Copy
View this email in your browser


 


Nieuwsbrief Meetnet Agrarische Soorten
juli 2022

Beste boerenlandvogelteller,

Hoewel er nog steeds genoeg activiteit is van sommige soorten, loopt het broedseizoen van veel vogels al op zijn eind. Ook de laatste MAS-telperiode, die tot en met 15 juli loopt, is inmiddels op zijn eind. Hartelijk dank voor het tellen voor Meetnet Agrarische Soorten! Dankzij jouw telgegevens weten we meer over de trends en het voorkomen van boerenlandvogels en kunnen we bepalen welke beschermingsmaatregelen effectief zijn om deze bedreigde soortgroep vooruit te helpen. 

Uiterlijk 15 september tellingen insturen


Wij gaan dit jaar hard aan het werk om het jaarlijkse broedvogelrapport versneld te leveren, zodat jullie aan het einde van broedseizoen 2023 al kunnen lezen hoe het de broedvogels in 2022 is vergaan. Om deze versnelling voor elkaar te krijgen hebben we jouw telgegevens op tijd nodig. Daarom vragen we je om uiterlijk 15 september jouw MAS-tellingen bij Sovon te hebben ingevoerd.

Als je gebruik hebt gemaakt van de app Avimap, kan dat simpelweg door jouw tellingen te uploaden. Controleer van te voren nog wel even een keer de tellingen. Als je jouw MAS-tellingen op papier hebt ingevoerd is het de bedoeling om de gegevens vervolgens online in te voeren in het invoerportaal. Bij vragen over de invoer kun je mij mailen of bellen.

Kuikens van de Wilde Eend hebben het moeilijk 

In 2020, het Jaar van de Wilde Eend, hebben we extra aandacht besteedt aan deze welbekende soort waar het de laatste tijd niet goed meer mee gaat. Ook in de sloten en plassen van het boerenland zien we de Wilde Eend steeds minder. De resultaten van het onderzoek, waar gegevens uit broedvogeltellingen aan hebben bijgedragen, laten zien waar het knelpunt ligt: te weinig kuikens overleven de weg naar volwassenheid. Lees meer over het uitgevoerde onderzoek. 

Reislustige Kieviten 

In de vorige nieuwsbrief werd al bericht over een gezenderde Kievit die na het mislukken van haar broedsel helemaal naar Rusland vloog. Het blijkt geen uniek fenomeen: inmiddels is nóg een van deze gezenderde Kieviten na het mislukken van haar broedsel meer dan 1.500 kilometer naar het Oosten getrokken, dit keer naar Oekraïne! Lees meer over deze reislustige Kieviten.  

Met de snelle ontwikkelingen die we in het Nederlandse boerenland zien, blijft het van groot belang om de invloed van deze ontwikkelingen op onze broedvogels te volgen. Wist je dat jouw telreeks steeds waardevoller wordt voor onze analyses naarmate deze meer jaren beslaat? Hopelijk zien we je dus ook volgend jaar weer terug in het boerenland!
Met vriendelijke groet,
 
Bernice Goffin
Meetnetcoördinator MAS
Copyright © 2022 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen?
Meld je dan aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp