Copy
Eerste telweekend komt er aan
View this email in your browser
Nieuwsbrief CREX

27 mei 2021
Beste waarnemer en beschermer,

Het wisselvallige weer lijkt net voor de eerste telling (komend weekend) van de Kwartelkoning én het Porseleinhoentje te eindigen. De wind draait van west naar oost en er komt een periode van mooi weer aan. Dat hoort eigenlijk ook wel bij deze telling. Belangrijk is echter, nu er de komende tijd meer gemaaid gaat worden, om een roepplek snel door te geven en ook de nulwaarnemingen.

Problemen tijdens de trek Kwartelkoning?

Interessant is een bericht uit Eilat (Israël) over de problemen bij lange afstandstrekkers dit voorjaar. Op die locatie wordt geringd, maar ook onderzoek gedaan in het veld. In februari, maart en april waren de aantallen van trekvogels opvallend laag. In mei was de trek enorm, maar veel vogels waren bij aankomst in extreem slechte conditie. Honderden dode Kwartelkoningen zijn er gevonden, maar ook vele van andere soorten. Voorlopig is het nog speculeren naar de oorzaak, zoals de droogte in Afrika, ongunstige wind of weer tijdens de trek en het gebruik van pesticiden tegen treksprinkhanen. Waarschijnlijk nemen onze vogels deze oostelijke route.

Stand van zaken

Op dit moment zijn er bijna een tiental Kwartelkoningen doorgegeven. De vraag is of dat een reëel beeld is, omdat het wisselvallige weer niet uitnodigde om naar buiten te gaan in de avond en nacht. Het weer wordt dus beter, maar dat houdt ook in dat er gemaaid kan worden. Daarom, geef je waarnemingen snel door en licht ook als je dat weet de beheerder van het gebied in. Een nulwaarneming ook graag doorgeven. Dat geldt ook voor het Porseleinhoen.

Oren ook gespitst op Porseleinhoentjes

De Kwartelkoning en het Porseleinhoen hebben veel met elkaar gemeen: beide zijn mysterieuze nachtactieve ralachtigen die zich nauwelijks laten zien, maar goed laten horen. Het is dan ook erg lastig om deze soorten in onze reguliere meetnetten te volgen en als gevolg daarvan kunnen we niet in alle gebieden een nauwkeurige schatting maken van het aantal Porseleinhoenders dat er leeft. Zonde, omdat het Porseleinhoen net als de Kwartelkoning een Rode Lijstsoort is die profiteert van specifieke beheersmaatregelen. Het is dus erg belangrijk dat we weten waar de soort wel en niet voorkomt.


De aantallen van het Porseleinhoen fluctueren sterk per jaar, maar gemiddeld gezien is de soort afgenomen sinds de jaren ’90.
 
Het Porseleinhoen komt wat eerder aan in Nederland dan de Kwartelkoning, waardoor de piek van de roepactiviteit ook eerder ligt. Late vestigingen in nieuwe gebieden komen echter veel voor bij deze soort, waardoor later in het voorjaar vaak ook nog territoria ontdekt kunnen worden. 

En daarmee kan jij als kwartelkoningteller helpen! Houdt, wanneer je luistert naar Kwartelkoningen, ook de oren gespitst op de kenmerkende roep van het Porseleinhoen. De aanwezigheid van Porseleinhoenders is op dezelfde webpagina door te geven als die voor de Kwartelkoning. Verander alleen even de soort naar ‘Porseleinhoen’. Hoor je het Porseleinhoen niet in jouw gebied? Dan is het ook heel waardevol als je dat doorgeeft. ‘Nul Porseleinhoenders’ zegt immers veel meer dan ‘we weten het niet’. Dankzij jouw waarnemingen kunnen we de verspreiding van dit heimelijke ralletje beter in kaart brengen.

Veel plezier tijdens het tellen komend weekend en groeten van,
 
Jan Schoppers & Bernice Goffin
Jan.schoppers@sovon.nl
 
Foto: Kwartelkoning. Anne van der Zijpp.

Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp