Copy
View this email in your browser


 


Nieuwsbrief Meetnet Agrarische Soorten
mei 2021

Beste vogelliefhebber,

Je zou het niet denken met de huidige weersomstandigheden, maar het is alweer half mei! Ondanks dat het voorjaar dit jaar erg laat op gang komt, zijn de meeste boerenlandvogels inmiddels toch al gearriveerd in hun broedgebieden. Een enkeling, zoals de Spotvogel, moet nog voor een groot deel ten tonele verschijnen. En dat terwijl sommige soorten, zoals de Kievit en de Roodborsttapuit, al met kuikens in de weer zijn! Hoe staat het er halverwege het MAS-seizoen voor in het boerenland?
 

Halverwege

Hopelijk heb je ondanks het tegenzittende weer de mogelijkheid gehad om in de eerste twee MAS-periodes een telling uit te voeren. Of misschien heb je zelfs de derde telling al achter de rug. We zitten nu net in het begin van de derde telperiode:
  • 3e periode: 11 mei - 10 juni
  • 4e periode: 21 juni – 15 juli
De vierde telperiode speelt zich weliswaar al af in de zomer, maar is toch ook erg belangrijk om een aantal late soorten te volgen. Daarnaast kunnen er natuurlijk ook vroege soorten een nieuw territorium gevestigd hebben voor een tweede nest.

Een historisch koud voorjaar

Elke teller zal het wel hebben gemerkt in de open agrarische gebieden: het is koud! Vrijwel heel april en begin mei waren de temperaturen ondermaats. Dat heeft gevolgen voor ons tellers: vorige week zat ik nog met winterjas en dikke handschoenen aan op de fiets op weg naar mijn telpunten en tikte ik mijn waarnemingen met verkleumde handen in. Maar voor de vogels heeft het ongure weer natuurlijk nóg meer gevolgen.
>> Lees verder

Boerenlandvogel uitgelicht: de Kievit

De Kievit is misschien wel de ultieme broedvogel van open boerenland. Maar voor hoe lang nog? De op BMP en MAS gebaseerde trends laten immers geen rooskleurig beeld zien.
>> Lees meer

Soorteninformatie vernieuwd

De pagina met soorteninformatie is geheel vernieuwd! Een schat aan informatie over voorkomen, trends en meer. Een handig onderdeel voor de tellers zijn de telrichtlijnen. Hoe tel je bijvoorbeeld die grote groep Huismussen op het erf? En moet ik dit clubje foeragerende Graspiepers nu allemaal als broedvogel tellen? Voor elke soort staat uitgebreid beschreven waar je rekening mee moet houden.
>> Bekijk de website

Publicaties

 

Boerenlandvogelbalans 2020

Voor de tellers die hem nog niet hebben gezien is de boerenlandvogelbalans die in 2020 uitkwam een aanrader. De balans beschrijft uitgebreid hoe het nu gaat met veel van onze boerenlandvogels en wat het effect is van verschillende beschermingsmaatregelen.
 

Broedvogels in Nederland in 2019

Dit voorjaar is het jaarverslag van de resultaten van het broedvogelonderzoek in 2019 uitgekomen. Het verslag bevat onder andere een apart hoofdstukje over boerenlandvogels, waarin de trends van een aantal boerenlandsoorten per provincie worden weergegeven. Daarnaast zijn er van veel soorten uitgebreide soortbesprekingen te lezen.  
 

Nederlandse vogels in hun domein

Onlangs verscheen een waardevol boek, waarin de huidige Nederlandse vogelbevolking per landschapstype wordt besproken. Geïnspireerd door het pionierswerk van Luuk Tinbergen stelden Robert Kwak en Jip Louwe Kooijmans een overzicht van soorten en dichtheden per leefgebied samen, geheel gebaseerd op gegevens van Sovon-tellers. Het boek is te bestellen in onze webwinkel.

Veel leesplezier en telplezier in het boerenland.
Bernice Goffin
Meetnetcoördinator MAS
Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen?
Meld je dan aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp