Copy
Dwergmeeuwen | nieuwe teldata | veel ganzen in maart
View this email in your browser


 


Watervogelnieuwsbrief
april 2021

De laatste telling van het seizoen


Beste teller,

Als je de laatste dagen buiten was, of naar buiten keek, vroeg je je misschien wel af of de lente wel begonnen is. Woensdagochtend werd ik zelfs wakker met een laagje sneeuw buiten en ook de vele sneeuw- en hagelbuien overdag deden niet echt aan het voorjaar denken. Alleen de beginnende blaadjes verraadden dat het lente is. Dit wisselvallige weer is in april nu ook weer niet echt een uitzondering en hoort er gewoon bij. Het maakt het juist wel interessant.

>> Lees meer

Ganzen en zwanen: opvallend grote aantallen in maart

De afgelopen maart-telling leverde bij de meeste soorten nog bovengemiddelde aantallen op, waarschijnlijk ook mede vanwege de koudere periode en het wisselvallige weer in de week voorafgaand aan de telling. Vooral het getelde aantal van ruim 400.000 Kolganzen is voor deze tijd van het jaar hoog.
Lees meer

Dwergmeeuw: schaarse doortrekker binnenland

De Dwergmeeuw wordt door waarnemers vooral langs de kust geteld tijdens zeetrektellingen. Het voorkomen is onvoorspelbaar, maar is ook te zien in het binnenland. Bij een weersverslechtering worden er vaak meer gezien. We zijn benieuwd naar de aantallen en het weer bij de komende telling.
Lees meer

Provinciale nieuwsbrieven

Friesland (pdf)

Teldata

Teldata seizoen 2021/2022

Nederland (binnenland)

 
Datum Tellingen
17 juli 2021 selectie van monitoringgebieden
14 augustus 2021 selectie van monitoringgebieden
18 september 2021 monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
16 oktober 2021 monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
13 november 2021 monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
18 december 2021 monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
15 januari 2022 midwintertelling, monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
12 februari 2022 monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
12 maart 2022 monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
16 april 2022 monitoringgebieden, ganzen en zwanentelling
7 mei 2022 telling Brand- en Rotgans
14 mei 2022 selectie van monitoringgebieden
18 juni 2022 selectie van monitoringgebieden
 

Waddengebied

 
Datum Telling (tijdstip en waterhoogte)
10 juli 2021 steekproeftelling (11:05 - 103)
14 augustus 2021 steekproeftelling (14:40 - 114)
11 september 2021 integrale Waddentelling (13:46 - 124)
9 oktober 2021 steekproeftelling, ganzen en zwanen (11:45 - 129)
20 november 2021 integrale Waddentelling (10:16 - 115)
11 / 18 december 2021 steekproeftelling, ganzen en zwanen (15:20 – 61 / 9:08 - 105) *
22 januari 2022 integrale Waddentelling (12:30 – 81)
19 februari 2022 steekproeftelling, ganzen en zwanen (11:41 - 84)
19 maart 2022 steekproeftelling, ganzen en zwanen (10:54 - 82)  
16 april 2022 steekproeftelling, ganzen en zwanen (10:54 - 79)  
7 mei 2022 telling Brand- en Rotgans (13:56 - 86)
22 mei 2022 integrale Waddentelling (14:25 -102)     
18 juni 2022 extra integrale Waddentelling (13:34 - 114)   

* zie uitleg in de inleiding
Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp