Copy

5 oktober 2020  U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u staat vermeld op onze ledenlijst

Algemene Ledenvergadering
15 oktober

Het bestuur van de Ondernemersvereniging Nissewaard nodigt hierbij alle leden uit aanwezig te zijn bij de Algemene Ledenvergadering op donderdag 15 oktober 2020 in de showroom van Auto Dekker, Curieweg 23, 3208 KJ Spijkenisse.

Vanwege de aangescherpte coronaregels kunnen er niet meer dan 30 personen fysiek aanwezig zijn. Overige deelnemers kunnen de vergadering via Zoom op de eigen computer volgen. Ook hiervoor vragen wij je om je aan te melden zodat we je voorafgaand een wachtwoord kunnen mailen waarmee je kunt inloggen op Zoom. 

Het bestuur roept de leden op om mee te denken over activiteiten en communicatie, voor, door en met de leden en vooral hoe dit in de komende tijd vorm te geven.

Programma
19.00 uur Ontvangst met koffie/thee
19.30 uur Aanvang vergadering

Agenda
1. Welkom
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Vaststelling notulen ALV 26 september 2019
4. Financieel verslag 2019
     Verslag kascontrolecommisie
     Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
     Vaststelling contributie 2021
5. Verslag van de activiteitencommissie
6. Bestuursverkiezing. 
    Kandidaten kunnen zich tot voor aanvang van de vergadering schriftelijk aanmelden bij het bestuur
     Uitleg van het schema van aftreden
     Aftredend en herkiesbaar Ellen van de Water (penningmeester)
     Aftredend en herkiesbaar Jan Ollefers (lid) en Kevin Visser (lid)
     Verkiezing
     Aftredend en niet herkiesbaar Kees Klok (voorzitter)
     Overdracht voorzittershamer aan Nel van ’t hof
7. Verenigingszaken
8. Rondvraag
9. Afsluiting

Bijeenkomsten als deze Algemene Ledenvergadering kunnen alleen plaatsvinden wanneer we ons aan de richtlijnen van het RIVM houden. Zo is het verplicht om uw komst vooraf aan te melden. Stuur daarom een mailtje naar info@ondernemersverenigingnissewaard.nl. En wanneer u komt, volg dan instructies van de bestuursleden.

Meld je hier nu aan voor de Algemene Ledenvergadering
Secretariaat
Harregatplein 3a, 3214 VP Zuidland
www.ondernemersverenigingnissewaard.nl


Privacy Ondernemersvereniging Nissewaard
Wij versturen deze nieuwsbrief aan onze leden en belangstellenden.
U kunt op elk moment een verzoek indienen naar welke gegevens van u in ons bezit zijn.
Mailchimp is een verzendservice die uitsluitend uw email adres gebruikt voor verzending van onze nieuwsbrieven

Wilt u deze mails niet meer ontvangen?
U kunt uw instelling aanpassen of  u afmelden.

Email Marketing Powered by Mailchimp