Copy
Nieuwsbrief LiveAtlas augustus 2020
View this email in your browser


 

 

De trek van steltlopers en snippen is weer begonnen (foto: Hans Gebuis)

Ha vogelaar,

Het zijn leuke maanden om lijstjes in te vullen. De steltlopertrek is in volle gang en het is vaak prima weer om een ommetje te maken. Met lijstjes brengen we het seizoenspatroon van allerlei doortrekkers zoals Witgat en Oeverloper (zie hieronder) mooi in beeld.

We zagen dat er in juni en juli bijna 3300 lijsten werden ingevoerd, een prachtige inspanning. Van deze lijstjes waren er al 640 met een complete telling van dagvlinders en 249 met libellen. Daar zijn we blij mee en dat is De Vlinderstichting ook. Blijf er wel alert op dat vlinders en/of libellen zoeken een pittig klusje is, en niet altijd met vogels gecombineerd hoeft te worden. Je kunt de soortgroepen eenvoudig aan- en uitzetten.
 

Laatste versie Avimap


Nog niet iedereen heeft de nieuwe versie van de app Avimap. Daarom geven we hier de linkjes naar de nieuwste versie. NB. De basisdata verversen in de app betekent iets anders, namelijk dat je telgebieden en persoonlijke instellingen worden ververst.

Op de laatste versies van Avimap kun je ook dagvlinders en libellen invoeren:

Een intrigerend duo: Witgat en Oeverloper


Je kunt ze allebei langs allerlei slikrandjes in het binnenland tegenkomen. Dit lastige duo trekt in de nazomer gelijktijdig door, al zijn er intrigerende verschillen te zien.

Witgatjes lijken in meerdere golven vanuit Noordoost-Europa naar zuidelijke gebieden te trekken. In juni komt al een eerste golfje langs, vermoedelijk  broedvogels met mislukte nesten maar ook vrouwtjes van succesvolle nesten (mannetjes verzorgen dan het late jongenstadium). Vanaf half juli verschijnen er ook jonge vogels in onze zoetwatergebieden.

Die verschillende najaarsgolven zien we bij Oeverlopers niet uit de lijsten komen; die volgen een gelijkmatiger oplopend patroon. In de landen om ons heen begint de najaarstrek steeds eerder door klimaatopwarming, maar blijft de voorjaarstrek hetzelfde. Het zal leuk zijn om over een aantal jaar in LiveAtlas de doortrekpieken van verschillende jaren met elkaar te vergelijken…


Illustraties: Elwin van der Kolk

Herkenning


Zicht
Het is altijd weer goed kijken welke van de twee je in beeld hebt. Oeverlopers zijn iets kleiner dan Witgatjes en hebben de kenmerkende witte inham voor de vleugelboeg (foto). Bij Witgat loopt de bruine tekening op de borst horizontaal door tot aan de vleugel. Witgatjes hebben iets donkerder bovendelen (meer donkergroen tot zwartachtig), maar kunnen bij fel zonlicht heel bruinig lijken, oeverloperachtig.

Een ander verschil is dat bij Oeverloper de staartpunt ver voorbij de vleugel reikt en bij Witgat niet. De manier van opvliegen is kenmerkend: Oeverloper meestal met stijf gehouden vleugels laag over het water, Witgat (schuwer) met woeste zwenkingen en vaak hoog de lucht in.  

Geluid
De geluiden zijn misschien wel het makkelijkst uit elkaar te houden. Daarvoor verwijzen we graag naar de mooie (nacht)opnames van The Sound Approach. Met Engelse uitleg erbij:

Foto's: Koos Dansen (links Oeverloper, rechts Witgat)

Live met Leo (the end)


Fanatiek LiveAtlasser Leo Ballering heeft zijn queeste afgemaakt: in 603 kilometerhokken telde hij een halfuur. 314 uur en 185 soorten verder is hij klaar en staat het oudste Nederlandse zinnetje op de kaart:

'Hebban olla vogela nestas hagannun hinase hic anda thu, wat unbidan we nu?'

Lees hier hier interview met Leo in Sovon-Nieuws.

Veel plezier in het veld!


Groeten van het team: Paul van Els, Fred Hustings, Albert de Jong, Gerard Troost en Erik van Winden.  
 
Copyright © 2020 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen?
Meld je dan aan voor de verzendlijst.