Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief  | Watervogels (Fryslân) 

nr 4, december 2020 
Beste watervogelteller in Friesland,

Bij deze de watervogelnieuwsbrief in pdf met daarin:
  • Ganzen en zwanen: geslaagde novembertelling (Kees Koffijberg)
  • Binnenlandse steltlopertelling: voorlopige resultaten Goudplevier en Kievit (Romke Kleefstra & Menno Hornman)
  • Watervogeltelling en vogelgriep (Jan Schoppers & Menno Hornman)
  • Slaapplaatsen: online workshop slaapplaatsen en slaapplaatstellingen (Paul van Els)
  • Wadden: vogelgriep treft de internationale Waddenzee (Romke Kleefstra)
Iedereen een goede telling en geniet van de decembermaand.
 

Belangrijke data

  • 12 december: monitoringgebieden, ganzen- en zwanentelling
  • 19 december: (extra) integrale Waddentelling
Voor een overzicht van alle teldata dit seizoen zie: www.sovon.nl/teldata

Tevens toegevoegd de vierde 'Watervogels in Fryslân' van dit seizoen. Met in de nieuwsbrief de resultaten en waarnemingen van afgelopen november.

Veel succes allemaal!
Lees de nieuwsbrief (pdf)
Lees de nieuwsbrief Fryslân (pdf)
Menno Hornman
Copyright © 2020 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp