Copy
Het broedseizoen gaat weer van start
View this email in your browser
Nieuwsbrief Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Maart 2021
Beste MUS-teller,

We staan alweer voor het vijftiende jaar van het Meetnet Urbane Soorten (MUS), het meetnet voor broedvogels in dorp en stad. Vorig jaar hadden relatief veel soorten een goed jaar. Bij de start (op 1 april, geen grap) is het altijd weer spannend hoe het nieuwe seizoen wordt. In 2020 deed in ieder geval een recordaantal waarnemers mee aan MUS en ik wil je bedanken voor je inzet! En ik hoop dat je dit voorjaar (ook) van de partij bent.
 

Resultaten 2007-2020

De trend van ruim 70 soorten staan weer op de MUS-pagina. Van 71 soorten is er een trendberekening gemaakt. Bij 34 soorten is een afname vastgesteld en bij slechts 23 een toename. In figuur 1 zijn verschillende soortgroepen weergegeven, zoals huizen- of struikbroeders. Met uitzondering van de vogels die van water afhankelijk zijn voor nestplaats of voedsel, zitten er meer in de min dan in de plus. Opvallend, omdat een vergelijking van 2020 met 2019 (tenminste 10% stijging of daling) laat zien dat 8 soorten een minder jaar hadden en maar liefst 29 een goed jaar. De overige bleven binnen de 10% marge. Het suggereert dat de omstandigheden in 2020, of daarvoor gunstig waren voor veel soorten.

Lees meer resultaten in de komende Sovon Nieuws en de berichten over de top 5 en de subtop in de Nieuwsbrief van respectievelijk maart en april.

 
Figuur 1. Samenvatting van de trends van 71 soorten broedvogels in urbaan gebied in 2007-20. ( ) aantal soorten. Alle soorten (71), watervogels (14), huizenbroeders (15), struikbroeders (17), boombroeders (20), nestkastbroeders (11), trekvogels (18) en soorten van de Rode Lijst (8). Een soort kan in verschillende categorieën vallen, bijv. in huizen- en nestkastbroeders. Trend ++ sterke toename, + lichte toename, 0 stabiel, - lichte afname en - - sterke afname.

Vijftien jaar MUS

Wat brengt het komende voorjaar? De herfst na het seizoen 2020 was zonnig, zeer zacht en aan de droge kant. De afgelopen winter was vrij zacht, nat en zonnig. Bij de winter is echter één kanttekening te maken, namelijk de felle vorstperiode met veel sneeuw in februari. Relatief veel soorten in dorpen en steden zijn standvogel. We zijn natuurlijk benieuwd of die de vorst goed zijn doorgekomen.

Bekijk voor je gaat tellen ook onze pagina met de coronarichtlijnen. Deze houden we altijd up-to-date.

Cursus en workshop geluiden

Voor alle MUS-tellers, met name de beginners, is de gratis Online digitale MUS-Cursus een mooie start van het seizoen. De telmethode maar ook de geluiden die niet meer fris in het geheugen zitten kun je daar oefenen en ophalen. Op 23 maart hebben we een workshop geluiden (zang) gegeven van de algemeenste soorten in MUS. De reacties waren positief en je kunt het geheel zien en luisteren op ons YouTube-kanaal. Ook staat op YouTube de presentie over MUS die we vorig jaar hebben uitgezonden.

Het veld in

Wat heb je nodig om te MUSsen? Een kijker is natuurlijk onmisbaar. Als je je resultaten verzamelt op papier, dan is een pen, telformulier (te downloaden op de MUS-pagina) en een kaart met de ligging van je telpunten een must. Je kunt deze kaart vinden in de invoerportal op onze website onder 'bekijk telpunten'. 

Vind je het soms ongemakkelijk als je met een kijker over straat gaat? Via onze webwinkel kun je een gratis hesje bestellen (alleen verzendkosten) met de tekst: Ik tel vogels voor onderzoek.

Werken met Avimap

Als je de app Avimap gebruikt dan heb je alles wat je nodig hebt om in te voeren op je telefoon. Vergeet niet wanneer je nieuw bent, of als er aanpassingen zijn geweest bij telpunten of (mede)tellerrechten om vooraf in de app de data te verversen bij: Instellingen>Ververs basisdata>Download.

Het is sowieso zinvol om dat regelmatig te doen, want er zijn geregeld verbeteringen in de app. Kijk voor verdere instructie over Avimap op ons YouTubekanaal.

Voor in je agenda: drie telrondes in 2021


Ochtendronde 1: periode 1 - 30 april (eerste weekend zondag 3 t/m 5 april)
Ochtendronde 2: periode 15 mei - 15 juni (eerste weekend 15 en 16 mei)
(telpunten in omgekeerde volgorde tellen)
Avondronde 3: periode 15 juni - 15 juli

De ochtendrondes starten een half uur voor en eindigen tot maximaal twee uur na zonsopkomst en de avondronde doen vanaf 19.00 uur (bij voorkeur later beginnen) tot zonsondergang.

Doe alle drie de tellingen!

Belangrijk is dat je alle drie de tellingen doet en dan minimaal twee jaar (hoeft niet perse achter elkaar). Voor de meeste soorten zijn zowel de eerste als de tweede telling belangrijk. Voor een aantal soorten de tweede en derde telling. Als je dus de tweede telling niet doet, maar de eerste en derde wel, dan zijn ze voor de trendberekening dat jaar niet bruikbaar.

Plan de drie tellingen in je agenda en probeer het in dezelfde week als voorgaande jaren te doen. Voor de nieuwe tellers: je doet dus één telling per telperiode, in totaal dus drie.

Heb je een vraag mail of bel me gerust. Ik wens je een gezonde en plezierige telperiode toe.

Met vriendelijke MUS-groet,
Jan Schoppers
Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp