Copy
Het is weer tijd om te gaan tellen
View this email in your browser 
Nieuwsbrief Kolonievogels
18 maart 2021

Beste kolonieteller van de vroege soorten,

Een venijnig kort staartje van de winter en een wat onstuimige week in maart hebben de Roeken, Blauwe Reigers en Aalscholvers er niet van weerhouden de kolonies weer massaal in te trekken en te gaan zorgen voor nageslacht! Elke dag kunnen zich nieuwe paren toevoegen aan de kolonies. Het is dus hoogste tijd om de kolonies te gaan tellen.

Meerdere keren tellen

Om de bezetting goed in kaart te krijgen, is het goed om een kolonie meerdere keren te tellen. Het aantalsverloop kan verrassend zijn. Zo neemt het aantal nesten in de Roekenkolonies die ik zelf tel aanvankelijk snel toe. Ik kom elke dag hoger uit in de eerste twee weken van maart. Maar vervolgens worden er soms nesten afgebroken, waarna er weer nesten bijkomen, die opnieuw afgebroken worden tot uiteindelijk de boel stabiliseert. Afhankelijk van hoe warm het is, merk ik dat ik tussen 10 en 20 april mijn laatste goede tellingen kan invoeren. 

Dag noteren

Als je geen tijd hebt voor meerdere tellingen noteer dan wel op welke dag je de telling hebt gedaan. Dat is voor ons van groot belang voor interpretatie van de cijfers. Dit kan via de website door te kiezen voor kolonievogels en dan in jouw kolonievogeloverzicht onder 2021 te klikken op het blanco vakje. Daarna komt er in het linker katern de mogelijkheid om de teldatum in te voeren. Het doorsturen van het aantal getelde nesten kan eenvoudig met de app Avimap. Dit is overigens geen verplichting. Als je het prettig vindt je aantallen via de website in te voeren, of per mail via broedvogels@sovon.nl aan mij te zenden dan is dat ook prima.

Rond je telling af op de website

Met het doorgeven van je aantallen via de app is de telling nog niet 100% afgerond. Via de website moet je nog aangeven welk aantal gebruikt moet worden. Als je een kolonie twee keer of vaker telt met bijvoorbeeld 24 en 32 nesten, dan is het aan jou om aan te geven welke van de twee getallen gebruikt moet worden. We gebruiken niet automatisch het hoogste aantal.

Dit houdt ook in dat als je een kolonie slechts één keer telt, je ook via onze website moet aangeven dat dat getal gebruikt moet worden. Wij weten namelijk niet of er nog een tweede telling zal komen. Ga dus altijd na de laatste telling naar de site om alles af te ronden.
 
Ik zie jullie tellingen weer met veel belangstelling tegemoet! En kijk ook eens op de claimpagina, waar je de niet-getelde kolonies gemakkelijk kunt vinden.

Joost van Bruggen
Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp