Copy
Je registratiebewijs voor 2021
View this email in your browser


 

Nieuwsbrief Nestkaarten
19 februari 2021

Beste vogelliefhebber,

Je staat bij ons geregistreerd als deelnemer aan het Nestkaartenproject, ofwel monitoring van het nestsucces van broedvogels in Nederland. In deze mail vind je informatie over je registratie als nestonderzoeker voor 2021.

Zorgvuldig handelen bij nestonderzoek staat voorop. De Wet Natuurbescherming staat opzettelijke storing van nesten van vogels immers niet zomaar toe. Gedragsregels zijn daarom nodig om een negatieve invloed op te onderzoeken soorten te voorkomen. Je leest hier meer over in de handleiding op onze website.

De gedragsregels zijn afgestemd met en goedgekeurd door de provincies die de Wet natuurbescherming handhaven. Inmiddels hebben elf van de twaalf provincies een positief besluit genomen over een door Sovon ingediende ontheffingsaanvraag voor de monitoring van nestsucces. Als deelnemer aan het Nestkaartenproject mag je alleen nesten zoeken en controleren volgens de doelstelling van het Nestkaartenproject. Kijk voor meer informatie op www.sovon.nl/nestkaart.

Download je registratiebewijs

Om overzicht te houden op de activiteiten van de deelnemers aan het Nestkaartenproject is een registratiebewijs gemaakt. Tijdens het veldwerk moet je dit bij je dragen.

  • Download je registratiebewijs door in te loggen op www.sovon.nl en naar "gegevens invoeren" te gaan.
  • Kies rechts bovenaan voor “Mijn account”. Daar staat een Nestkaart-kader waar je het registratiebewijs kunt downloaden.
  • Print het bestand, onderteken het en draag het bij je tijdens het veldwerk. 

Ondertekenen betekent ook dat je de verzamelde nestgegevens aan Sovon doorgeeft (via Digitale Nestkaart, Nestkaart Light of papieren nestkaart) om ook in de toekomst over een registratiebewijs te kunnen beschikken.

Het registratiebewijs is overigens geen vrijbrief voor het betreden van terreinen. Hiervoor is altijd toestemming van de terreineigenaar nodig.

Heb je vragen over het registratiebewijs of aanverwante zaken? Ik zal ze graag beantwoorden. Veel plezier met het veldwerk!

Frank Majoor

Online workshop AviNest

Op dinsdagavond 9 maart geeft Frank Majoor samen met Mario Huizinga en Jeroen Nienhuis een online workshop over het gebruik van de app AviNest om in het veld nestkaarten in te voeren. Alle stappen worden uitgelegd en er is gelegenheid om vragen te stellen. Deze workshop is van 19.30 tot 21.00 uur te volgen via het YouTubekanaal van Sovon.

Je hoeft je niet vooraf op te geven. Ben je ingelogd met je Google-account, dan kun je in de chatbox vragen stellen. Die worden meteen beantwoord door Jeroen en Mario en eventueel centraal besproken.

Doe mee aan de cursus merelnesten zoeken

Als voorbereiding op het Jaar van de Merel 2022 organiseren we een cursus merelnesten zoeken. Vind je het leuk om nesten van deze soort te gaan zoeken en zo bij te dragen aan het Meetnet Nestkaarten? Tijdens deze praktische cursus leer je stapsgewijs en onder professionele begeleiding nesten zoeken en te registreren.

Lees meer >>>

 

Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen?
Meld je dan aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp