Copy
Seizoen Kwartelkoning bijna voorbij, nog steeds nieuwe vogels
View this email in your browser
Nieuwsbrief CREX

15 juli 2021
Beste Kwartelkoningteller,
 
De resultaten van de tweede telling en de periode daarna tekenen zich af. Tellers hebben in de nachtelijke uren een groot aantal belangrijke gebieden voor de soort beluisterd. De voorlopige aantallen zijn hoopgevend voor de nachtkraker. Het seizoen lijkt nog niet ten einde, want er worden nog steeds op nieuwe locaties vogels gehoord.
 

Resultaten tot nu toe

Bijna alle kerngebieden van de soort zijn geteld: Oldambt, Eelder & Peizermade en omgeving, beekdalen in Drenthe en Friesland, De Wieden, Zwarte Water en een groot aantal uiterwaarden langs de IJssel, Rijn/Lek en Waal. Het tweede telweekend (18/19 juni) was nat en ook in de weken erna was het wisselvallig. Een deel van de gebieden is daarom later geteld. Tot nu toe zijn er minimaal 72 territoria/roepplekken doorgegeven die aan de criteria voldoen.

Op onze website krijg je een beeld van zowel de aankomst en verspreiding in 2020 en 2021. Het voorlopige aantal van 72 is vergeleken met de voorgaande vijf jaar (gemiddeld 74 roepplekken) duidelijk beter dan 2017, 2019 en 2020 (41 tot 47 roepplekken) en lager dan 2016 en 2018 (respectievelijk 121 en 118 roepplekken). Echter in vergelijking met de beginjaren van deze eeuw zijn de aantallen dramatisch gekelderd.
 

Er gaat niets boven Groningen – Oldambt en Drentse beekdalen

In een groot aantal provincies zijn Kwartelkoningen gemeld (figuur 1). Zoals altijd worden de waarnemingen gevalideerd. Van zuid naar noord zijn nu de aantallen per provincie: Noord-Brabant 2, Zuid-Holland 4, Utrecht 3, Gelderland 5, Flevoland 1, Overijssel 5, Friesland 7, Drenthe 15 en Groningen 30. Bijna twee derde is gevonden in Oldambt Groningen en de Drentse beekdalen. Lage aantallen in het rivierengebied: Zwarte Water 2, IJssel 1, Rijn/Lek 1 en de Waal (inclusief Gelderse Poort) 4.

In Oldambt zitten de vogels vooral in graan en luzerne. Luzerne wordt geoogst en via de ANOG zijn er mogelijkheden voor beheerafspraken. Elders gaat het vaak om kruidenrijk hooiland van bijvoorbeeld een natuurbeheerder. Probeer zelf contact op te nemen met de beheerder om het maaien uit te stellen. Een groot aantal roepplekken is beschermd voor uitmaaien of oogsten. Als er dan op de uitgestelde datum (1 aug – 1 sept) gemaaid of geoogst mag worden, moet dat van binnen naar buiten gedaan worden met een aangepaste snelheid. Dat geeft aanzienlijk grotere overleving voor jonge en adulte (dan vaak in vleugelrui) vogels.

Lees meer over de soort en de bescherming in de kwartelkoningbrochure. Jan kan je daarover ook advies geven. De aankomst en nieuwe vestigingen zijn dit jaar veel later en gaan ook veel langer door dan in de voorgaande jaren. De afgelopen twee weken zijn er nieuwe vogels vastgesteld in natuurterreinen, graanpercelen en zelfs op een braakliggend perceel op een industrieterrein.


Figuur 1. Verspreiding van de Kwartelkoning in Nederland in 2021 (stand 14 juli, Sovon.nl & www.waarneming.nl).
 

Andere soorten

Diverse waarnemers maken ook melding van andere soorten die tijdens de nachtelijke tochten actief zijn. Kerkuil, Ransuil en Steenuil, Kwartel, Waterral, Watersnip en Klein Waterhoen. De Porseleinhoen kun je ook doorgeven en daarvan zijn er tien ingevoerd. Als je een ‘zweepslag’ hebt gehoord maar nog niet doorgegeven dan is dat nog steeds welkom.
 

Nog steeds nieuwe vogels

Door het wisselvallige weer is er vooral in natuurgebieden nog hooiland en kruidenrijke vegetatie aanwezig. Bijna dagelijks worden er nieuwe vogels ontdekt. Recente voorbeelden zijn Brakel Munnikenland (tweede vogel), Dordrecht, Westbroek, Achterberg, ZW-Drenthe en het Hunzedal. Zo’n nieuwe roepende vogel kan een vrouwtje lokken, maar dus ook andere mannetjes. In voorgaande jaren was het in juli (vrij) droog (minder voedsel en dekking) waardoor de roepactiviteit afnam. Het is mogelijk dat het dit jaar wat langer doorgaat, dus geef je waarnemingen door!
 
We willen alle vaste Crex-tellers en aanverwante waarnemers bedanken voor het tellen van je gebied en het doorgeven van (nul)waarnemingen. En uiteraard ook de beheerders en terreineigenaren voor de bescherming van de Kwartelkoning.
 
Veel plezier in het veld en blijf je waarnemingen doorgeven,
 
Jan Schoppers en Kees Koffijberg
Jan.schoppers@sovon.nl
 
Foto: Kwartelkoning. Anne van der Zijpp.
Copyright © 2021 Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alle rechten voorbehouden.


Wil je deze e-mails niet langer ontvangen? Meld je dan hier af van onze mailinglijst.

Kreeg je deze mail doorgestuurd van een vriend en wil je de nieuwsbrief vaker ontvangen? Meld je dan hier aan voor de verzendlijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp