Copy
View this email in your browser


 


Watervogelnieuwsbrief
augustus 2021

Beste tellers,
 
Zaterdag 14 augustus worden er in een aantal steekproefgebieden in het Waddengebied en in een selectie van monitoringgebieden in het binnenland ganzen en zwanen en/of watervogeltellingen gehouden.

Na de bakken met water die begin deze maand net over de grens vielen zijn de uiterwaarden van de grote rivieren volgelopen met water. De zware neerslag heeft daar voor opvallend veel erosie gezorgd en de rivieren kleurden donkerbruin van die uitgespoelde bagger. Maar niet alleen bagger kwam met het water mee naar Nederland, ook hout en enorme veel afval. Dat puinruimen hier zal ook wel enige tijd in beslag nemen. Vogels profiteerden van de insectenpopulaties die verzopen of moesten opschuiven en riviervissen zwommen de ondieptes van de uiterwaarden in. Eenden en ganzen konden al dobberend graszaad eten. Veel watervogels hebben van deze onverwachte voedselbronnen geprofiteerd.
 
Na de coronadrukte in de zomer van 2020, is het in veel watervogelgebieden gelukkig weer wat rustiger geworden. Helemaal in de ondergelopen uiterwaarden waar even bijna niemand te zien was. De watervogels moeten zich steeds weer aanpassen aan die veranderende omstandigheden maar daar zijn ze gelukkig vaak best goed in.

Hieronder nog een checklist voor het invoeren van verstoringen in je telgebieden.Hopelijk valt het dit jaar allemaal mee. Voor een overzicht van de teldata in het seizoen 2021/2022 zie tabel hieronder of op de Sovon-site.

Iedereen succes en een mooie zomer gewenst.

Menno Hornman | Landelijk coördinator watervogeltellingen

Teldata

Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp