Copy
View this email in your browser


 


Watervogelnieuwsbrief
juni 2021

Beste watervogeltellers,

De komende telling, zowel in het binnenland als in de steekproefgebieden op de Wadden zal op 12 juni plaatsvinden. Op verzoek van de Provincie mogen ook ganzentellers in Friesland aan de slag. Deze telling is vooral van belang voor de aanwezige Knobbelzwanen, Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen, Nijlganzen en enkele achtergebleven andere soorten. Voor de (landelijke) seizoenspatronen van deze soorten levert dit ook zeer welkome informatie op.

Ondertussen hebben we het koele en natte voorjaar wel echt achter ons gelaten. Voor de natuur, vooral voor het waterpeil was dit voorjaar een zegen. Het water staat op veel plekken lekker hoog. Ook een aangepast peilbeheer in sommige gebieden om na enkele zeer droge jaren het water beter vast te houden, draagt hier lokaal aan bij. Dat peil zal in de loop van het verdere voorjaar en zomer uiteraard gaan zakken, maar er is eindelijk weer een buffer na al die droge jaren.

Op de Wadden is het inmiddels een stuk rustiger geworden en is de voorjaarstrek grotendeels achter de rug nu. Afgelopen weekend was ik daar en zag de achterhoede aan Kanoeten, Drieteenstrandlopers en Bontbekplevieren en Rosse Grutto’s. Een dag later waren de Drieteentjes al vertrokken.

Iedereen een succes gewenst en een fijne telling!

Menno Hornman

Teldata

Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp