Copy
014 - 02/16/2019 - català
Si no visualitza correctament aquest correu electrònic faci clic aquí


NOVA VERSIÓ
ISO 9001:2015

La normativa ISO 9001 referent al sistema de gestió de la qualitat en les organitzacions empresarials s’ha revisat novament (ja havia estat revisada l’any 2000), per tal de mantenir la seva utilitat en el sector empresarial i la seva rellevància en el mercat, seguint amb el seu principal objectiu d’assegurar la satisfacció del client i la qualitat del servei.
 
Les empreses certificades en la normativa ISO 9001:2008 tenen un plaç de tres anys, fins al setembre de 2018 per certificar-se en la nova versió.
 
A aquesta revisió s’hi han afegit les normatives ISO 14001:2015 publicada el 15 de setembre de 2015 i ben aviat la OHSAS 18001:2007 que pròximament s’anomenarà ISO 45001.
 

NEWSLETTERS ANTERIORS

 

Aplitelc Berguedà, S.L.U. compleix amb els nous requeriments de la norma ISO 9001:2015


En la primera visita de revisió del sistema de qualitat s’acredita el compliment de la nova normativa.
L’empresa que està certificada en ISO 9001:2008 des de l’any 2009 consolida la seva política de qualitat adaptant-se als nous requeriments de la ISO 9001:2015 i demostrant el seu compromís amb la millora contínua, amb la capacitat d’adaptació als canvis  i amb la maduresa del seu sistema de gestió.

L’adaptació a la nova normativa permet millorar la gestió del risc i de les oportunitats, analitzant el context  de la organització d’una forma més implícita i assegurant que els riscos econòmics i de servei s’eliminen el màxim possible, garantint l’estabilitat de l’empresa i la qualitat del servei proporcionat.
Aquest pensament basat en el risc es converteix en la millor eina de planificació preventiva.

Un altre punt fort de la normativa és la competència del personal, aspecte que la nostre empresa sempre ha valorat com a clau, ja que la competència de l’equip humà és la millor carta de presentació d’una empresa, especialment si aquesta és dedica a la prestació de servei.

Un repte aconseguit que ens permet centrar-nos en noves metes per donar compliment a la nostra Política de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos com són l’adaptació en les noves ISO 14001:2015 que assegura la integració de la gestió ambiental en les estratègies de negoci i la pròxima ISO 45001 sobre la gestió de la Seguretat i la salut en el treball.
 
Website
Email
LinkedIn
Twitter
Google Plus
En compliment del què estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/99 de protecció de dades de caràcter personal, li informem que les dades personals a partir de los quals ha rebut aquesta informació formen part d'un fitxer del qual és responsable Aplitelc Berguedà S.L.U. D'aquesta manera, li informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a Aplitelc Berguedà S.L.U.  Per qualsevol observació posem a la seva disposició l'adreça de correu electrònic comunicacio@aplitelc.com. Pot administrar la seva subscripció aquí: cancelar subscripció / configuració
 
Aplitelc Berguedà S.L.U. Pol. Ind. La Sala C/ St. Marçal parcel·la 6 Puig-reig, Barcelona 08692 Spain
Email Marketing Powered by Mailchimp