Copy
Voorlopige resultaten 14e seizoen MUS
View this email in your browser
Nieuwsbrief Meetnet Urbane Soorten (MUS)

18 augustus 2020
Beste MUS-teller,

De tijd vliegt. Zo begin je in april aan het veertiende seizoen MUS en voor je er erg in hebt is het alweer half augustus. Ik heb een fijne vakantie gehad in het (dit jaar) rustige Frankrijk en ik hoop dat jij ook hebt genoten. Maar misschien heb je het nog tegoed. Zoals beloofd in de vorige nieuwsbrief, stuur ik je nu een voorlopige impressie van het afgelopen seizoen.
 

Resultaten

Begin juli leek het er even op dat de deelname aan de derde telling, door matig weer, zou achterblijven. Maar in de laatste week van de telperiode werd door een groot aantal tellers een eindsprint ingezet. Op dit moment zijn van de derde telling ruim 680 tellingen doorgegeven. Ook de tweede en eerste telling deden het bijzonder goed met 723 en 770 tellingen (figuur 1). Het lijkt er op dat coronamaatregelen gunstig hebben uitgepakt voor MUS (op dit moment 13% toename). Vooral in maart en april, na het begin van de lockdown, waren er opvallend veel aanmeldingen. Hopelijk is het MUS-tellen je bevallen en ben je volgend jaar ook weer van de partij.


Figuur 1. Het jaarlijks aantal doorgegeven tellingen voor MUS (stand begin augustus).
 

Resultaten

In de voorgaande nieuwsbrieven zijn de resultaten van de eerste en tweede telperiode besproken. De grote meeuwen, Stadsduif en Halsbandparkiet zijn in lagere aantallen gezien dan in 2019; Gaai, Huismus en Spreeuw in hogere. In tabel 1 zijn ook de soorten opgenomen waarvoor de derde telling van belang is.

Tabel 1. Voorlopig gemiddeld aantal per soort per postcodegebied bij de eerste, tweede en/of derde telling in 2019 en 2020. Groen toename en rood afname van 10% of meer.In het hele seizoen zijn er 456.900 vogels doorgegeven van 178 soorten en hybriden. Bij de zoogdieren gaat het om 3.365 exemplaren verdeeld over 15 soorten (tabel 2). Van ongeveer 70 vogelsoorten en een aantal zoogdieren kan een trend berekend worden aan het eind van het jaar.


Gierzwaluw

MUS levert een belangrijk aandeel in het bepalen van de landelijke trend van de Gierzwaluw. In vergelijking met vorig jaar zijn er duidelijk meer Gierzwaluwen doorgegeven. We vragen altijd om bij gunstige omstandigheden, droog en weinig wind, te tellen. En zo waren de laatste dagen van de derde telperiode ook. 
 

Zwaluwen

De Huiszwaluw en Boerenzwaluw zijn in de tweede en derde telling in lagere aantallen doorgegeven. Op dit moment is het nog niet duidelijk of dat ook in de andere telprojecten, kolonievogels en BMP, het geval is.
 

Boomvalk

In vergelijking met de voorgaande soorten is het aantal waargenomen Boomvalken laag. Twaalf zijn er voorlopig ingevoerd. Dit is hetzelfde aantal als vorig jaar tijdens de avondtelling.
 

Merel

In laag-Nederland (onder NAP en op klei en veen) is 40% van de merelpopulatie aanwezig in urbaan gebied. In hoog-Nederland (op zandgronden) is dat maar liefst bijna 60% (bron: Stadsvogels in hun domein). In de vorige eeuw is de soort veranderd van een schuwe bosvogel naar een alom aanwezige stadsvogel. In MUS zien we al vanaf het begin van de tellingen een lichte afname. In de recente jaren was die afname veel sterker door besmettingen met het usutu-virus (figuur 2). Op basis van de eerste indruk lijkt die afname zich niet verder te hebben doorgezet dit voorjaar. De soort is in 2020 de op drie na meest doorgegeven soort in MUS, na Kauw, Houtduif en Gierzwaluw en net voor de Huismus die op plek vijf staat (tabel 2).


Figuur 2. Merel. Aantalsontwikkeling (index) in MUS.
 

Telling(en) invoeren en tellen komende tijd

Moet je nog een telling invoeren doe dat dan binnenkort. Het zit nog vers in het geheugen en je zult niet de eerste zijn die een telformulier kwijtraakt. Ik zal je het komende winterhalfjaar ook af en toe op de hoogte houden. Een deel van de berichten zal ook in de maandelijkse Sovon-nieuwsbrief worden geplaatst. Wil je vaker een vogeltelling doen, kijk dan op onze website.
 
Dank voor je deelname en ik wens je een fijne en gezonde tijd toe. Heb je een vraag, stel die dan gerust. Veel plezier in het veld en laat me weten wat je boeit.

Jan Schoppers | jan.schoppers@sovon.nl
Copyright © 2020 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen?
Meld je dan aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp