Flere publikasjoner / Our Scientific publications...

Flere som kunne hatt glede av vårt nyhetsbrev?
Be dem sende oss en epost 

Do you know anyone who is interested in our newsletter?
Ask them to send us an email

Nyhetsbrev fra SEFAS / SEFAS newsletter
Meld meg på nyhetsbrevet/Subscribe to SEFAS newsletter
Siste i media/In media lately:
Se fullstendig liste over saker i media / SEFAS in the media
Våre samarbeidspartnere / Our collaborators:
Bergen kommune, Bryggen Research AS, Extrastiftelsen GC Rieber Fondene, Haraldsplass Diakonale sykehus, Helsedirektoratet, Helse Vest, Høgskulen på Vestlandet, King's College London, Lærings- og mestringssenteret, Helse Bergen, Nasjonal kompetansetjenester for Aldring og Helse, Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Norges forskningsråd, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norwegian Smart Care Cluster, Oslo Cancer Cluster, PAIC, Rebekka Ege Hegermanns Legat, Senter for eldremedisin og samhandling, Tohoku University, Universitetet i Bergen, University of Exeter, Universitetet Leiden, Verdighetssenteret, WUN
Twitter
Twitter
Web
Web
Facebook
Facebook
Copyright © 2018
Senter for alders- og sykehjemsmedisin
Universitetet i Bergen
Centre of Elderly and Nursing Home Medicine
University of Bergen
All rights reserved


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list
Email Marketing Powered by Mailchimp