Copy
Derde telperiode is halverwege | Gierzwaluw
View this email in your browser
Nieuwsbrief Meetnet Urbane Soorten (MUS)

2 juli 2020
Beste MUS-(mede)teller,

De derde telperiode is op de helft en daarmee gaan we naar het slotakkoord van het 14e seizoen van MUS. Op dit moment zijn er bijna 190 avondtellingen doorgegeven. Dat is een mooi aantal, maar ik hoop dat er nog flink wat tellingen bijkomen in de komende twee weken. De derde telling is belangrijk voor een aantal soorten, waaronder de Gierzwaluw (foto: Harvey van Diek).

Derde telperiode 15 juni t/m 15 juli


De laatste telperiode is de avondtelling. Je kunt vanaf 19 uur beginnen en uiterlijk om 22 uur stoppen met de telling. Ook bij deze telling worden alle soorten geteld.

Speciale aandacht hebben de Gierzwaluw, Huis- en Boerenzwaluw en Boomvalk. Bij de Gierzwaluw tel je zowel de hoog- als de laagvliegende vogels. Zie je een hoogvliegende groep op meerdere punten, geef die dan alleen door op het dichtbijgelegen telpunt.

Gierzwaluw

Ook tijdens de derde telling tellen we alle soorten, met speciale aandacht voor Gierzwaluw, Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Boomvalk. Deze soorten worden tijdens de derde telling meer gezien dan bij de andere twee. MUS is het eerste telproject van Sovon waarin we een trend realiseren van de Gierzwaluw. Zowel hoog- als laagvliegende vogels tellen mee. Soms kan het weer, of toeval van invloed zijn op de aantallen die je ziet. Door het grote aantal telpunten in MUS middelen deze effecten gedeeltelijk uit.

In de afgelopen dertien jaar zien we een lichte afname. Tussen hoog (boven NAP, zand) en laag (onder NAP, klei/veen) zien we nauwelijks verschil in trend. Door de duidelijke telrichtlijnen en een grote deelname aan MUS, zijn we ervan overtuigd dat we een betrouwbare trend kunnen krijgen van de Gierzwaluw.
 

Figuur 1. Aantalsontwikkeling (index) van de Gierzwaluw in MUS.

Medeteller


In verband met de privacywetgeving (AVG) kun je sinds kort je medeteller alleen selecteren en toevoegen aan je plot op basis van de waarnemerscode bij MUS. Als de medeteller al bij je bekend is van andere telprojecten, kun je de naam selecteren uit een lijst van medewaarnemers.

Nesten en eendenkuikens

Een aantal waarnemers meldt een nest in het opmerkingenveld of eendenkuikens. Voor beide heeft Sovon ook een invoer. Zo hebben we Nestkaart Light en natuurlijk de Kuikenteller.

Plan je telling!

Op dit moment is het weer wisselvallig, maar voor volgende week zijn de voorspellingen beter. Zet de telling in je agenda met eventueel nog een tweede optie. De komende dagen zijn er goede kansen voor een droge telavond. Start je telling eventueel iets eerder, zodat je bij een bui even tijd hebt om te schuilen totdat het weer droog is.

Quotes uit de derde telperiode

Naast de resultaten hebben de MUS-tellers ook weer wat belevenissen gedeeld. De omstandigheden zijn nog lang niet normaal, maar je ziet toch verschil tussen postcodegebieden en/of tellers. Een greep uit de quotes:
 • Op telpunt 7 genoten van min. 36 Gierzwaluwen. De hele populatie van Warmond lijkt in de lucht. Niet makkelijk zo'n samenscholing waarin maar wordt rondgevlogen te tellen. Daarom is 36 een minimum.
 • Leuk, gierzwaluwnest ontdekt bij punt 10.
 • Prachtige zwoele zomeravond. Na zeer warme dag was het ook vanavond nog erg warm. Het aantal gierzwaluwen viel me dan ook erg tegen. Het aantal mussen op het laatste telpunt is een schatting. De boom zat er vol mee, maar in de dichte takken waren ze niet te tellen.
 • Bij telpunt 1 paar witte kwikstaarten met 3 jongen die gevoerd werden. Het park op deze plek is uitgebreid met ca 50 bomen en in de gierzwaluwtil die ik hier geplaatst heb in 2011 zitten ca. 7 paren spreeuwen die af en aan vliegen met voer voor de jongen. Vorig jaar ook 5 nestruimten in bezit bij gierzwaluwen.
 • Mooie zomeravond; enorm genoten van de gierzwaluwen!
 • Prachtige warme avond. veel gierzwaluwen aanwezig. Soms zie ik wel groepen van meer dan 30 vogels, die dan luid roepend rondjes draaien. Dat was er vanavond helaas niet bij.
 • Leuk gesprek met een man die zijn lawaaiige werkzaamheden staakte omdat hij opving dat wij het over een "bijzondere vogel" hadden. Daar wilde hij meer over weten. Die vogel was een slechtvalk op de kerktoren. We kregen een leuk gesprek over vogels en andere wilde dieren in de wijk. De man bedankte ons na afloop voor de interessante informatie.
 • Coronacrisis is zichtbaar voorbij: alle meeuwen kraaiden weer massaal boven en rond de vispaleizen van Scheveningen. Terug van weggeweest.
 • Zeer luidruchtige buurt: motoren, drumband. Toch nog heel veel gierzwaluwen gezien en de onvermijdelijke grote Canadese gans in groten getale.
 • Een vogel had schijt aan de telling, die poepte van uit een boom precies op mijn groene - ik tel vogels voor onderzoek - Sovon-jas. Ik heb niet kunnen zien welke vogel de dader was.
 • Wij sluiten dit jaar weer met een goed gevoel af. Het telseizoen is ondanks de coronamaatregelen omgevlogen. Het was weer genieten van de vogels en natuurpracht! Tot volgende jaar, en allemaal een mooie zomer en vooral blijf gezond! Zonnige zomergroet.
Veel plezier tijdens de tellingen en laat me weten wat je boeit.
Jan Schoppers
Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is in 2007 opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van (algemene) broedvogels in bebouwde gebieden goed in beeld te brengen: stad, dorp, buurtschap, industrie, sportvelden, parken etc. Vanaf 2014 maakt MUS deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt het gefinancierd door het Ministerie van LNV. De resultaten vormen ook een indicator voor de milieukwaliteit van onze directe woonomgeving.

Copyright © 2020 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp