Copy
Nieuwsbrief LiveAtlas maart 2021
View this email in your browser


 

 


De lente is onderweg! Zo schreef Adri Clements na zijn rondje tellen. Hij fotografeerde de route die hij al LiveAtlassend loopt en maakte deze fotocompilatie.
Ha vogelaar,

Wat een venijnig staartje had de winter. Met LiveAtlas brachten we gezamenlijk de effecten op bijvoorbeeld Houtsnippen en IJsvogels mooi in kaart.

Nu het voorjaar aanbreekt wordt het weer leuk om de fenologie van broedvogels en doortrekkers in de gaten te houden. Vooralsnog zijn het vooral standvogels die snel van positie wisselen in de top-10 op www.liveatlas.nl, maar dat gaat snel veranderen. 


Doe je weer mee?

Fenologie: Tjiffen waren er vroeg bij

Tjiftjaffen in de eerste week van maart al op allerlei plekken te horen waren. In vergelijking tot de voorgaande twee jaar was dat vroeg. Bracht de sterke zuidelijke stroming vanaf eind februari al een eerste trekgolf Tjiftjaffen op gang? Of betrof het vooral overwinteraars die begonnen te zingen? Tijdens zonovergoten ochtenden belandden ze al op flink wat lijstjes.

Nog even wat invoerweetjes:

 
Geel gemarkeerde soorten geven aan dat dit aantal hoog is ten opzichte van de landelijke gemiddelden. Die criteria zijn scherp afgesteld en kunnen regionaal overbodig zijn. Zie ze als een kleine herinnering: klopt het? Zo ja, dan kun je het verder negeren. Je hoeft niet uit te leggen waarom je 31 Koolmezen had. Wel graag een toelichting bij zeldzaamheden of fenologische bijzonderheden (heel erg vroege of late zomervogel).

Verspringende routes: verschillende tellers wezen erop dat de routetrack soms rare haken trekt. In de nieuwste versie van de app is dat probleem verholpen.

Dubbele tellingen: soms duurt het uploaden van een telling even vanwege een trage internetsnelheid en denk je misschien: nog een keer klikken om te uploaden. Met als resultaat dat de telling twee keer wordt geüpload. Geef Avimap eventjes te tijd en verwijder desnoods de tweede telling via www.liveatlas.nl 

BMP-tellingen aanvullen? Handig: je kunt nu aantallen bij de waarnemingen van niet-broedvogels in combinatie met broedcode 0 invoeren. Bijvoorbeeld: 130 Zwarte Kraai brc 0. 

5 vragen aan Mirjam SikkersHoe is je deelname aan LiveAtlas begonnen?
Met de vogelwerkgroep Tilburg kregen wij in 2019 van een Sovon-medewerker een uiteenzetting over LiveAtlas. Ik was niet meteen gewonnen, gehecht als ik was aan mijn opschrijfboekjes. Toch was ik nieuwsgierig wat het project me zou brengen. Sinds een jaar doe ik nu mijn waarnemingen met dit systeem en met veel plezier.

Je hebt dit jaar al meer dan 20 lijstjes ingevoerd. Op welke plekken ben je actief?
In allerlei buitengebieden waar ik een wandeling wil maken. Wil ik in open landschap zijn of juist meer beschut lopen? Soms bepalen de soorten vogels die ik wil zien mijn keuze. Ik varieer veel.

Wat maakt meedoen voor jou leuk?
Ik gebruik LiveAtlas individueel en met een groepje buurtgenoten. Ik tel nu vaker dan voorheen, kijk nauwkeuriger (er wordt immers iets met de waarnemingen gedaan) en ik word verleid tot het doen van cursussen en voor mij nieuwe soorten tellingen.

We hebben met een groepje een vogelmonitor opgezet in het aangrenzende buitengebied van Tilburg: het gebied Moerenburg. Het is laagdrempelig en open van karakter, waarbij we om beurten de telling doen en een van ons het geheel coördineert. Dat leidt tot nieuwe contacten en activiteiten. Zo nodigen wij bijvoorbeeld eens per jaar een deskundige uit om iets te vertellen over een vogelsoort.
 


Heb je nog dingen voor het team die volgens jou beter kunnen?
Ik kies voor de variabele tijd/dekking en mijn wandeling gaat gaandeweg vaak buiten het km-hok dat ik aan het begin start. Daardoor moet ik de selectie vaak achteraf aanpassen. Dat is hooguit lastig. Tijdens sommige tellingen valt mijn vogellijst weg en valt het systeem terug op het icoon van de app op het bureaublad. Dan moet ik mijn vogellijst weer oproepen.

Leukste lijstje?
Dat heb ik niet, maar ik doe wel bijzondere waarnemingen. Ik vind het bijvoorbeeld leuk als
ik voor het eerst een vogel zelfstandig op naam weet te brengen. Wanneer ik een vogel goed kan observeren en zijn gedrag iets zegt over die soort. Of als waarnemingen van kleuren en vormen een ware explosie veroorzaken.
 

LiveAtlas Bigday!

8 mei


Noteer hem alvast in je agenda.

We gaan een etmaal lang zoveel mogelijk soorten en lijstjes bijhouden. Er zijn meerdere manieren om te winnen.

Binnenkort meer info....

Veel plezier in het veld!


Groeten van het team: Paul van Els, Fred Hustings, Albert de Jong, Gerard Troost en Erik van Winden.  
 
Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen?
Meld je dan aan voor de verzendlijst.