Copy
Tureluurs | Gezenderde Raven | Derde ronde MUS | Huiszwaluwen
View this email in your browser


 Nieuwsbrief | juli 2021  

Ontspringen Tureluurs de dans?

Met de meeste weidevogels gaat het niet goed. De Grutto en Scholekster zijn de laatste decennia flink in aantal afgenomen en de Kievit gaat daar nu in rap tempo achteraan. Een uitzondering daarop is de Tureluur, die niet meer zo snel afneemt en zich beter lijkt te handhaven. Waarom doet de Tureluur het beter - of eigenlijk minder slecht - dan de rest? We gingen op verkenning.
>Lees meer

Meld kandidaten voor Sovon-Vrijwilliger van het jaar en de stimulansprijs

Om de bijdrage van vrijwilligers te eren reiken we jaarlijks de prijs voor de Vrijwilliger van het Jaar uit. Sinds vorig jaar voegen we daar een speciale prijs aan toe voor startende vrijwilligers die blijk geven van bijzondere inzet en enthousiasme. Nomineer je kandidaat voor 15 september.
>Lees meer

Wolvenvogels gevolgd

Op Koningsdag zijn zes raven op de Veluwe voorzien van een GPS-zender. Hierdoor kan er voor het eerst in Nederland onderzoek gedaan worden naar de verblijfplaatsen en het terreingebruik van jonge raven.
>Lees meer

Een bijzonder jaar

Ook voor Sovon was 2020 een bijzonder jaar, zowel voor onze duizenden tellers als voor alle medewerkers. Dat het vele telwerk zo feilloos is doorgegaan verdient een groot compliment. Het buiten zijn zal zelden zo louterend en motiverend hebben aangevoeld als in 2020. In ons nieuwste jaarverslag vind je alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
>Lees het jaarverslag (pdf)

Derde ronde MUS-tellingen begonnen

De eerste twee rondes zitten er alweer op, tijd om Gierzwaluwen en andere zomervogels te tellen in de laatste telronde.
>Lees meer

Meerdere vogelsoorten in één nestkast?

Hoe vaak gebeurt het dat meerdere vogelsoorten gebruikmaken van één nestkast en wat is hier dan de reden voor? Bernice Goffin, coördinator van meetnet Nestkaart, legt het uit in Vroege Vogels Radio.
>Lees meer

Vliegverkeer verstoort Scholeksters, maar heeft meestal geen effect op hun overleving

Vliegtuigen boven natuurgebied de Vliehors op Vlieland verstoren Scholeksters. Desondanks hebben de huidige vliegbewegingen in de meeste jaren geen effect op de winteroverleving van deze dieren in dit gebied, blijkt uit promotieonderzoek van Henk-Jan van der Kolk van het NIOO. 
>Lees meer

Een ‘avifauna’ zoals nog niet eerder gemaakt in Nederland

De Avifauna Zeelandica is een unieke combinatie van een traditionele avifauna(lijst) en boeiende hoofdstukken over specifiek Zeeuwse vogelonderwerpen. In een tweedelige uitgave in een luxe cassette. Voorintekenen kan tot 15 oktober.
>Lees meer

Regionaal nieuws


>> Fryslân: Geslaagde BMP cursus in Fryslân in voorjaar 2021
>> Fryslân: Friese Vrijwilligersdag Natuur op 4 september
>> Noord Holland: Publicatie 'Vogels in de Zeevang 2000-2020'
>> Noord Holland: Kolonievogels en zeldzame broedvogels

Soort van de maand

Het is nu het beste moment om nesten van de Huiszwaluw te bezoeken. Eind juni voeren de meeste zwaluwen hun jongen en kun je goed de bewoonde nesten tellen.
>Ga aan de slag (pdf)

Lid worden?

Agenda


Juli

10 juli: Wadden watervogeltelling
17 juli: Watervogeltelling binnenland

Alle teldata op een rij

Aanbieding

Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp