Copy
View this email in your browser


 


Nieuwsbrief Meetnet Agrarische Soorten
april 2022

Beste vogelliefhebber,

Met het prachtige weer van de afgelopen weken is ook de start van het voorjaar voor veel vogels vroeg ingeluid. En hoewel het nu weer even iets frisser is mag dat de pret niet drukken, want ook in het boerenland kunnen we er weer op uit. Vanaf 1 april gaat de eerste telronde van MAS weer van start en gaan we samen aan de slag om ook dit jaar weer waardevolle gegevens te verzamelen over boerenlandvogels.

Voor in je agenda: de telperiodes

Ook dit jaar is het weer de bedoeling dat jouw telpunten vier keer worden geteld gedurende het broedseizoen. De momenten waarop deze tellingen plaatsvinden zijn verdeeld in vier periodes. Tel in elke periode al jouw punten één keer.

Periode 1: 1 april – 20 april
Periode 2: 21 april – 10 mei
Periode 3: 11 mei – 10 juni
Periode 4: 21 juni – 15 juli

Een succesvolle startavond

Op dinsdag 22 maart werd het telseizoen ingeluid met een MAS-startavond. Met ruim 50 aanmeldingen, een leerzame quiz over het interpreteren van vogelgedrag en veel goede vragen door jullie was deze startavond een groot succes!

Kon je niet bij de startavond zijn? Geen nood: de startavond is hier nog terug te kijken via Zoom.

Tel je ook zoogdieren mee?

Veel tellers komen tijdens hun telrondes ook zoogdieren tegen en bij MAS zien we ook graag dat je deze noteert, altijd met broedcode 0. Met name de Haas is een graag geziene bezoeker van het boerenland. Maar ook Reeën, Konijnen en Huiskatten worden regelmatig gezien. Dankzij de gegevens die tellers over zoogdieren leveren, kunnen we het wel en wee van zoogdieren in Nederland goed volgen. Zo bleek uit de ‘Rode Lijst Zoogdieren 2020’ dat het met veel zoogdieren in het boerenland, waaronder de Haas en het Konijn, niet goed gaat.
 
Omdat we graag betrouwbare gegevens van zoogdieren verzamelen, is het belangrijk om zeker te weten of tellers tijdens hun MAS-tellingen op zoogdieren hebben gelet. Vanaf dit jaar zul je bij het invoeren van tellingen dan ook de vraag zien of je ook op zoogdieren hebt gelet tijdens jouw telling en deze dus hebt meegeteld. Let op: ook als je wél op zoogdieren hebt gelet, maar er géén hebt gezien en dus geen hebt ingevoerd, is het de bedoeling dat je aangeeft dat je op zoogdieren hebt gelet. Je hebt immers wel gekeken of er zoogdieren aanwezig waren en het is voor ons ook erg belangrijk om te weten als er ergens géén zoogdieren voorkomen.
 
AviMap onthoudt of je tijdens eerdere tellingen op zoogdieren hebt gelet en neemt deze keuze mee bij jouw volgende tellingen. Als je consistent zoogdieren meetelt hoef je dit dus niet bij elke telling opnieuw aan te geven, dat gebeurt automatisch.

Broedvogelrapport 2020

Tellers kunnen zeer binnenkort het broedvogelrapport van broedseizoen 2020 verwachten. Het rapport bevat een volledig hoofdstuk over de ontwikkelingen van vogels in het boerenland en kenmerkende soorten als Kievit, Torenvalk en Ringmus komen uitgebreid aan bod. Het rapport is ook als pdf beschikbaar op de website.
>> Lees het rapport

Snelle verwerking tellingen 2022 

Steeds meer MAS-tellers sturen hun gegevens kort na de telling door aan Sovon. Daar zijn we erg blij mee! Het biedt ons de kans om een veel gehoorde wens te realiseren: het sneller beschikbaar maken van de gegevens van het voorbije teljaar. Nu verschijnen de geüpdatete aantalstrends 16 maanden na het broedseizoen op de website. Het jaarrapport doet er 20 maanden over. Vanaf broedseizoen 2022 willen we de verwerking van jullie telgegevens flink versnellen. We hopen voorjaar 2023 de nieuwe trends op de website te zetten. Aan het einde van het broedseizoen van 2023 ontvangen jullie het rapport over 2022. De trends komen zo een half jaar eerder beschikbaar, het rapport driekwart jaar eerder.

De versnelling van trends en rapportage is een flinke operatie. In de eerste plaats staat of valt het natuurlijk met het op tijd beschikbaar hebben van jullie telgegevens. Daarom hopen we dat jullie je MAS-tellingen uiterlijk half september bij Sovon ingevoerd kunnen hebben. Bedankt alvast voor je hulp!
 
Hopelijk sta jij ook weer in de startblokken om te gaan tellen in het boerenland. Heb je nog vragen over MAS? Je kunt een mail naar mij sturen via bernice.goffin@sovon.nl. Ik help je graag verder om er een mooi telseizoen van te maken!

Bernice Goffin
Meetnetcoördinator MAS
Copyright © 2022 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen?
Meld je dan aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp