Copy
Tweede telweekend Kwartelkoning
View this email in your browser
Nieuwsbrief CREX

15 juni 2021
Beste waarnemer en beschermer,

In het komende weekend van 18 en 19 juni is de tweede simultaantelling van de Kwartelkoning. De voorlopige resultaten van de eerste telling tekenen zich al af. De voorlopige aantallen geven hoop voor een beter jaar dan 2020. Maar de verspreiding is opmerkelijk.

Resultaten tot nu toe

Tot nu toe zijn er minimaal 45 roepplekken doorgegeven. Het aantal territoria op basis van de telrichtlijnen is voorlopig 43. De aankomst is dit voorjaar laat en daardoor kunnen de meeste roepplekken ook als territorium worden gerekend. In 2020 zijn de meeste waarnemingen gedaan in mei (voor week 22). Dit jaar is het nog koffiedik kijken hoe het zich ontwikkelt, maar er worden bijna dagelijks nieuwe vogels gemeld. Op onze website krijg je een beeld van zowel de aankomst en verspreiding in 2020 en 2021.

Er gaat niets boven Groningen - Oldambt

In een groot aantal provincies zijn Kwartelkoningen gemeld (figuur 1). Zoals altijd worden de waarnemingen gevalideerd. Van zuid naar noord zijn nu de aantallen per provincie: Noord-Brabant 1, Zuid-Holland 2, Utrecht 1, Gelderland 2, Flevoland 1, Overijssel 5, Friesland 2, Drenthe 7 en Groningen 24. Ruim de helft is dus vastgesteld in Groningen en op twee na alle in het Oldambt. In dat laatste gebied zitten de vogels vooral in graan en luzerne. Luzerne wordt (binnenkort) geoogst. Via de ANOG zijn er mogelijkheden voor beheerafspraken. Elders gaat het vaak om kruidenrijk hooiland. Probeer zelf contact op te nemen met de beheerder om het maaien hiervan uit te stellen. Jan Schoppers kan daarover advies geven.
Figuur 1. Verspreiding van de Kwartelkoning in Nederland in 2021 (stand 14 juni, bron: Sovon & www.waarneming.nl).
 

Nieuwe vogels

Ondertussen is veel grasland gemaaid en dan blijven kruidenrijk hooiland (evt. met plasdras) en ruigtes over als potentieel vestigingsgebied. Voorbeelden daarvan zien we in de Alblasserwaard, Brakel Munnikenland en Rouveen. Bijna dagelijks worden er nieuwe vogels ontdekt in dergelijke gebieden. Zo’n nieuwe roepende vogel kan een vrouwtje lokken, maar ook één of meerder andere mannetjes. En een roepende vogel kan zich snel verplaatsen. Probeer daarom uitsluitende waarnemingen te verzamelen, zodat je roepende mannetjes niet dubbel telt.

Tweede telweekend 18/19 juni. Houd weersvoorspelling in de gaten!

In de komende dagen blijft het mooi weer, maar richting het weekend wordt de kans op neerslag en ook onweer groter. Hou het daarom goed in de gaten. Alle waarnemingen zijn welkom, zowel in het weekend als ervoor en erna. Graag invoeren op onze website. Beheerders van natuurterreinen en Agrarische Natuur Verenigingen kunnen de ingevoerde meldingen bekijken en maatregelen nemen als dat nodig is. Aanvullende waarnemingen mogen ook op www.waarneming.nl worden ingevoerd.
 
Veel plezier tijdens het tellen en groeten van,
 
Jan Schoppers en Kees Koffijberg
Jan.schoppers@sovon.nl
 
Foto: Kwartelkoning. Anne van der Zijpp.

Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp