Copy
Derde telperiode duurt tot 15 juli
View this email in your browser
Nieuwsbrief Meetnet Urbane Soorten (MUS)

 24 juni 2021

Beste MUS-teller,

De derde telperiode van MUS is vorige week dinsdag begonnen en duurt tot en met 15 juli. We tellen nu 's avonds. Ik kijk uit naar je resultaten.
 

Resultaten tot nu toe

Op dit moment zijn van de eerste, tweede en derde telperiode respectievelijk 823, 737 (beide hoogste aantal tot nu toe) en 60 tellingen ingevoerd. Waarschijnlijk komt er nog wat bij, maar met dit materiaal krijgen we een goede eerste indruk. Zoals gewoonlijk vergelijk ik het gemiddelde aantal per postcodegebied van een deel van de soorten met dat van vorig jaar. Dit komt meestal overeen met de trend die door het CBS berekend wordt.

Tabel 1. Voorlopig gemiddeld aantal per soort per postcodegebied bij de eerste en tweede telling MUS in 2020 en 2021. Groen toename en rood afname van tien procent of meerIn de tweede ronde wordt het voorlopige beeld van de meeste standvogels en een deel van de trekvogels duidelijk. Bij een aantal standvogels zoals Waterhoen, Meerkoet en Roodborst zijn (iets) lagere aantallen gezien. Wellicht dat de vorstperiode bij deze soorten en ook andere standvogels debet is aan de iets lagere aantallen. Dat niet elke standvogel daardoor in lagere aantallen is gemeld, zien we bij Merel, Pimpelmees, Koolmees en Boomkruiper.

Herstel voor de Merel

Ook bij de tweede telling geeft de Merel een licht herstel en het lijkt dat het usutu-virus (bijna) is uitgedoofd. Het kan ook zijn dat de overleving en/of broedsucces recent wat beter is. Ik zie zelf wat meer uitgevlogen jonge Merels dan voor 2020. Ook de Zanglijster lijkt iets op te veren na jaren van afname. Nederlandse Zanglijsters overwinteren deels in eigen land. Een ander deel gaat naar Zuidwest-Europa en Engeland. Soorten met deze strategie heten ook wel deeltrekkers. Kievit en Spreeuw hebben ook deze strategie.

Lagere aantallen trekvogels

Bij de trekvogels zijn in vergelijking met vorig jaar doorgaans lagere aantallen geteld. Het is voorlopig lastig te duiden. Een deel van de soorten is later teruggekeerd, maar wellicht hebben de populaties tijdens de trek of in de overwinteringsgebieden een veer gelaten. We zien dat onder andere bij Zwartkop, Tjiftjaf en Fitis. Ook bij Gier-, Boeren- en Huiszwaluw zijn lagere aantallen geteld, maar voor deze soorten is vooral de derde telling in de avond van belang.
 

Plan je derde telling: bijvoorbeeld op een voetbalavond

Je kunt vanaf 19 uur tellen en de telling moet klaar zijn rond 22 uur (zonsondergang). Bij voorkeur begin je zo laat mogelijk. Probeer de telling in dezelfde week en tijdstip te doen als in voorgaande jaren. Volgorde van de telpunten mag je zelf weten, maar hou ook hier de volgorde aan van eerdere jaren.
Je telt weer zoals bij de andere tellingen alle soorten met terreinbinding. Bij de Gierzwaluw tel je zowel de laag- als de hoogvliegende vogels. En als je het vermoeden hebt dat je dezelfde groep op meerdere punten ziet, dan geef je alleen de aantallen door op het telpunt dat er het dichtstbij ligt. Naast de Gierzwaluw zijn ook Huiszwaluw, Boerenzwaluw en Boomvalk soorten die vooral tijdens de avondtelling worden gezien.

Ben je geen liefhebber van voetbal, ga dan op een avond tellen wanneer Oranje of een andere favoriet speelt. Dan is het lekker rustig op straat. Hou de weersvoorspelling in de gaten, want voor deze telling is (bijna) droog weer een voorwaarde.
 

Meer informatie

In een eerdere nieuwsbrief vind je de informatie terug over de gratis online cursus, de geluidenworkshop en het belang van het doen van alle drie de telling. Je kunt ook facultatief de zoogdieren meetellen. Die gegevens worden gebruikt door de Zoogdiervereniging. Kom je tot de conclusie dat je niet meer wilt tellen, ga dan op de website naar je route en beheer route, daar kun je je afmelden.

Veel plezier tijdens de derde ronde en heb je een vraag stel deze gerust.

Voor in je agenda: drie telrondes in 2021

 

Ochtendronde 1: periode 1 april - 30 april

Ochtendronde 2: periode 15 mei - 15 juni (eerste weekend 15 en 16 mei)

(telpunten in omgekeerde volgorde tellen)

Avondronde 3: periode 15 juni - 15 juli


Belangrijk is voor het meedoen in de trend dat alle drie tellingen gedaan worden en dan minimaal twee jaar (niet per se achterelkaar). De ochtendrondes starten een half uur voor zonsopkomst, en eindigen tot maximaal twee uur erna. Doe de avondronde vanaf 19.00 uur (bij voorkeur later beginnen) tot zonsondergang
Jan Schoppers
jan.schoppers@sovon.nl
Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is in 2007 opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding van (algemene) broedvogels in bebouwde gebieden goed in beeld te brengen: stad, dorp, buurtschap, industrie, sportvelden, parken etc. Vanaf 2014 maakt MUS deel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring en wordt het gefinancierd door het Ministerie van LNV. De resultaten vormen ook een indicator voor de milieukwaliteit van onze directe woonomgeving.

Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp