Copy
Opvallende aantallen van de Kwartelkoning?
View this email in your browser
Nieuwsbrief CREX

22 mei 2020
Beste waarnemer en beschermer,

In het weekend van 29 en 30 mei is de eerste simultaantelling van de Kwartelkoning.

In de nachtelijke uren (globaal tussen 22:45 en 4:30) beluisteren de vaste tellers tegelijkertijd alle belangrijke gebieden voor de Kwartelkoning. Dit zijn de uiterwaarden van de Rijn, Waal en IJssel, Zwarte Water en de Vecht, Weerribben en De Wieden, de beekdalen van Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel en het Oldambt in Noordoost-Groningen.

Alle waarnemingen in dat lange Pinksterweekend zijn welkom. Graag invoeren in de online portal. Beheerders van natuurterreinen en agrarische natuurverenigingen kunnen de ingevoerde meldingen bekijken en beschermingsmaatregelen nemen waar nodig. Aanvullende waarnemingen kunnen ook op www.waarneming.nl worden ingevoerd.

Resultaten 2019

Vorig jaar was er bijna een laagterecord voor de Kwartelkoning, met landelijk slechts 44 getelde roepende mannetjes. Alleen in 1996 en 2017 zijn er met beide 41 waarnemingen nog minder vastgesteld (zie figuur 1). De verdeling per provincie in 2019 was: Groningen 14, Friesland 3, Drenthe 6, Flevoland 1, Gelderland 8, Overijssel 9, Utrecht 1 en Noord-Holland 2.

De meeste roepplekken zaten in gebieden waar niet werd gemaaid, of waar dit na overleg is uitgesteld.


Figuur 1. Trend van aantal Kwartelkoningen in Nederland sinds 1980 (Meetnet Broedvogels Sovon).
 

Opvallende aantallen dit jaar

Vorig jaar waren april en mei vrij droog en was juni nat. Dit jaar zijn april en mei opnieuw erg droog. Dat geeft de burger geen moed voor een beter jaar. De eerste vogel is al op 26 april gehoord langs het Zwarte Water; de vroegste in 20 jaar tijd. Maar één zwaluw… De tweede en derde waarneming waren echter ook vroeg, waarmee dit jaar naast 2005 het vroegste jaar in de 20-jarige reeks is. Leek de aankomst tot 2016 gemiddeld steeds later, in de recente jaren wisselen vroege en late jaren elkaar af (zie figuur 2).

Figuur 2. Aankomst van Kwartelkoningen in Nederland vanaf 2001 (roepende mannetjes). Bron: Sovon en www.waarneming.nl.
 

Indruk voorjaar 2020

Na de vroege waarnemingen stokte het niet en zijn er roepende mannetjes uit verschillende gebieden doorgegeven. Tot en met 20 mei gaat het maar liefst om 35 roepplekken en 2 vogels met alleen een zichtwaarneming.

De waarnemingen van Kwartelkoningen concentreren zich langs de grote rivieren, het Zwarte Water en het Oldambt. Opvallend is dat er nog nauwelijks meldingen zijn gedaan langs de IJssel. Een ander frappant gegeven zijn de waarnemingen in het westelijke deel van het land. Een aantal vogels zit in gebieden waar de soort wel eens eerder is gehoord, maar er zijn ook een aantal opmerkelijke vindplaatsen zoals in Amsterdam, op het Renvogelveldje op Texel (geen roepende vogel) en op het Hoofdeiland van de Marker Wadden. Spannend is of deze en andere vogels (weer) gehoord worden de komende tijd en in het eerste telweekend van 29 en 30 mei.
 

Bescherming

De eerste beschermingsactie is uitgevoerd door het niet maaien van het dijktalud langs de Waal waar de Crex vlak onder zit. Daarnaast hebben diverse waarnemers natuurbeheerders op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van een Kwartelkoning.
Veel plezier tijdens het tellen en groeten van,
Kees Koffijberg
Copyright © 2020 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp