Copy
Tweede telperiode halverwege | Winterkoning
View this email in your browser
Nieuwsbrief Meetnet Urbane Soorten (MUS)

4 juni 2020
Beste MUS-(mede)teller,

De tweede telling is alweer over de helft. Op dit moment zijn er al ruim 450 tellingen doorgegeven. Dat is een mooi aantal en veel meer dan vorig jaar rond deze tijd! De coronamaatregelen zijn versoepeld, dus we gaan gelukkig weer de goede kant op.

Tweede telling andersom tellen

De tweede telperiode loopt nog tot 15 juni. Je begint nu bij het telpunt waar je tijdens de eerste telling bent gestopt. Dat is belangrijk, want zo heb je op alle punten kans op soorten die vroeg én laat beginnen. De start is een half uur voor zonsopgang (iets voor vieren). Vroeg op dus, maar je bent gelukkig ook weer vroeg klaar.

Wil je herkenbaar zijn tijdens de telling, dan is het hesje of de armband wellicht iets voor je. Kijk hiervoor in onze webshop.

Winterkoning

Deze soort doet zijn naam geen eer aan. Als de winters iets kouder zijn, kelderen de aantallen gelijk zoals van 2010 tot 2013. In de jaren daarna zien we enig herstel, maar ook weer een lichte afname zonder dat het echt winterde.

In vergelijking met BMP-tellingen is de afname van de Winterkoning in MUS minder sterk, net als het herstel. In MUS is de trend over de hele periode een lichte afname, terwijl de soort in BMP-tellingen stabiel is. De stedelijke omgeving lijkt dus een ongunstig habitat voor de Winterkoning ondanks het mildere klimaat ervan.

Figuur 1. Aantalsontwikkeling (index) van de Winterkoning in MUS: landelijk, hoog (zandgrond) en laag (klei/veen).

Belevenissen uit het veld

Naast de resultaten hebben de MUS-tellers ook weer wat belevenissen gedeeld. De omstandigheden zijn nog lang niet normaal, maar je ziet toch verschil tussen postcodegebieden en/of tellers. Een greep uit de quotes:
 • De Coronacrisis houdt nog volop huis in Scheveningen: nog steeds maar nauwelijks meeuwen, kraaien en kauwen te bekennen bij de (vis)restaurantjes aan de haven.
 • Roekenkolonie erg druk met vliegoefeningen.
 • Bij punt 6 een groep houtduiven en 3 kraaien op iepenzaad; een van de kraaien kwam dichterbij en schreeuwde. Yo, tellert, hiero! Ja, je bent meegeteld.
 • Een opmerkelijke gebeurtenis op telpunt 8. Een Bruine rat, die mogelijk belangstelling voor het enige pulletje van een paartje Waterhoen had, werd zeer gedecideerd verjaagd door één van de oudervogels die de oever nog lang bleef inspecteren of het vermoedelijke gevaar echt was geweken.
 • We zien sinds twee jaar bij telpunt 4 koolmezen met voer aan komen vliegen naar hun nest dat wel op een heel bijzondere plaats te vinden is, namelijk in een stalen paal (voor een reclamebord) met een gaten; uit een gat komt een elektriciteitsdraad en in het bovenste gat heeft de koolmees een prachtige plek voor een nest gevonden. We hoorden de jonkies piepen.
 • Bij punt 8 stonden we oog in oog met een mooie Vos
 • De stad was oorverdovend stil (nooit eerder zo fijn), het briesje door de populieren vanaf afstand te horen, de vogels zingen minder, druk met voeren;
 • Tussen telpunt 4 en 2 oponthoud door aangereden steenmarter, gewond. Gezorgd dat hij veilig ligt en dat er hulp komt.
 • Zo! Bij het krieken van de dag gestart met de tweede telling. Vrijdags na Hemelvaart, ERG rustig op straat.
 • Ondanks dat het de dag na hemelvaart was, onverwacht ‘s morgens vroeg al veel last van verkeerslawaai, vooral bij de punten 12 - 10.
 • Deze keer hebben we langer tijd nodig gehad omdat we onderweg vuilnisbakken tegenkwamen die omlagen. We hebben ze weer overeind gezet en zo veel mogelijk vuilnis er weer ingedaan. We dachten dat ze omgewaaid waren maar bij nader inzien moeten ze omgegooid zijn. Bij punt 8 zaten bij een opengescheurde vuilniszak nog 1 houtduif, 2 kauwen, 1 kleine mantelmeeuw en 5 zilvermeeuwen.
 • Bij telpunt 3 imiteerde spreeuw een zwarte roodstaart met net iets te veel passie; maar de zak met steentjes deed-ie erg goed.
 • Paar geringde Grote Canadese Ganzen uit Hortus Haren stak samen met 5 pullen bij punt 8 in de stad de weg over, 4 km van Hortus.
 • Bij gebouw 'Op de geest' nu 9 huiszwaluwnesten bezet/afgebouwd, daarnaast nog 4 die half af of kapot zijn.

Nog twee telrondes in 2020


Ochtendronde 2: periode 15 mei - 15 juni
(start telling: 05:15 – 04:48, telpunten in omgekeerde volgorde tellen, eerste weekend 16/17 mei)

Avondronde 3: periode 15 juni - 15 juli

De ochtendrondes starten een half uur voor zonsopkomst, en eindigen tot maximaal twee uur erna. Doe de avondronde vanaf 19.00 uur (bij voorkeur later beginnen) tot zonsondergang.
Veel plezier tijdens de tellingen en laat me weten wat je boeit.
Jan Schoppers
Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is in 2007 opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van (algemene) broedvogels in bebouwde gebieden goed in beeld te brengen: stad, dorp, buurtschap, industrie, sportvelden, parken etc. Vanaf 2014 maakt MUS deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt het gefinancierd door het Ministerie van LNV. De resultaten vormen ook een indicator voor de milieukwaliteit van onze directe woonomgeving.

Copyright © 2020 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp