Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief | Midwintertelling

januari 2020
Beste midwinterteller in Overijssel,

Ik wens je een gezond en vogelrijk 2021 toe! Hopelijk kunnen we in de loop van het jaar het Coronagebeuren achter ons laten. Altijd weer spannend een telgebied doen bij de Midwintertelling; zit die IJsvogel er weer, zijn er weer zoveel Waterhoentjes, of zie ik nog een Blauwe Kiek?
 

55e Midwintertelling

We gaan het zien en tellen met de Midwintertelling, inmiddels de 55e editie. Een indrukwekkende reeks dankzij de inzet van duizenden waarnemers. Op 16 januari vindt de telling plaats in alle binnenlandse monitoringgebieden, ganzen- en zwanengebieden én midwintertelgebieden. Tellen kan van 15 tot 25 januari. De uitloop is dit jaar langer gekozen zodat mensen die dat fijner vinden ook (hopelijk) buiten de strenge lockdown kunnen tellen. De weersverwachtingen zijn vrij gunstig met temperatuur rond het langjarig gemiddelde (zoals het hoort) maar wel kans op een bui.
 

Resultaten

In de laatste Sovon-Nieuws een verslag verschenen van de vorige editie in 2020. Een aantal typische midwintersoorten zijn landelijk in lagere aantallen gezien zoals Soepgans, Toendrarietgans, Wilde Eend, Nonnetje en Grote Zaagbek. Hogere aantallen zijn geteld van onder andere Grauwe Gans, Knobbelzwaan, Krakeend, Wintertaling, Fuut, Blauwe Reiger, Waterhoen, Meerkoet en Kievit. Als je Sovon-Nieuws niet ontvangt dan is het binnenkort te lezen op de website.

Bijgevoegd de resultaten van Overijssel op dit moment doorgegeven in januari 2020. Bijna 157.000 watervogels met enkele extra soorten (70) zijn er doorgegeven.
 
>> Informatie Midwintertelling (pdf)
Onder de huidige omstandigheden kunnen we gelukkig nog steeds vogeltellingen doen. Ik hoop dat je weer meedoet en bij vragen over de telling of je gebied(en) neem dan contact op met mij.
 
Laat weten wat je boeit en veel plezier tijdens de telling.
 
Jan Schoppers
Jan.schoppers@sovon.nl
 
Lees meer watervogelnieuws in de laatste watervogelnieuwsbrief
 
Onder de watervogels zijn ook exoten en die tellen ook mee. Lees er meer over: 
>> Nederland is hotspot voor exoten | Sovon.nl
Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp