Copy
View this email in your browser


 


Nieuwsbrief Meetnet Agrarische Soorten
mei 2022

Beste boerenlandvogelteller,

Het lijkt misschien al zomers, maar toch zitten we pas in mei. Twee van de vier MAS-telperiodes zijn inmiddels achter de rug en momenteel kun je het veld in voor de derde telling. De derde telperiode vindt plaats van 11 mei – 10 juni en de vierde telperiode van 21 juni – 15 juli.

Is iedereen alweer terug?

Gedurende de eerste twee telperiodes heb je waarschijnlijk alweer veel trekvogels zien terugkeren uit hun overwinteringsgebieden. Gele Kwikstaart, Grasmus en Boerenzwaluw hebben allen hun broedplaatsen weer bezet. Toch kunnen er ook onder deze soorten nog late aankomsten plaatsvinden, dus houdt tijdens de derde telperiode goed in de gaten of er nog nieuwelingen zijn. De Spotvogel is één van de laatst aankomende boerenlandvogels. Het kan dus zomaar dat deze tijdens jouw derde of zelfs vierde telperiode ineens opduikt!

De eerste Spotvogels komen pas net binnendruppelen. Gegevens van LiveAtlas.

Een opgedroogd boerenland

Het zal niemand ontgaan zijn dat we al weken weinig tot geen regen van betekenis hebben gehad. Hoewel het tijdens de MAS-tellingen fijn is om niet om regenbuien en stormen heen te hoeven plannen, heeft dit weer ook zijn keerzijde voor de boerenlandvogels. Weidevogels vinden het meeste voedsel op natte graslanden, waar ze met hun snavels de vochtige bodem kunnen doorboren op zoek naar onder andere regenwormen. Ook de kuikens vinden het meeste voedsel in vochtige graslanden.
 
De huidige droogte zou het broedseizoen voor een aantal boerenlandvogels dus wel eens lastig kunnen maken, maar pas als er meer gegevens van dit seizoen binnen zijn kunnen we hier definitieve uitspraken over doen. We houden je uiteraard op de hoogte.

Onderzoek naar kievietskuikens: gezenderde kievit vliegt naar Rusland

Hoewel de Kievit het tot circa 20 jaar geleden wat beter leek te doen dan veel andere weidevogels, gaan de aantallen inmiddels net zo hard achteruit als bijvoorbeeld die van de Grutto. Net als bij andere weidevogels lijkt de overleving van kuikens het belangrijkste knelpunt te zijn en het is dan ook van groot belang dat we meer leren over foerageerhabitat en het opgroeisucces van kievitskuikens. In dit kader heeft Sovon dit voorjaar samen met Wageningen Environmental Research en Altenburg & Wymenga op verschillende plekken in Nederland broedende kievitsvrouwtjes gezenderd. Door de kievitsmoeders te volgen weten we waar ze haar jongen heen begeleidt en hoe het de jongen vergaat. Zo willen we leren wat de kuikens nodig hebben om succesvol op te groeien.
 
Nu al worden er dankzij deze gezenderde Kieviten nieuwe geheimen over hun leven onthuld. Een Noord-Brabants kievitsvrouwtje maakte het wel heel bont en liet een prestatie zien die net zo verrassend als indrukwekkend was. Nadat ze haar kuikens waarschijnlijk in een vroeg stadium had verloren, pakte ze haar biezen en vloog meer dan 1.700 kilometer naar Rusland om daar neer te strijken in een drassig landbouwgebied. Zou ze hier nogmaals gaan broeden en proberen om kuikens groot te brengen?

Gezenderde Kievit vliegt na mislukt broedsel in Noord-Brabant naar Rusland
In geval van vragen over MAS kun je uiteraard nog steeds bij mij terecht. Veel succes en plezier met de laatste twee telperiodes van dit voorjaar!
 
Met vriendelijke groet,
 
Bernice Goffin
Meetnetcoördinator MAS
Copyright © 2022 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen?
Meld je dan aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp