Copy
Dit de nieuwsbrief " 
View this email in your browser

Uit de fractie nummer 14
Dit is de nieuwe nieuwsbrief van de VVD Noordoostpolder. Deze keer met als inhoud de verschillende onderdelen van de raadsvergadering van februari.
VVD: Discussie AZC beneden peil

In september is er een motie aangenomen waarin het college wordt opgeroepen op zoek te gaan naar een opvanglocatie voor vluchtelingen. De VVD is van mening dat de burgemeester zich goed heeft ingezet om daaraan gehoor te geven. Hierbij is de hoogste vorm van democratie toegepast. College en burgemeester hebben geluisterd naar omwonenden en daarvoor de voorbereidingen getroffen die ze moesten treffen. Hieruit is de conclusie getrokken dat er geen draagvlak is onder inwoners om de opvangcapaciteit van het AZC in Luttelgeest te verhogen.

Op de georganiseerde avond zelf zijn er fouten gemaakt rondom de procedure van het noodbevel. De VVD fractie vindt dit jammer, maar vindt dat de argumenten tijdens het debat van maandagavond disproportioneel naar voren werden gebracht.
Keur: “Als het gaat om de uitbreiding van het AZC heeft de burgemeester het enige juiste gedaan, luisteren naar omwonenden. De bedoeling van de burgemeester op de avond zelf was goed. Er was een probleem wat opgelost moest worden en daar heeft het college alles aan gedaan met goede bedoelingen”.
De VVD fractie doet wel een moreel beroep op de raad en het college om de zoektocht naar opvang voor vluchtelingen te staken. De aangenomen motie uit september is voldoende uitgevoerd en hier laten we het voorlopig bij, gezien de situatie en alle antennes die uitstaan, aldus Willem Keur.
Noordoostpolder vangt in het AZC in Luttelgeest 1400 vluchtelingen op en behoort daarmee tot de top 6 in Nederland. Tijdens de inwonersavond werd duidelijk dat deze 1400 de bovengrens is. De VVD fractie is van mening dat andere gemeentes hierin hun verantwoordelijkheid ook moeten nemen.
De relatie tussen de pers en de gemeente is in deze wel onder druk komen te staan en de VVD fractie roept daarom op om deze te herstellen en met elkaar in overleg te gaan. Hou elkaar ieder half jaar op de hoogte, wat doen we goed en wat kan beter.

Terugdringen inbraken
De VVD heeft maandagavond tijdens de commissievergadering de burgermeester opgeroepen om meer in te zetten op voorlichting om het aantal inbraken in de Noordoostpolder terug te dringen lees hier verder
Tijdens de vergadering diende de SP een voorstel in om verkiezingsborden te plaatsen voor de verkiezingen voor het associatieverdrag met de Oekraine. De fractie heeft hier tegen gestemd.
Verkiezingsborden stammen uit de tijd dat mensen nog geen televisie hadden, aldus Ellen Lindenbergh.
Niet de spelregels aanpassen tijdens het spel! 

Langs de Oosterringweg wordt riolering aangelegd voor het AZC, de Orchideeënhoeve en een grootschalige huisvesting voor buitenlandse werknemers.

Voor deze aanleg is een pilot opgezet om woningen langs deze weg niet verplicht te laten aansluiten ivm de hoge kosten en daarom de 3 hoofdgebruikers een grotere bijdrage te laten leveren.

Gedurende de uitwerking van dit proces zijn er 2 nieuwe bestemmingsplan veranderingen aangevraagd en daarmee 2 nieuwe (hoofd)gebruikers voor deze riolering gekomen. Deze nieuwe aanvragers waren in eerste instantie niet op de hoogte van de aansluiting op de nieuwe riolering.

Volgens de VVD-fractie zijn de spelregels voor deze aanvragers tijdens het spel gewijzigd. Men is pas in een veel later stadium door de gemeente geïnformeerd over de aanleg van riolering en de daarbij komende kosten van € 22000

Tijdens de raadsvergadering heeft Bouke Wielenga daarom het voorstel gedaan om onderzoek te doen naar de wijze waarop een eenmalige aanpassing gedaan kan worden in de aansluitkosten van de twee aanvragers. Het voorstel werd met een meerderheid aangenomen.
Sinds 2015 organiseert gemeente Noordoostpolder NOP Talks voor ondernemers. Ook in 2016 zijn er inspirerende gesprekken. De eerste NOP Talk van dit jaar is donderdag 25 februari. Onderwerp is: Biobased, Hype of Kans?
Copyright © 2016 VVD Noordoostpolder, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp